Rekonstrukce přednáškových místností PrF MUNI čeká na zahájení, k dispozici je i jejich vizualizace

Právnickou fakultou Masarykovy univerzity neustále hýbou změny. Člen Studentské komory Akademického senátu PrF MUNI a Studentské komory Rady vysokých škol informuje o aktuálním dění a novinkách nejen z oblasti studia. Tématem dnešního informačního shrnutí jsou rekonstrukce fakulty, změna propagace událostí a odborné praxe.

10. 12. 2019 Damir Solak

Bez popisku

Přednáškové místnosti

Právnická fakulta už má vybranou společnost, která rekonstrukci přednáškových učeben a menzy provede. Tato potrvá přibližně do prosince roku 2020, nebo do ledna roku 2021. Předběžná vizualizace učeben je k dispozici na webu fakulty.

Jelikož dojde k bourání stropů, bude od 13. prosince 2019 bez náhrady uzavřen i doposud fungující bufet. Pro stravování je možné využívat Pizzu Nostru a po vyřízení stravovací kartičky i menzu VUT na Rybkově.

Zima na Vinařské

Někteří ze studentů si stěžovali na nepříjemně chladné prostředí v přednáškové místnosti na Vinařské. Záležitost byla řešena s kvestorkou Masarykovy univerzity Martou Valešovou. Na základě komunikace s vedením Správy kolejí a menz byla zajištěna náprava a posíleno topení.

O možnostech případného přesunu některých přednášek jsem jednal s proděkanem pro bakalářské a navazující magisterské studium Davidem Sehnálkem. Přislíbil, že se pokusí najít nějakou volnou učebnu přímo v budově Právnické fakulty vzhledem k nízké návštěvnosti přednášek.

Propagace fakulty

Na zasedání Studentské komory Akademického senátu jsme řešili, jakým způsobem se Právnická fakulta propaguje. Doporučili jsme, aby fakulta lépe informovala o konání nadcházejících akcí a ty, které se právě konají, lépe propagovala (např. pomocí Instagramu). 

Dále fakulta pracuje na vytvoření vlastního kanálu na Youtube. Upozornil jsem, že je třeba zlepšit i propagaci výjezdů na Erasmus (zkušenosti zapojených studentů by se mohly propagovat například pomocí videa). Dle proděkana pro zahraniční a vnější vztahy Michala Radvana se pracuje na nové verzi webu erasmus.law.muni.cz a bylo sděleno, že se danou záležitostí budou zabývat.

Odborné praxe

Jako člen Studentské komory Akademického senátu jsem dne 6. 11. 2019 navštívil konferenci v Praze, kde jsme s kolegy z ostatních právnických fakult z ČR i SR debatovali o odborných praxích a street law. Všechny tyto záležitosti zaštiťuje Centrum právních dovedností. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy realizují např. pouze jednu povinnou praxi o rozsahu 40 hodin, za kterou může být uznán také zahraniční výjezd.

Bohužel máme jako fakulta v obou oblastech jisté rezervy. Proto se snažím tuto záležitost aktivně řešit a již jsou naplánovaná pracovní setkání s proděkanem a garantem magisterského programu Petrem Mrkývkou.

Autor: Damir Solak


Autor je členem Studentské komory Akademického senátu PrF MUNI a Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info