Právnická fakulta MUNI pořádala XIII. ročník konference Dny práva. Ocenila také významné pedagogy

Právnická fakulta Masarykovy univerzity pořádala již třináctý ročník mezinárodní konference Dny práva. Akce proběhla ve čtvrtek 21. 11. 2019 a v pátek 22. 11. 2019. Účastníci přednesli zajímavé příspěvky z různých oblastí práva.

26. 11. 2019 Jana Marková

Bez popisku

Ve čtvrtek ve večerních hodinách započal program v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Celou akci oficiálně zahájil proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Michal Radvan spolu s děkanem Právnické fakulty Martinem Škopem. Oficiální zahájení konference doprovázela hra na klavír. 

Následně proběhlo vyhlášení cen IUS et SOCIETAS, což je soutěž pro studenty českých, slovenských a dalších zahraničních vysokých škol. Ta je určena všem studentům schopným diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Cena se uděluje za esej obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky. Přítomen byl i zástupce vzdělávací nadace Jana Husa, který osvětlil účel a cíl této soutěže.

Jedním z oceněných byl i student magisterského studijního programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a člen redakce mediální platformy Právo21 Štěpán Paulík, který obsadil se svou prací na téma O reformovatelnosti studia práv v Čechách třetí místo. Štěpánovi gratulujeme. 

Dále děkan Martin Škop předal pamětní medaile významným vyučujícím naší Právnické fakulty. Mezi oceněnými byli například profesor Jaroslav Fenyk z Katedry trestního práva, profesorka Jarmila Pokorná z Katedry obchodního práva či profesor Josef Fiala. 

Poté proběhl raut v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde účastníci měli možnost neformálně pohovořit s odborníky na jednotlivá právní témata.

Druhý den ráno proběhla diskuze rozdělená do bloků dle příslušných právních odvětví. Na výběr bylo z velkého množství sekcí podle kateder (například Katedra občanského práva měla vypsaný program na zajištění dluhu). Jednotlivé příspěvky byly přednášeny dle plánu a následovala debata na dané téma. Celý program konference je možno zhlédnout zde.

V pátek též účastníci obdrželi certifikáty. V některých sekcích program skončil již obědovým rautem v budově fakulty, jiné bloky pokračovaly až do odpoledních hodin. Kupříkladu program Katedry trestního práva byl opravdu nabitý. 

Celá akce se velmi povedla a účast byla značná. Už nyní se těšíme na další ročník.

 

 

Autorka: Jana Marková


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info