Na brněnské fakultě se konal druhý ročník Úvodu do studia práva

V zahraničí i na jiných českých fakultách je tradicí uvítat nastupující studenty a studentky právnických fakult a představit jim, co je ve studiu čeká. Brno nechce být žádnou výjimkou. Vznikl zde proto nový projekt – Úvod do studia práva, který nově nastupující studenty fakulty sbližuje s právním prostředím. Účastníci tak mají možnost seznámit se s různými právními obory, osvojit si dovednosti užitečné do studia i praktického právního života a především se setkat se spolužáky a některými vyučujícími.

31. 10. 2022 Jakub Novák

Bez popisku

V týdnu od 12. do 16. září proběhl na právnické fakultě v Brně blokový kurz Úvod do studia práva. Projekt skupiny studentů a vyučujících otevírá dveře nově nastupujícím studentům a představuje jim to, co je v následujících letech při studiu čeká. V pravidelné výuce se každý den věnovali dvěma právním odvětvím v krátkých přednáškách s navazujícími semináři, kde pod vedením lektorů a lektorek nabyté znalosti zopakovali a prohloubili. Náplní těchto bloků bylo také procvičení právních dovedností – čtení soudních rozhodnutí, práce s právními databázemi, vyhledávání zdrojů nebo třeba právní psaní.

Oficiální část programu trvala od 9:00 do 16:00 každý den v průběhu celého týdne. Dopoledne bylo věnováno jednomu z právních oborů, ve kterém studenti nejdříve absolvovali 20minutovou přednášku od vyučujícího daného oboru, a následně se přesunuli po čtyřech skupinách do svých učeben, kde je převzali lektoři z řad studentů doktorského studia a vyšších ročníků magisterského studia a věnovali se tématům ve dvou 45minutových seminářích. Po obědové pauze se program zopakoval. Mimo tento program studenti měli možnost se během týdne zúčastnit i některé z nadstavbových přednášek, které byly věnovány specifickým tématům, jako například Právo a móda nebo Hate speech.

Foto 1: Seminář v kurzu Úvod do studia práva. Archiv autora

Večery byly věnovány neformálnímu programu, který si přichystali studentští lektoři. V pondělí byl například uspořádán tzv. večer právních profesí v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv. Nastupujícím studentům přišli o své profesi a o tajemných zákoutích práva v praxi povědět představitelé jednotlivých právních povolání. Vyvrcholením celého týdne byl páteční moot court (simulované právní jednání), ve kterém si studenti prakticky vyzkoušeli znalosti z celého týdne a postavili se do role právních zástupců.

Foto 2: Večerní neformální program. Archiv autora.

Vedoucí týmu studentských lektorů a lektorek Michal Kovalčík hodnotí celý týden velmi kladně: „Úvod jsme zorganizovali už loni trochu ,punkově' jako kurz od studentů pro studenty. Mělo to úspěch, účastníci si pochvalovali, že se přiučili novým dovednostem, poznali nové kamarády a cítili se ještě před samotným vypuknutím studia jistější. Letos jsme na tento spirit navázali a společně se Zuzanou Vikarskou, která všemu organizačně šéfovala, Markétou Štěpánikovou a za důležité podpory vedení fakulty jsme vytvořili povinně volitelný předmět. Absolventům kurzu jsme tak kromě nových dovedností, znalostí a přátelství mohli nabídnout také jejich první vysokoškolské kredity.

 Mám velkou radost z toho, jak se týden vyvedl. Užíval jsem si práci se studenty, do jejichž kůže se vždycky snažím vcítit. Nadšený jsem také z toho, jak skvěle fungující tým magisterských a doktorských studentů-lektorů se nám povedlo vytvořit. Vystoupit před jen o pár let mladšími studenty a diskutovat s nimi o složitých právních otázkách vyžaduje odvahu, spoustu času na přípravu a umění studenty zaujmout. Těší mě, že nám rozsáhlá zpětná vazba ukázala, že pozitivní pocity z celého týdne jsou vzájemné.

 Stejně tak svoji spokojenost vyjadřovali i účastníci kurzu. „Nejde vypíchnout, co se mi líbilo nejvíc. Program byl skvěle vytvořen. Jsem moc ráda, že jsem tento kurz absolvovala, měla jsem tak možnost nahlédnout do různých zákoutí práva hravou formou. Skvěle strávený týden, kterého nelituji. Odnáším si z toho nejen znalosti, ale i kamarádství, a budu se těšit na skvělé vyučující,“ uvedla studentka prvního ročníku Právnické fakulty MUNI. „Líbila se mi právě ta pestrost celého kurzu – spoustu zajímavých témat, zajímavých lidí, skvělé interaktivní formy výuky, skvělé večery, spousta zkušeností. Celý koncept výuky byl opravdu úžasný,“ uzavřela rovněž studentka prvního ročníku.

Jakub Novák

redaktor, student Právnické fakulty MU

Úvodní foto: Účastníci Úvodu do studia práva. Archiv autora


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info