Moot Court během studia práv: ANO, či NE?

V průběhu února roku 2018 si studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity Lukáš Grodl a Jan Dohnal vybojovali páté místo na světovém finále mezinárodního simulovaného soudního řízení International Trademark Moot Court Competition v Singapuru. Jak se na podobný Moot Court dostat? Je takový projekt vůbec něčím přínosný?  

21. 5. 2018 Jan Dohnal

Bez popisku

Moot Court neboli simulovaný soudní proces je stále oblíbenějším nástrojem zdokonalování právního vzdělávání. Jedná se o dobrovolnou a nadstandardní aktivitu studentů, která je velmi pozitivně vnímána fakultou i potenciálními budoucími zaměstnavateli.

Hledání ideálního Moot Courtu

International Trademark Moot Court Competition jsme objevili sami, především díky zájmu o známkoprávní problematiku. Ochranné známky slouží jejich vlastníkům k odlišení výrobků a služeb od konkurence. Zabezpečují, aby spotřebitelé měli možnost rozeznat výrobce daného produktu a nedocházelo k jejich zmatení. Týkat se to může společností jako Coca Cola, Apple či Google.

Právnická fakulta MU je dlouhodobě zapojena do simulovaných soudních sporů a každý rok hledá studenty, kteří ji budou reprezentovat. Velmi známý je Lidskoprávní Moot, Vis Moot týkající se mezinárodní obchodní arbitráže, FDI Moot na mezinárodní investiční arbitráž nebo Římskoprávní Moot Court. Kromě toho se studenti mohou přihlásit i do jiného renomovaného soudního sporu. Díky odborné garanci a mentoringu Radima Charváta, odborného asistenta na Katedře mezinárodního a evropského práva, nás fakulta v tomto známkoprávním simulovaném řízení podpořila. Nakonec jsme se na světovém finále umístili na pátém místě z celkových čtyřiadvaceti týmů.

Průběh soutěže

Zmiňovaný simulovaný soudní proces byl prvním ročníkem, do kterého se mohli přihlásit studenti z celého světa. Podobný známkoprávní Moot má letitou tradici ve Spojených státech amerických. Nicméně, účastnit se ho mohou pouze američtí studenti. O organizaci našeho Moot Courtu se postarala International Trademark Association. Moot Court byl nezvykle situovaný do odvolacího řízení.

Naše zapojení spočívalo ve vytvoření písemného podání za jednu stranu sporu. Měli jsme za úkol správně vyhodnotit skutkovou podstatu případu, zdůraznit relevantní fakta a následně správně aplikovat vybranou právní úpravu. Jedna strana argumentovala, že užitím konkrétních ochranných známek došlo ke zmatení spotřebitelů a porušení práv odvozených od ochranných známek prvního vlastníka. Druhá strana sporu se snažila prokázat přesný opak. Hodnocena byla nejen logická struktura odevzdaného textu, správné uchopení skutkové podstaty, jasnost a přesnost nastíněných argumentů, ale i originalita a kreativita přístupu. Skrze naše písemné podání jsme se dostali až do finálového kola soutěže.

Když jsme poprvé viděli zadání případu, působilo na nás velmi sympaticky. Získali jsme mylný dojem, že bude jednoduché nastíněné problémy vyřešit. Při detailním rozboru právních problémů se náš názor značně změnil. Celý Moot Court byl zaměřený na nejnovější trendy známkového práva, které jsou stále předmětem odborného diskurzu. Tudíž jsme bojovali s nedostatkem relevantní judikatury a adekvátních odborných článků. Spolehli jsme se na naši logiku a intuici. Připravovali jsme se již od října roku 2017. Avšak nejintenzivnější a časově nejnáročnější byly samozřejmě momenty před samotným odevzdáním písemného podání a před ústními koly v Singapuru.

Foto: archiv autora, archiv Lukáše Grodla

Během finálového ústního kola v Singapuru jsme si procvičili anglické argumentační a prezentační schopnosti i věcné odpovídání soudcům na doplňující otázky. Dokonce jsme zastupovali obě dvě strany sporu v dílčích kolech soudního řízení, čímž se naše celková příprava dramaticky ztížila. Soudci posuzovali naše schopnosti nenechat se vyvést z míry velkým množstvím konkrétních otázek, kterými záměrně přerušovali naše výpovědi. Dále oceňovali i kvalitu našich výroků, jimiž jsme v závěrečných prohlášeních úderně vyvraceli argumenty protistrany.

Zajímavou součástí bylo překlenutí rozdílů mezi kontinentálním a anglosaským právním systémem. Právě díky různorodému zastoupení týmů ve finále bylo povoleno používat naprosto libovolnou judikaturu. Potěšilo nás, že i asijské týmy často citovaly rozsudky Soudního dvora Evropské unie. Většina soudců pocházela z anglosaského právního prostředí, tudíž kladli důraz na důslednou znalost judikatury, včetně podrobných detailů skutkových podstat. Mimo to hodnotili kvalitu našeho vystupování a míru vyvedení z rovnováhy během zastupování našeho klienta.

Poznávání Singapuru

Pokud se vám podaří vycestovat díky Moot Courtu do zahraničí, nabízí se skvělá příležitost poznat tamní zemi. V našem případě šlo o jedinečnou zkušenost exotického a poměrně vzdáleného Singapuru, který je známý svou čistotou, bezpečností a velmi striktními pravidly. Jedná se o úžasnou mezinárodní a vysoce multikulturní metropoli. Velmi nás zaujalo, že za přestupky, jako odhazování drobných odpadků na ulici, hrozí vysoké pokuty, nebo trest uklízení celé městské lokality. Nešvar žvýkačkového vandalismu přerostl v kompletní zákaz jejich dovozu. Za porušení zákona hrozí i tělesné tresty, jako například pár ran rákoskou.

Bez popisku

Moot Court je skvělou příležitostí k praktické aplikaci teoretických znalostí získaných na Právnické fakultě. I když je celý simulovaný spor veden procesně totožně jako reálný, stále se jedná jen o „hřiště“ k procvičení naučených znalostí bez hrozby, že někomu způsobíte svým jednáním reálnou újmu. Nakonec mohu díky vlastní zkušenosti každému studentovi Právnické fakulty alespoň jeden Moot Court při studiu vřele doporučit. Jedná se o nenahraditelný zážitek, na který mám velmi pozitivní vzpomínky.  


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info