Fakulta ve víru dění: Hurá do soudní síně, ale pozor na „Xka“

Přinášíme Vám krátký přehled nejdůležitějších akcí a novinek, které v poslední době vévodily naší fakultě.  Studijní řád doznal značných změn, na fakultě se konal speciální den otevřených dveří, konečně jsme se dočkali cvičného moot roomu a naše fakulta opět po roce pořádala konferenci Dny práva 2017.

11. 12. 2017 Josef Bártů

Bez popisku

Nový studijní řád

Se začátkem nového akademického roku nabyl účinnosti novelizovaný studijní řád. Zásadních změn je hned několik. Pro studenty, kteří navštěvují více studijních programů zároveň je nejpodstatnější změna čl. 12. V něm bylo znění „ve všech svých studiích“ nahrazeno formulací „v daném studiu“. To znamená, že nebude stačit 20 kreditů v součtu, ale bude nutné je získat pro každé studium zvlášť.

Nově se budou uznávat všechny úspěšně absolvované předměty bez ohledu na hodnocení, pokud od jejich absolvování neuplynuly více než tři roky.

Studenti usilující o prospěchové stipendium nebo červený diplom mají od začátku září možnost opravit si známku. Při opravě však riskují zhoršení původního hodnocení.

Poslední velkou změnou je zavedení nové známky „X“. Vyučující ji udělí studentovi, který se nedostaví bez omluvy k plnění průběžných kontrol, tyto kontroly nesplní nebo nenaplní požadavky v průběhu semestrální výuky. Takové hodnocení znemožňuje studentovi přihlášení k ukončení předmětu.

Do nového studijního řádu se nakonec nedostaly povinné přednášky a omezení počtu opravných termínů.

Open Day 2017

V pátek 15. 9. 2017 proběhl den otevřených dveří Open Day 2017. Akci pořádal rektorát na všech fakultách v jeden den. Naši fakultu navštívilo téměř 400 zájemců. Uchazeči o studium si mohli prohlédnout budovu fakulty a dozvědět se základní informace o přijímacím řízení a studiu. Po fakultě je provedli současní studenti, kteří se mohli podělit o svoje zkušenosti se studiem i mimoškolními aktivitami a odpovědět na všetečné otázky. Věříme, že většinu z účastníků budeme od příštího akademického roku potkávat na zdejších chodbách.

Cvičná soudní síň

Dne 3. 10. 2017 byly slavnostně otevřeny nově zrekonstruované prostory na naší fakultě. Vznikly tři nové seminární místnosti s kapacitou pětadvacet až třicet lidí. Nové učebny mají sloužit k výuce dovednostních předmětů a té, kterou vedou zahraniční lektoři. Prostory jsou uzpůsobené tak, aby se v nich dalo vyučovat moderními metodami.

Během rekonstrukce vznikla i cvičná soudní síň, ve které se mohou konat simulovaná soudní jednání. Moot room je vybaven mimo jiné záznamovým zařízením. To umožňuje nahrávání probíhajícího procesu. Záznam je pak možné vyhodnotit pro potřeby výuky.

Dny práva

Čtvrtek podvečer, nazdobené stoly plné dobrého jídla, skleničky s vínem a významné osobnosti právnické obce v atriu naší alma mater, to mohlo znamenat jediné. Fakulta opět pořádá Dny práva. Již jedenáctý ročník mezinárodní konference se konal 9. a 10. listopadu v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Současně se zahájením konference byla předána cena Ius et societas. Cena je udělována za nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Cenu vyhlašují Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity a Vzdělávací nadace Jana Husa. Letošní desátý ročník vyhrál Mgr. Jakub Drápal z Právnické fakulty Karlovy univerzity. Druhé místo si odnesl Martin Floreš z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Martin se zabýval tím, zda lze ukrást odpadky, a jak se na tzv. „dumpster diving“ dívá české trestní právo. Třetí místo obsadil JUDr. Jakub Matocha z Právnické fakulty Karlovy univerzity.

Součástí zahájení konference byla i vernisáž obrazů malíře a vyučujícího na katedře správní vědy a správního práva Stanislava Sedláčka. Při příležitosti výstavy věnoval doktor Sedláček naší fakultě jeden ze svých obrazů s názvem „Vzácný okamžik“. Výstava byla k vidění v prostorách knihovny do konce listopadu.

Výstavě předcházelo setkání významných absolventů naší fakulty. Na již třetím setkání je zástupci školy informovali o současném dění a vývoji na fakultě.

Časopis byl do roku 2017 vydáván pod názvem FAKT. Čtěte jeho II. ročník, 4. číslo.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info