Fakultní divadelní společnost vyrazila do města stříbra, katedrál a hilsneriády

Divadelníci z Právnické fakulty MUNI po úspěchu na Nejvyšším správním soudě nelenili a vyrazili svou autorskou inscenaci Nenávist předvést i na Okresní soud v Kutné Hoře. Právě tam se v roce 1899 samotný proces s Leopoldem Hilsnerem, o němž hra pojednává, odehrál.

16. 11. 2023 Josef Stanislav Treml

Bez popisku

Co je to Fakultní divadelní společnost a verbatim divadlo?

Fakultní divadelní společnost působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity již od roku 2015. Jedná se o divadelní soubor tvořený studenty a absolventy Právnické fakulty, jehož cílem je v prvé řadě zvyšovat právní vědomí publika. Dramaturgicky se Společnost zaměřuje na zajímavá témata ze světa práva, historie i kultury. Tato témata zpracovává především prostřednictvím verbatim divadla. Jedná se o dokumentární typ divadla, který se vyznačuje prací s autentickými texty, např. se stenografickými záznamy soudních jednání či schůzí politických orgánů. Společnost již má ve svém repertoáru autorské drama o justiční vraždě Milady Horákové či hru 1918, pojednávající o utváření samostatného československého státu. Nejnovější počin souboru nese název „Nenávist“. Jde o autorskou inscenaci, jejímž ústředním tématem je soudní proces s Leopoldem Hilsnerem, ale zpracovává i obecnější otázky nenávisti všeho druhu.

Byl to Hilsner!

Samotný proces, který je předlohou Nenávisti, začal v září roku 1899 v Kutné Hoře. Leopold Hilsner byl obžalován, že se dopustil úkladné vraždy Anežky Hrůzové, mladé dívky, jejíž mrtvé tělo bylo nalezeno na cestě vedoucí z Polné do Malé Věžnice, kde ji pachatel škrtil a několikrát udeřil do hlavy, načež ji odvlekl do blízkého lesa, kde jí podřízl krk. Na místě činu však nebylo nalezeno odpovídají množství krve. Ve společnosti se vynořila tisíciletá pověra o rituální vraždě, spočívající v báchorce, že židé potřebují krev mladých křesťanských dívek.
Obžaloba byla vystavěna jen na indiciích, zcela chyběly přímé důkazy. Podezření z vraždy bylo na židovského mladíka uvaleno nahodile. Hilsner se stal obětním beránkem, přičemž veřejnost měla o jeho vině jasno dávno před tím, než vůbec započalo soudní jednání. I přes veškeré snahy obhajoby poukázat na absurditu celého procesu, nedostatek důkazů a přemíru pochybností a nejasností, byl Hilsner odsouzen k trestu smrti, který mu byl následně zmírněn na doživotní vězení císařskou milostí Františka Josefa I. Po téměř 20 letech žaláře byl ze zdravotních důvodů další milostí propuštěn, nicméně po pár letech na svobodě zemřel. Příběh Leopolda Hilsnera není jen historickou událostí. Jde o fascinující justiční aféru a ukázku toho, co vše nenávist dokáže.

Brněnští divadelníci v Kutné Hoře

Fakultní divadelní společnost se již byla podívat na místě činu v Polné a nyní nastal čas navštívit i samotnou kutnohorskou soudní síň. Ve středu 8. 11. ve večerních hodinách celý soubor dorazil do Kutné Hory. Program byl skutečně intenzivní. Hned dalšího dne dopoledne sehrál na Okresním soudu v Kutné Hoře, kde byl Hilsner odsouzen, svou inscenaci pro studenty z kolínského gymnázia. Po představení proběhla diskuze, a to jak o hře samotné, tak i o studiu na Právnické fakultě. V odpoledních hodinách se na inscenaci přišli podívat zaměstnanci soudu a právnická veřejnost z Kutné Hory a okolí. Byli mezi nimi notáři, jejich zaměstnanci, advokáti i soudci. V pátek proběhlo třetí, poslední vystoupení na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. I tentokrát došlo na velkou diskuzi o vině, paralelách tehdejší doby a současnosti i o studiu práv.

Vedle samotného hraní zbyl i čas na to, projít si stříbrné město. Členové a členky souboru navštívili Vlašský dvůr, kde se v dobách temného středověku razily stříbrné pražské groše a kde v současné době sídlí městská radnice. Prošli se historickými ulicemi města, prozkoumali gotické dominanty a pochopitelně zavítali i do některých vyhlášených „krčem“.

Celý divadelní výjezd zanechal v jeho aktérech velmi silné zážitky, a to jak v samotném publiku, tak v hercích.

Josef Stanislav Treml

student Právnické fakulty Masarykovy univerzity


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info