Názory mladých lidí z České republiky budou slyšet v OSN

Organizace spojených národů (OSN) dává každý rok mladým lidem z celého světa možnost nahlédnout do jejího fungování prostřednictvím programu Mladí delegáti do OSN. Česká republika na Valné shromáždění OSN vysílá dva mladé lidi a já jsem se stala jedním z nich. Mým velkým cílem mimo jiné je, aby se mladí lidé více zajímali o dění kolem sebe a celkově ve společnosti.

30. 9. 2018 Barbora Antonovičová

Bez popisku

Na možnost stát se Mladou delegátkou ČR do OSN jsem narazila úplně náhodou na internetu. Řekla jsem si, že se zkusím přihlásit a uvidím, co bude dál. Vybrali mě na ústní pohovor, probrali jsme moje téma pro mandát delegátky a také mé další zkušenosti. Pak po pár dnech zazvonil telefon a já jsem se stala Mladou delegátkou ČR do OSN společně s kolegou Patrikem Plavcem. To znamená, že mne v říjnu 2018 čeká třítýdenní cesta do New Yorku a zúčastním se 73. Valného shromáždění OSN [1].

Česká republika vyšle Mladé delegáty do OSN již potřetí. Program zajišťuje Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zahraničních věcí.

Nedávno jsme všechna tři místa osobně navštívili a dozvěděli se mimo jiné i důležité věci týkající se naší cesty. Na startu mandátu nás podporují také loňští mladí delegáti Petra s Davidem a jde jim to opravdu skvěle.

Jaký je můj program

Můj program bude zaměřený na zpřístupnění neformálních volnočasových aktivit pro mladé lidi s určitým znevýhodněním – ať už se jedná o znevýhodnění sociální nebo zdravotní. Společné setkávání se mimo tradiční instituce (jako je škola) je totiž pro děti a mladé lidi nesmírně důležité. Kroužky, volnočasové aktivity nebo malé školní osvětové akce, to vše jsou místa, kde se mohou lidé scházet a načerpat i jiný druh užitečných zkušeností.

Byla bych ráda, kdyby se všechny skupiny mladých, bez ohledu na možné znevýhodnění, mohly setkávat a čerpat od sebe vzájemně vědomosti a zkušenosti. Pomohlo by to rozvoji naší společnosti. Také vnímám jako důležité vzbudit v mladých lidech zájem o dění kolem sebe a vnuknout jim, že dělat něco málo navíc má cenu.

Kde vidím v současné době nedostatky? Mám za to, že v České republice existuje celá řada překážek, které lidi se znevýhodněním diskvalifikují z těchto aktivit. Jedná se například o nízkou informovanost na straně osob se znevýhodněním či jejich rodičů o možnosti se takových akcí vůbec účastnit, o tom, že se v jejich okolí konají.

Překážek na straně pořadatelů rovněž není málo – jsou tu problémy jako bezbariérovost, nezkušenost personálu s určitou znevýhodněnou skupinou, strach z neznámého, zda se vůbec podaří akci zvláštním potřebám přizpůsobit a podobně. Rovněž chybí finanční podpora potřebná k účasti těchto mladých lidí v aktivitách primárně zaměřených na osoby bez speciálních potřeb. Například jednoznačně chybí prostředky na osobní asistenci. V budoucnu bude vhodné podpořit rozvoj sociální práce s rodinami a dětmi se sociálním znevýhodněním a rovněž s minoritami.

Mladí delegáti z České republiky v New Yorku

Můj mandát mladé delegátky bude trvat rok a půl, ale rozhodně nejde jen o pobyt v New Yorku. V této pozici mě čekají postupně tři fáze – účast na Valném shromáždění OSN, besedy s mladými lidmi na školách v ČR a nakonec předávání zkušeností novým delegátům ČR pro další rok. Těším se na všechny části, každá je něčím zajímavá a přinese nové zkušenosti.

V OSN se budeme oba především účastnit jednání a schůzek v tzv. třetím výboru – v Sociálním, kulturním a humanitárním výboru. Máme také příležitost ve výboru přednést projev jako zástupci mladých lidí z České republiky. Nyní na jeho psaní intenzivně pracujeme, je poměrně těžké vše vměstnat do pouhých pěti minut, které nám na projev vyčlenili. Možnost zúčastnit se tohoto mezinárodního jednání a stát se na krátký čas oficiálním členem České mise v New Yorku bude bez pochyby zážitek na celý život.

Na Valném shromáždění OSN se setkáme s mnoha dalšími mladými delegáty z jiných zemí. Půjde o zhruba dvouhodinové bloky zaměřené na určitou oblast života mladých, například vzdělávání, zaměstnávání atd. Na těchto setkáních se téma prodiskutuje nejen s dalšími mladými delegáty, ale i se stálými diplomaty v OSN. Určitě se do těchto akcí rádi zapojíme a některou budeme i spoluorganizovat.

Přípravy na cestu vrcholí

V současné době chystáme celou cestu do New Yorku, píšeme svůj projev, upřesňujeme si své aktivity v rámci priority pro náš mandát, chystáme koncept besed pro školy a spoustu dalšího. V neděli 30. září 2018 vyrážíme za oceán.

Není toho málo, ale celé je pro mě výzva a velký závazek směrem k mladým lidem. Těším se, až s nimi budu diskutovat o jejich problémech, a doufám, že aspoň část z nich ponouknu k tomu, aby se víc zajímali o dění kolem sebe a ve společnosti. I zdánlivě malá změna totiž může nakonec obohatit a ovlivnit celou společnost.

Pokud by Vás zajímalo, co v rámci svého mandátu děláme, sledujte naši stránku na FB Mladí delegáti ČR do OSN.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info