Stíhaný soudce Paweł Juszczyszyn: Pouze právní stát je schopen nám garantovat skutečnou svobodu

Nestává se často, aby soudce prvostupňového soudu bojoval za nezávislost celé soudní soustavy. Snaha Pawła Juszczyszyna odkrýt, zda je Národní soudcovská rada opravdu nezávislý a nestranný orgán, jak tvrdí polská vládní strana Právo a spravedlnost, se nyní setkává s odvetou. Boj za nezávislost polského soudnictví jej může stát i soudcovský talár.

1. 2. 2021 Jan Šlajs

Polský soudce Paweł Juszczyszyn v mimořádném rozhovoru pro Právo21 hovořil o stavu polské justice a významu demokratického právního státu. Foto: Rafał Maciąga

Psali jsme o vás jako o rytíři Jedi v taláru. Co tomu říkáte?

V tom smyslu, že jsem na dobré straně síly, s tím souhlasím. Myslím, že soudci bojující za vládu práva v Polsku, ale i jinde v EU a ve světě jsou takovými rytíři Jedi.

„Soudci jsou především lidmi, ale neměli by se bát. Jestliže soudce kalkuluje s očekáváními politiků ohledně svého rozhodování, přestane být soudcem.“

Proč jste se rozhodl bojovat za právní stát a nezávislost soudnictví?

Když jsem byl mladý, probudila se ve mně vášeň pro lezení a alpinismus. Když po čase přemýšlím nad tím, co mě na horách nejvíce lákalo, byl to pocit svobody. A právo je pro mnohé systémem přísných pravidel, která člověka omezují. Pokud se na to ale podíváte zblízka, dojde vám, že pouze právní stát je schopen nám garantovat skutečnou svobodu – pomocí vymezení hranic, které nedovolí ohrozit svobodu jiných, pomocí ochrany obyvatelstva před arbitrárním chováním výkonné moci. Tyhle všechny věci způsobují, že se cítíme volní a právní stát garantuje, že lidská práva jsou skutečně chráněna.

V jednom z minulých článků Právo21 o politizaci polské justice jsme soudce Juszczyszyna označili za polského Jedi v taláru.

A to je třeba chránit obzvláště v obecném soudnictví…

Přesně tak. Obecné soudy, to jsou v Polsku okresní, krajské a odvolací soudy, jsou člověku nejblíže. Soudy prvního stupně řeší, zda policista nezneužil svoji moc. Soudy nám poskytují skutečnou ochranu občanských práv a svobod.

Když jste rozhodoval ve věci, která se týkala soudců nominovaných Státní soudní radou, (o věci jsme psali zde a zde), musel jste vědět, že se stanete nepřítelem vládní strany Právo a spravedlnost (PiS)…

Věděl jsem, že se jim moje rozhodnutí nebude líbit. Ale o tom je výkon soudcovské funkce, že soudce neslouží moci, ale společnosti. Soudce musí rozhodovat v souladu se základními hodnotami napsanými v Ústavě, Listině základních práv EU, Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Dva posledně jmenované dokumenty znají jako základní lidské právo i právo na přístup k soudu a říkají, že soud musí být nestranný a nezávislý, a to především na zákonodárné a výkonné moci. Soudci jsou především lidmi, ale neměli by se bát. Jestliže soudce kalkuluje s očekáváními politiků ohledně svého rozhodování, přestane být soudcem.

„Určitým typem šikany je to, že se téměř rok v mojí kárné věci nic neděje.“

Je vůbec dnes možné důvěřovat soudnictví v Polsku?

Je potřeba se na to dívat ve dvou rovinách. Pokud jde o systémovou nezávislost, myslím, že nyní polské soudnictví nezávislé není. Jsou tu ale stále nezávislí soudci a celá nezávislost a právní stát stojí právě na nich. Na těch, kteří jsou schopni nenechat se natlačit politiky a rozhodovat v souladu s právem a svým svědomím.

Téměř před rokem jste byl dočasně zproštěn z funkce. Litujete jako soudce svého postupu ve věci Státní soudní rady?

Absolutně ne. Cítím zadostiučinění a dává mi hodně síly a energie, že jsem k té věci přistoupil slušně, ve shodě s vlastním vědomím a svědomím. Přál bych všem Evropanům, aby vždy stáli na straně hodnot v obraně vlastního přesvědčení a svědomí. Tohle nic nenahradí, žádná pracovní pozice, žádné výhody, ani peníze.

Čelil jste i jiným opatřením než dočasnému zproštění z funkce a snížení platu?

Byl to už takový měkčí nátlak. Vypnuli mi služební e-mail, nedostává se mi již aktuálních informací, které se mě ale pořád týkají, protože jsem celou dobu stále soudcem. Také nemám přístup k profesnímu vzdělávání. Předseda soudu mi vytýká, že ho neustále obtěžuji tím, že jej v průměru jednou za týden vyzývám k umožnění mi návratu do práce, abych vykonával funkci soudce. Nadto si myslím, že určitým typem šikany je to, že se téměř rok v mojí kárné věci nic neděje. Pokud soudce nebo prokurátor rok nic nedělá, hrozí mu kárné řízení a vystavuje se nečinnostním žalobám a vystavuje celý stát tomu, že bude pohnán k odpovědnosti před Evropským soudem pro lidská práva. Ten mnohokrát řekl, že nečinnost je narušením práva na spravedlivý proces.

Je možné s tím něco dělat? Například podat stížnost?

Podal jsem stížnost u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku na začátku srpna 2020. Na tato rozhodnutí se však nyní čeká poměrně dlouho. Nicméně pokud jde o řízení před polskými soudy, ta jsou dost omezená kvůli tzv. náhubkovému zákonu (ustawa kagańcowa, pozn. red.). Tento zákon zakazuje soudcům přezkum statusu soudů a soudců vybraných novou Státní soudní radou, která je silně zpolitizována. Soudci, kteří tento zákaz poruší budou buď zproštěni funkce soudce, nebo přeloženi na jiný soud, například na druhou stranu Polska. V případě soudců Nejvyššího soudu je to pouze sankce zproštění funkce soudce. Kdybych inicioval řízení před polskými soudy, musel bych vznášet námitky podjatosti Kárného senátu Nejvyššího soudu, který je nominován Státní soudní radou. A nemohl bych počítat s tím, že soudci v mojí věci budou nestranní, protože by v případě, že mi dají za pravdu, přišli o práci. Ten zákon je tedy velmi tvrdý.

Co si myslíte o anonymních účtech na Twitteru, kde jsou rozebírány osobní záležitosti soudců, například jejich sexuální orientace?

To je širší problém. Mě se to týká, i když Twitter nepoužívám. Je tam ale falešný účet pod mým jménem. Pokud jde o tento hate vůči soudcům, je to jedna z forem potlačení jejich nezávislosti. Velmi zlou roli hraje účet, který velmi pravděpodobně spravovali či na něj přispívali funkcionáři Ministerstva spravedlnosti.

„O rozdělení moci je třeba pečovat. Demokracie a vláda práva nejsou samozřejmé.“

Fakový účet na Twitteru používá Juszczyszynovy osobní fotografie.

Mimo to také Polský národní fond, který byl vytvořen vládou a je jí financován, vedl billboardovou kampaň, ve které byli očerňováni soudci. Tahle opatření mi přijdou jako útok na nezávislé soudnictví. Všichni dobří soudci a většina právníků v Polsku spolu s demokratickou společností to neakceptují. Pokud je to někomu jedno, pak neví, proč je nezávislé soudnictví důležité nebo jej vládní propaganda uvedla v omyl.

V jakém stavu je podle vás polská společnost?

Rozštěpená. Velmi mnoho osob funguje v bublinách a nechce slyšet názor druhé strany. Tu vnímají jako nepřátelskou. Pokud jde o právní stát, mám pocit, že spousta osob se probudila a není jim jedno, co se děje. 

Když se v Polsku obnovil Ústavní tribunál, běžný Polák nechápal, k čemu je dobrý. Po potratovém rozsudku (psali jsme zde, pozn. red.), který byl podle mě vytvořen na politické zadání, lidé začali společně protestovat. Obyvatelé si uvědomili, že nezávislé soudy jsou důležité, protože mají přímý vliv na život každého člověka. Pokud nezávislost ztratí, nemá vládu kdo kontrolovat a my ztrácíme svobodu.

Když už mluvíme o potratovém rozsudku, fandil jste protestujícím?

Ano, velmi s nimi souzním. Zejména proto, že ten protest nebyl pouze o právu žen rozhodovat o vlastním těle, ale všimněte si, že se protestovalo také za právní stát. Řešilo se porušování Ústavy vládou a zpolitizovaný Ústavní tribunál. A s tím se identifikuji.

Je podle vás ještě něco, co PiS doposud neporušil?

Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. Myslím ale, že pro Poláky i obecně Evropany je to, co se děje v Polsku a Maďarsku, takovým mementem. O rozdělení moci je třeba pečovat, demokracie a vláda práva nejsou samozřejmé. Tyto hodnoty nám zajišťují svobodu, která je nade vše. Věřím, že Poláci z této situace vyjdou moudřejší a silnější.

Dne 11. 1. 2021 uplynul rok od pochodu tisíce talárů. Loni přijely desítky soudců z různých zemí EU a říkaly nám, že jim situace polských kolegů ukázala, jak důležitý úděl nezávislé soudnictví má.

 

Jan Šlajs

autor a moderátor Podcastů21

e‑mail:

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info