Danuše Nerudová: Vladimir Putin potřebuje Evropu, Evropa nepotřebuje Vladimira Putina

Ještě minulý rok ji lidé znali především jako rektorku Mendelovy univerzity v Brně a ekonomku. Dnes se o ní hovoří zejména jako o kandidátce na prezidentku České republiky. Kdo je tato žena a co s naší zemí zamýšlí? Na to a mnohem více jsme se jí zeptali v tomto rozhovoru.

3. 1. 2023 Viktor Typlt

Bez popisku

Přemýšlela jste vždy nad tím, že byste se chtěla stát prezidentkou České republiky? Kdy se u vás tyto první myšlenky objevily?

Prvotní úvahy přišly v době pandemie onemocnění covid-19. Založili jsme občanské sdružení KORONERV-20,[1] skrze které jsme se snažili pomáhat vládě řešit bezprecedentní krizi, o které jsme si mysleli, že je to ta největší krize, která nás může potkat. Vláda nebyla moc otevřena spolupracovat s odborníky a experty z řad ekonomů, sociologů a lékařů, jejichž mozky jsme zde koncentrovali. My jsme nabízeli rady a doporučení všem bez rozdílu. Opozice je využívala, vláda je nechtěla slyšet. Nicméně se podařilo některé věci, které byly špatně, zastavit a podařilo se celou řadu věcí ovlivnit.

Jedna z věcí, která pro mne byla poměrně důležitá, byla skutečnost, že vláda někdy v únoru 2021 zakázala občanům České republiky vycestovat ze své vlasti. Za mne se jednalo o největší zásah do osobních svobod, jaký bych si tehdy dokázala představit. V té době jsme na Mendelově univerzitě, jejíž jsem byla rektorkou, měli asi 800 zahraničních studentů, kteří seděli na kolejích a nemohli vycestovat z České republiky. Zjevně se jednalo o krok, který byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

V té době měl každý strach se ozvat, protože nikdo nevěděl, kolik tu bude mrtvých, a tedy ve společnosti panoval obrovský strach z neznáma. Já jsem tehdy vystoupila z řady, ozvala se a řekla jsem, že je to protiprávní. Když jsem z té řady vystoupila, najednou se ukázalo, kolik lidí mělo stejný názor, jen měli strach říct to nahlas. Najednou se to začalo nabalovat takovým způsobem, že asi za 4 dny tehdejší ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček musel zmíněné opatření zrušit.

Toto pro mne bylo prvotním impulsem začít přemýšlet o tom, že skutečně člověk nemusí sedět v koutě a kritizovat, ale že může být tím iniciátorem změn a že je strašně důležité, abychom v naší společnosti měli lidi, kteří nemají strach vystoupit z řady.

 

Danuše nebude sedět v koutě! Zde v čele její dobrovolnické základny. Foto: Facebookový profil Danuše Nerudové. Dostupné z: https://www.facebook.com/102845669064210/photos/pb.100081835089629.-2207520000./155586957123414/?type=3

Kariérní růst…

Vystudovala jste Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, na které jste promovala v roce 2002 a získala titul Ing. O tři roky později jste získala titul Ph.D. a čtyři roky na to jste byla habilitována na docentku. Jak jste se v tu chvíli cítila při pomyšlení, že za sedm let se z absolventky vysoké školy s titulem Ing. stala docentka?

Já jsem se na to nikdy takovou optikou nedívala. Celých sedm let jsem velmi tvrdě pracovala. Měla jsem možnost být research fellow (výzkumný pracovník – pozn. red.) na Vídeňské univerzitě u pana profesora Michaela Langa, což v té době patřilo k jednomu z nejšpičkovějších pracovišť týkajících se výzkumu mezinárodního zdanění. Takže jsem měla obrovskou příležitost velmi rychle proniknout do mezinárodní komunity odborníků.

Mým primárním cílem nebylo stát se za sedm let docentkou, ale moje usilovná práce se v tomto odrazila, a stala jsem se tak, myslím, nejmladší docentkou v České republice.

Opravdu tomu tak bylo. V roce 2009 jste se stala nejmladší docentkou, v roce 2017 nejmladší profesorkou a v roce 2018 nejmladší rektorkou v rámci České republiky. Zároveň jste byla historicky první rektorkou v České republice. Musela to být dřina…

Je to subjektivní kategorie, co je a co není dřina. Každopádně člověk prostě pracoval. Mne ta práce doteď nesmírně baví, nesmírně mne bavilo spolupracovat na mezinárodních projektech, a spolupracovat s kolegy na jiných univerzitách. Když umíte dobře jazyky a máte zahraniční zkušenosti, tak se vám doslova a do písmene otevírá celý svět. Vnímám to tedy tak, že jsem dělala jenom svoji práci a dělala jsem ji velmi intenzivně.

V průběhu mého těhotenství s prvním synem jsem psala svoji disertační práci, a s druhým synem jsem psala svoji práci habilitační. Všichni se mi smáli, jelikož jsem měla vždy na břichu položený notebook.

Pozice rektorky

V čem spočívala vaše motivace ucházet se o pozici rektorky?

Nakonec u mě zvítězila odpovědnost. Náš výzkumný tým rostl a začal narážet na institucionální limity. V tu chvíli nebyl nikdo ve vedení Mendelovy univerzity, kdo by byl ochoten tyto limity odstraňovat. Neustále jsem to kritizovala, jelikož jsem měla srovnání se zahraničními univerzitami, až to dospělo do bodu, kdy mi kolegové řekli, zda bych neměla jít příkladem a zasadit se o změnu.

V tu chvíli jsem vlastně stála před volbou ze dvou možností – buď se skutečně zasadit o změnu v rámci univerzity, nebo se sbalit s celým týmem a jít jinam. Tehdy jsem se rozhodla kandidovat.

Povedlo se vám udělat v rámci Mendelovy univerzity změny?

Když se podívám zpětně, určitě se mi to povedlo. Univerzita začala být hodnocena v mezinárodních žebříčcích tam, kde předtím vůbec nefigurovala. Jako první univerzita v České republice jsme dostali HR Award.[2]

V průběhu mého mandátu byly dva roky v době pandemie onemocnění covid-19. Byla jsem taky ta rektorka, která jako první zavřela univerzitu ještě týden před tím, než tak učinila celoplošně vláda. Díky tomu jsme v prvním lockdownu neměli z řad profesorského sboru nikoho nakaženého.

Danuše Nerudová v pozici rektorky Mendelovy univerzity v Brně. Foto: Archiv Mendelovy univerzity v Brně.

Ne každý den je posvícení…

KAUZA PLAGIÁTORSTVÍ

Kauza Taťány Malé (roz. Veličkové) zaplavila po jejím jmenování na pozici ministryně spravedlnosti České republiky v roce 2018 česká i slovenská média. Byla zpochybněna její diplomová práce z roku 2011 na právnické fakultě soukromé Panevropské vysoké školy v Bratislavě z důvodu plagiátorství.[3] Ze stejného důvodu byla zakrátko zpochybněna i její diplomová práce z roku 2005, obhájená na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity.[4] Obě kauzy vyšly na povrch právě v době vašeho mandátu na pozici rektorky. Jak se k tomu stavíte?

K tomuto mám pár připomínek. Jednalo se o kauzu, která byla nesmírně zpolitizovaná. Univerzita byla použita k vyvíjení obrovského nátlaku na paní ministryni, aby odstoupila. Z mého pohledu ten nátlak měl být veden argumentem, že neměla adekvátní právní vzdělání pro pozici ministryně spravedlnosti.

Paradoxem je, že její diplomová práce na Mendelově univerzitě ve vlastních výsledcích skutečně něco vyzkoumala. Jednalo se o vlastní práci. Ale ano, v teoretické části neodcitovala nějaké převzaté pasáže.[5] Jelikož v té době neexistovaly žádné systémy na odhalování plagiátorství, bylo velmi těžké pro vedoucího práce plagiátorství odhalit.

My jsme samozřejmě ihned ustavili komisi, která to prošetřila, ale vzhledem k tomu, že v zákoně o vysokých školách je lhůta 3 let pro vyslovení neplatnosti složení státní závěrečné zkoušky,[6] žádný titul jsme odebrat nemohli. Stejně tak jsme si nechali vypracovat stanovisko, zdali by bylo možné odebírat titul podle správního řádu. K tomuto jsme samozřejmě obdrželi negativní stanovisko, jelikož existuje speciální zákon k této problematice, a to zákon o vysokých školách, nemůže se tedy použít obecný správní řád.

Tehdy byla situace skutečně velmi vyhrocená a byla velmi emotivní, jelikož se jednalo o kauzu velmi zpolitizovanou.

Znovu opakuji, že tím důvodem, proč paní Malá nebyla schopna vykonávat funkci ministryně spravedlnosti, měla být skutečnost, že nemá adekvátní právní vzdělání. To, že zapomněla citovat, nebo někde něco opsala, měl být až podružný problém.

KAUZA MANIPULACE S DATY

Podzim 2021 se na Mendelově univerzitě nesl v duchu nové volby rektora. Tím se stal Vojtěch Adam. Krátce po jeho zvolení vyvstala pochybnost o autenticitě dat v rámci jeho vědecké publikace. Iniciovala jste mezinárodní expertní komisi, která prověřovala 12 publikací profesora Adama. Komise v lednu 2022 přišla se závěrem, že zde byly „hrubé nedbalosti při kontrole kvality“ a „jasné známky manipulace s daty“. U šesti článků komise doporučila stažení z časopisů. U dalších tří článků doporučila jejich stažení alespoň zvážit.[7] Když se podíváte zpět na svoje kroky, litujete něčeho, co jste udělala?

Proč bych toho měla litovat?

Postupovala jsem přesně tak, jak jsem postupovat měla. Sestavila jsem mezinárodní komisi právě proto, aby nemohla být obviňována z předpojatosti některých členů. Byli to všechno lidé, kteří neměli žádný střet zájmů a nebyli v žádném kontaktu s profesorem Adamem.

Komise vyjádřila své stanovisko, které jsem poslala Akademickému senátu, protože právě tento orgán volí rektora.

Následně jsem vyzvala pana profesora a doporučila jsem mu, aby zvážil setrvání ve funkci rektora.

Bylo to pro mne nesmírně lidsky těžké rozhodnutí, ale když jste v pozici rektora, velmi často musíte činit rozhodnutí, která jsou lidsky těžká, a nesmíte se nechat ovlivnit.

KAUZA „PRODÁVÁNÍ TITULŮ“

Na přelomu let 2021 a 2022 mezinárodní antiplagiátorská platforma VroniPlag odhalila shody v disertačních pracích několika rakouských komunálních politiků, kteří úspěšně ukončili doktorské studium na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity.[8]

Vedení fakulty si totiž najalo externí agenturu (Institut für Management) na nábor studentů. Ta cílila na bohaté Rakušany a Němce. Na univerzitě je měl čekat studentský ráj na zemi – snadné studium a doktorát za kratší dobu.[9] Rychlý doktorský titul byl nabízen za 25 tisíc EUR…[10]

V momentě, kdy jsem byla kolegy upozorněna na možnost, že by zde mohly být překladové plagiáty, ihned jsem reagovala, sestavila jsem komisi a celou věc následně předala Radě pro vnitřní hodnocení.

Osoba, která oznámení provedla, mi následně poděkovala, že jsem postupovala přesně tak, jak by si on sám představoval. To znamená neodkladně.

Ten, kdo si představuje, že bych snad měla postupovat rychleji, by si měl uvědomit, že rektor většinou dostává spoustu podnětů k nějakému šetření. Platí presumpce neviny, a samozřejmě jsem tedy nejdříve začala tuto situaci šetřit interně. Když mi prorektor sdělil, že skutečně má pocit, že zde mohlo dojít k pochybení, okamžitě jsem iniciovala vznik zmíněné komise, ve které jsem nabídla členství i oznamovateli samotnému.

Důvodem, proč celé šetření trvalo tak dlouho, byla skutečnost, že se jednalo o zahraniční studenty, kteří si v zahraničí samozřejmě nepřebírají poštu, a z tohoto titulu bylo nutné ustanovit opatrovníka soudem, který poštu přebere. Celý tento proces je také časově náročný.

Na základě oznámení přišla kontrola z Národního akreditačního ústavu, který konstatoval pochybení a v tom konkrétním studijním programu odebral institucionální akreditaci.[11]

Zároveň bych ráda podotkla, že za uskutečňování studijního programu podle zákona o vysokých školách odpovídá děkan a nikoliv rektor.

V tuto chvíli je v této věci podané odvolání. Národní akreditační úřad rozhodnutí o odebrání institucionální akreditace zrušil a probíhá šetření znovu, jelikož univerzita doložila další skutečnosti.

Každopádně fakt, že byla tato akreditace odebrána, je důsledek toho, že jsem tuto celou záležitost nezametla pod koberec a že jsem jako vždy postupovala tak, jak jsem měla.

Politické názory a postoje

UKRAJINSKÁ KRIZE

Oceňovala jste českou vládu za pomoc v rámci válečného konfliktu na Ukrajině. Spousta lidí však zastává názor, že se ukrajinským občanům utíkajícím před nebezpečím z jejich vlasti dává příliš. Vy jste ekonomka, takže k tomuto názoru můžete říct nejvíce, hlavně zdali se tímto konáním zbytečně prohlubuje státní dluh a ekonomická krize tak, jak tomu je dle názoru části Čechů.

Tohle je právě téma, na které se ekonomicky dívat nesmíme. Ukrajina nám získala čas tím, že bojuje, a tím, že nenastalo to, co nastalo v roce 1938 u nás. Získala nám čas na to, abychom pochopili, před jak zásadní hrozbou stojíme, a abychom se rozhodli, jakou budoucnost chceme mít. Ukrajina bojuje i za naši svobodu.

Já stojím pevně za tím, aby Česká republika Ukrajině pomáhala. Jsem nesmírně hrdá na to, jakým způsobem se tak činí do nynějška. Kdyby se Ukrajina nebránila, mezi dalšími, kdo bude na řadě, bychom mohli být my.

Což ovšem neznamená, že souhlasím s tím, jakým způsobem vláda pomáhá našim občanům. Myslím si, že vláda velmi selhala ve vysvětlování lidem toho, co to je energetická krize a proč vlastně vznikla.

Již v červenci jsme věděli, že máme nejvíce naplněné zásobníky ze všech zemí v Evropské unii, a nikdo tu zprávu lidem nepředal. Vláda přebírala prázdné zásobníky plynu a je naprosto heroický výkon, jak dokázala tyto zásobníky naplnit, a zařídila plovoucí terminál.[12] To, že budeme mít ještě LNG (liquefied natural gas – zkapalněný zemní plyn, pozn. red.), to se jí podařila naprosto nemožná věc. Ale k lidem se tato zpráva vůbec nedostala.

V komunikaci a ve vysvětlování lidem má ale vláda obrovský deficit. Bohužel jsme to stejné viděli i v době pandemie onemocnění covid-19.

Nechala jste se již od začátku krize slyšet, že byste přijala tvrdé sankce proti Ruské federaci. Myslíte si, že jsou momentálně dostatečné?

Osobně si další sankce nedovedu představit. Nynější sankce jsou nastaveny tak, aby dopadaly přesně na ta místa, která by měla donutit Vladimira Putina kapitulovat. Jedna z těch největších věcí, která na něho bude nyní vytvářet tlak, je skutečnost, že Evropa jasně ukázala, že Vladimir Putin potřebuje Evropu, Evropa nepotřebuje Vladimira Putina.

Nahlížíte na Čínu jako na podporovatele Ruska?

Čína samozřejmě představuje hrozbu. Porušuje lidská práva, nicméně v tuto chvíli bych Čínu nenazývala nějakým extrémně velkým podporovatelem Ruska. Čína samozřejmě loví a vyčkává. Stejně tak jako nakupovala za velmi nízké ceny suroviny v Africe, nyní čeká, až bude za velmi nízké ceny moci nakupovat v Rusku. Toto je právě ten strategický moment, kdy si Evropa musí říct, co chce a jak si představuje budoucnost. Zdali si představuje, že se z Ruska stane kolonie Číny. Nebo že někdy v budoucnu při změně režimu by se Rusko mohlo vrátit jako země, se kterou budeme schopni komunikovat. Či chce Rusko úplně izolovat a mít za humny druhou KLDR s jadernými zbraněmi.

EKONOMICKÁ KRIZE

Jak byste si představovala vyvedení České republiky z ekonomické krize?

Jedná se samozřejmě o komplexní problematiku. Jako jednu z nejzásadnějších věcí vidím potřebu reformovat vzdělání, protože klíč leží ve vzdělanosti lidí, ať už s ohledem na vytváření odolné společnosti, která není náchylná podléhat dezinformačním válkám, ale i k tomu, že potřebujeme budovat ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. To znamená ekonomiku, kde v naší zemi nebudou jenom „montovny“, ale bude zde více finálních výrobců, kteří jsou si schopni říct o vyšší cenu za celkový výrobek.

Předpokladem je samozřejmě moderní stát, který nejenom, že data sbírá, ale je schopen je i využívat, na jejich základě formulovat nějaké strategie a budovat společenskou soudržnost. A dále to, že nebudeme zapomínat na některé skupiny obyvatel, o které se stát bude starat tak, aby se cítily ve společnosti důstojně. Celá řada z nich se totiž v naší společnosti důstojně necítí.

Když za vámi přijde na petiční stánek tatínek samoživitel a řekne, že má dvě povolání, jelikož nemůže s jedním uživit děti, nebo za vámi přijde důchodkyně, která si jídlo dovezené z jídelny musí rozdělit na tři porce, aby měla jídlo na celý den, jelikož nemá peníze. To jsou lidé, kteří se skutečně necítí důstojnou součástí naší společnosti, a na tom je potřeba zapracovat.

Dále je zde otázka toho, že naše společnost musí umět naslouchat druhým. Mladá generace musí umět naslouchat té starší, a naopak ta starší musí umět naslouchat té mladé. A musí umět chápat, že mají odlišné potřeby, a musí být schopni hledat kompromis.

Nechala jste se slyšet, že byste krizi vzrůstajících cen neřešila cestou plošného opatření, ale cílila byste ji na určité skupiny. Které skupiny máte tímto namysli?

Jsou to primárně domácnosti, které jsou ohroženy ať už příjmovou chudobou, nebo ty, které jsou ohroženy energetickou chudobou.

Ráda byste také zvýšila základní slevu na poplatníka. Momentálně se nacházíme na necelých 31 tisících korun. Na jakou úroveň by se měla zvýšit?

Já jsem o tom hovořila jako o opatření, protože jsem nesouhlasila se zrušením superhrubé mzdy. Na místo superhrubé mzdy jsme všichni experti navrhovali, že by měla být zvýšena sleva na poplatníka. Ve chvíli, kdy přišel ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka s návrhem příspěvku 5 tisíc korun jednorázově, hovořili jsme o tom, že daleko lepším opatřením je zvýšit slevu na poplatníka a zastropovat ji.

Navrhovala jste snížit dobu pro dosažení důchodu z 35 na 25 let. Proč zastáváte tento názor?

Jednalo se o opatření, které navrhovala Komise pro spravedlivé důchody v návaznosti na doporučení, které nám už asi 10 let dává OECD,[13] jelikož jsme zemí, kde je doba nutná pro pojištění nejvyšší. Navrhovali jsme to jednak kvůli tomu, že je tato doba nejdelší v Evropě, a jednak kvůli tomu, že ročně máme 5 až 6 tisíc důchodců, kteří nedosáhnou díky této dlouhé době na důchod, a stejně „spadnou“ do systému sociálních dávek a vyžadují individuální přístup.

Danuše Nerudová v Havlíčkově Brodě, kam zavítala na diskusi se seniory společně s Janem Garethem Musilem. Foto: Facebookový profil Danuše Nerudové. Dostupné z: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02eiwsPcoufBRniscQcLaWWqRhfjUAsw2fWtpPnUUGY1XJs9x6DZMBLNoZWfNgK9Rtl&id=100081835089629

REFORMA VZDĚLÁVÁNÍ

V dnešním rozhovoru jste zmínila reformu vzdělávání. Myslíte si, že momentálně je špatně nastaven systém vzdělávání třeba na vysokých školách?

Systém vzdělávání je nastaven kompletně špatně. Je totiž nastaven špatně již na základní škole, jelikož vede děti k průměrnosti. Když máte podprůměrné dítě, vzdělávací systém s ním ještě umí relativně dobře pracovat, ale jakmile máte dítě nadprůměrné, máte obrovský problém. Naše společnost neumí využívat potenciálu, talentu, který ve společnosti máme. Ten systém tak, jak je nastaven nyní, už na základní škole učí děti mít strach udělat chybu, přičemž to, že nemáte strach dělat chybu, je základním předpokladem inovace a kreativního myšlení.

UDĚLOVÁNÍ MILOSTÍ PREZIDENTEM

V jednom rozhovoru jste říkala, že byste neudělila milost svým přátelům a nezpochybňovala výroky soudu…

To platí. Prezident by měl jít příkladem a dodržovat ústavu. Milost by měla být udělována jen ve výjimečných, humanitárních případech a tento akt by rozhodně neměl sloužit k tomu, aby prezident dával milosti svým kamarádům.

Znamená to tedy, že byste dokázala v úřadu prezidenta oddělovat subjektivní přístup k lidem a objektivní stránku věci?

To jsem jako rektorka a předsedkyně důchodové komise dělala celou dobu, a nadále bych v tom pokračovala.

MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY

Je pro vás nynější nastavení institutu manželství jakožto svazku mezi mužem a ženou spravedlivé?

Spravedlnost vykládá soud. V tuto chvíli ne všichni mají stejná práva, a já bych si přála, aby všichni stejná práva měli.

Danuše Nerudová 13. října 2022 před Slovenskou Ambasádou v Praze zapalujíc svíčku jako vzdání pocty obětem střelby v bratislavském baru, jež byla projevem předsudečného násilí vůči LGBTQ+ lidem, při kterém zemřeli 2 nevinní muži. Foto: Facebookový profil Danuše Nerudové. Dostupné z: https://www.facebook.com/photo/?fbid=148585814545921&set=a.147046998033136

Co o Danuši říkají známé osobnosti

Pan docent Pithart o vás mluví jako o ideální prezidentské kandidátce, obyčejné holce s čistou minulostí a stojící mimo politiku, ale s vysokými odbornými kvalitami.[14] Je hezké slyšet něco takového?

Já si toho samozřejmě nesmírně vážím, protože Petr Pithart je pro mě jedna z osobností, která utvářela novodobou historii této země.

„Hlavně zůstaňte pořád tou normální holkou, jakou jste.“ Rada Petra Pitharta na setkání s Danuší Nerudovou. Foto: Facebookový profil Danuše Nerudové. Dostupné z: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0HhqQcTbuhgVNGvTJb9hMgwAdtonYmR2D7zBHJgJ4rVRDFuP6amjiJfZgMFhxNtaQl&id=102845669064210

Mezi senátory máte i podporovatele ze strany Václava Lásky, který o vás řekl, že kromě prezidentky by z vás byla i prima premiérka.[15] V případě, že byste neuspěla v prezidentské volbě, chtěla byste zůstat v politickém prostředí?

To uvidíme. Já mám variantu B zasunutou někde hodně vzadu. Člověk, když kandiduje na prezidenta, tak se musí plně soustředit, aby podal 100% výkon a nemůže si připouštět žádné jiné varianty.

„Žena, maminka, manželka, pro mnohé kamarádka, přítelkyně, osobnost, vzor. […] Je srdečná a opravdová, Rozdává úsměvy, umí slovem pohladit, dává naději. Naději nám všem.“ Přesně takto ji popisuje moderátor Jan Gareth Musil. Foto: Instagramový profil Jana Garetha Musila. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/CjQpAJhqFZ2/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Příspěvek Andreje Babiše z 4. října 2022. Danuše Nerudová se s ním vypořádala s grácií. Foto: Instagramový profil Danuše Nerudové. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/CjS-leasiPA/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Viktor Typlt

student třetího ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity, pomocná vědecká síla na zdejší katedře ústavního práva a politologie a advokátní praktikant v advokátní kanceláři Squire Patton Boggs.

 Rozhovor byl uskutečněn v září 2022.

[1] Webové stránky občanského sdružení KORONERV-20: http://www.koronerv-20.cz

[2] HR Excellence in Research Award je prestižní ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí.

[3] Plný text diplomové práce Taťány Malé z Právnické fakulty Panevropské vysoké školy v Bratislavě dostupný z: https://kniznica.paneurouni.com/opac?notebook1=page1&fo=notebook1&fa=notebookChange&fs=23725D26B4454D9C8C97AED97354CCDD&fn=recview

[4] S ohledem na rok publikace není text diplomové práce Taťány Malé dostupný v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity, byl však v plném rozsahu nafocen novináři a je dostupný například v závěru článku Jasné plagiátorství, říká expert o další diplomové práci ministryně Malé. Označil hned 16 stran textu, dostupném na serveru iRozhlas.cz zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ministryne-spravedlnosti-tatana-mala-opsana-diplomova-prace_1807031237_per

[5] Neodcitovaným textem byla diplomová práce Zity Pavlišové, jejíž plný text je také dostupný např. z již citovaného článku na serveru iRozhlas.cz.

[6] Ustanovení § 47c odst. 4 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

[7] Česká tisková kancelář, iDNES. Hrubá nedbalost až manipulace s daty. Podle komise budoucí rektor chyboval. [online] idnes.cz. 2022. Dostupné z: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/mendelova-univerzita-brno-budouci-rektor-vyzkum-chyba-omluva.A220125_133208_brno-zpravy_mls

[8] Například zpráva k rozboru disertační práce německé političky Sabine Abbasi dostupná z: https://vroniplag.fandom.com/de/wiki/Sai/Bericht; nebo německé političky Katji Stammen dostupná z: https://vroniplag.fandom.com/de/wiki/Kst/Bericht/Summary

[9] Barák, V. Titul z Brna snadno a rychle? Mendelova univerzita si na bohaté studenty najímala dohazovací agenturu. [online] tydenikhrot.cz. 2022. Dostupné z: https://www.tydenikhrot.cz/clanek/mendelova-univerzita-skandal-studenti-plagiaty-rychlotituly-dohazovaci-agentura-nemci-rakusane-nerudova

[10] Hrdlička, J. Rychlostudium v Brně. Doktorát na Mendelově univerzitě nabízela agentura za 605 tisíc. [online] Echo24.cz. 2022. Dostupné z: https://echo24.cz/a/it6ZC/rychlostudium-v-brne-doktorat-na-mendelove-univerzite-nabizela-agentura-za-605-tisic

[11] Institucionální akreditace představuje oprávnění vysoké školy sama si vytvářet studijní programy. Odnětí institucionální akreditace bez dalšího neznamená zánik oprávnění uskutečňovat studijní program, studenti tedy v započatém studiu mohou pokračovat. Škola bez institucionální akreditace žádá o schválení nových studijních programů Národní akreditační úřad pro vysoké školství.

[12] Plovoucí terminál je zařízení pro zajištění dovozu a/nebo vývozu zkapalněného zemního plynu.

[13] Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

[14] Předmluva Petra Pitharta k dílu Nádoba, J. Máme na víc. Praha: Vyšehrad, 2021, s. 9-11. ISBN 978-80-7601-562-3.

[15] Podcast Láska, V. [Prezidentský speciál] Neřízená střela #22 - Danuše Nerudová. [online] 2021. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=brKO8iKxi-w


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info