VOLBY ŽIVĚ: Děkanské volby vyhrál Martin Škop. Sledovali jsme pro vás dění v online reportáži

Akademický senát dnes rozhodl, kdo se na další čtyři roky postaví do čela Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Funkci obhajovala stávající děkanka Markéta Selucká. Dále kandidoval vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva Filip Křepelka a proděkan pro bakalářské studium a navazující magisterské studium Martin Škop. V živé reportáži jsme pro vás sledovali dění od začátku až do konce.

12. 11. 2018 Svatava Veverková, Filip Vlček, Jana Marková

Bez popisku
Koláž Oldřicha Floriana, která doc. Křepelkovi podle jeho slov udělala radost. Foto: Oldřich Florian

Děkanské volby vyhrál Martin Škop. Sledovali jsme pro vás dění v online reportáži.

Galerie

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

15:19 Josef Šilhán děkuje všem za účast a loučí se s přítomnými.

15:17 Docent Škop předstoupil před řečnický pultík a děkuje. Vyjadřuje se ke svému programu a upozorňuje, že neplánuje žádné razantní změny. Vše bude probíhat postupně, aby fakulta rostla. Také vyzval všechny k zamyšlení nad tím, co by se mělo změnit a jak se do toho můžeme všichni zapojit.

15:16 Komise se vrátila do auly. Hlasy jsou sečteny. Nebyl ani jeden neplatný hlas. Vyhrál docent Škop s 15 hlasy. Docent Křepelka získal 4 hlasy. Senátoři gratulují vítězi. Celá aula tleská.

15:15 Volební komise stále sčítá hlasy. Na výsledky napjatě čeká zhruba sto lidí, kteří přišli volbu sledovat na vlastní oči přímo do auly právnické fakulty.

15:11 Volba je ukončena. Všichni senátoři odevzdali svůj hlas. Volební komise se přesouvá do vedlejší místnosti, aby sečetla odevzdané hlasy.

15:08 David Sehnálek přináší dotištěné hlasovací lístky. Hlasování pokračuje.

15:03 V tuto chvíli má většina ze senátorů odhlasováno. Objevily se však technické problémy se špatně natištěnými volebními lístky. Hlasování je tedy opět na krátkou chvíli přerušeno.

14:55 Odhlasováno má zatím 5 z 19 senátorů.

14:50 Zahajuje se druhé kolo volby. Senátoři postupně hlasují.

14:48 Zahajuje se druhé kolo volby. Čeká se na příchod všech senátorů. Senát je přítomný. Nikdo ze senátorů nenavrhuje odložení druhého kola. David Sehnálek se vyjadřuje k neplatným hlasům, že některé z nich tvořily prázdné obálky.

14:30  Z 19 hlasů bylo 8 neplatných, ty mimo jiné tvořily i prázdné obálky. Na prvním místě skončil doc. Škop (8 hlasů), druhém doc. Křepelka (3 hlasy) a třetím doc. Selucká (bez hlasu). Do druhého kola postupují doc. Škop a doc. Křepelka. Nyní přestávka 20 minut.

Probíhá první kolo volby.

14:00 Konec debaty. Začíná volba. Zvolen bude kandidát, který obdrží 11 hlasů z 19. V případě, že nikdo 11 hlasů nezíská, do druhého kola postoupí v zásadě 2 nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Mohou se konat až 3 kola.

13:53  Další dotaz diváka směřuje k tomu, zda by našel jako student podporu, pokud by chtěl zakládat spolky, kritizuje nedostatek spolků s tím, že zde máme jen ELSA. Doc. Selucká říká, že je báječné, když jsou studenti aktivní a projevují zájem, zakládání spolků je otevřená. Zdůrazňuje, že máme na fakultě více spolků než ELSA, jako Právo21 a Masarykův právnický spolek. Doc. Křepelka vyzývá ve svém programu k budování studentské samosprávy ve větším rozsahu. Nemůže slibovat hodně peněz pro spolky, každá aktivita se dle něj osvědčuje, když je aspoň chvíli dělána zadarmo. Spolkových aktivit dle něj před 90. lety bylo více, ale byly výrazně politizované. Dle doc. Škopa je žádoucí podporovat fungování spolků, protože to obohacuje nejen studenty samotné, ale i fakultu. Peníze ale nelze vynakládat na vše, podporu spolků vidí minimálně v poskytnutí prostoru.

13:50 Další divácký dotaz je na to, jaký názor mají kandidáti na zaznamenávání a streamování přednášek. Doc. Škop není úplný zastánce streamování, protože dle něj není ideální dívat se na někoho, kdo neumí mluvit. Přednášející k tomu školeni nejsou. Pokud někdo chce, ať je zaznamenáván, pokud nechce, ať není nucen. Doc. Selucká by streamování podpořila, ale nikoho z akademiků do toho nutit nechce. Doc. Křepelka se v tomto shoduje s kandidáty, dle něj jde o psychologicky významnou otázku, mnozí kolegové nechtějí být zaznamenáváni. On sám je ke streamování připraven.

13:41 Divák působící v minulosti profesně na právnické fakultě v Olomouci uvádí, že je překvapen tím, jak probíhá volba v Brně. Hlavní jádro kampaně se odehrává na neveřejném zasedání akademického senátu a zápisy z nich ještě nejsou dostupné. Doc. Křepelka říká, že bychom se měli naučit dělat pravidelnou akademickou obec jednou za rok, což by možná odstranilo mnohé problémy, sám byl překvapen tím, že zasedání nakonec bylo neveřejné.  Doc. Škop říká, že se mu neveřejnost nelíbí, ale že na to děkan nemá vliv, jde o rozhodnutí volební komise. Doc. Selucká uvádí, že respektuje rozhodnutí senátu, neboť to odpovídá jeho pravomocem, pokud by to ona měla udělat, udělala by to jinak, ale nespadá to do její kompetence.

13:37 Divák se ptá na zapojení studentského zástupce do jednání kolegia děkana. Doc. Selucká uvádí, že se tomu nebrání, ale některé věci jsou citlivé k řešení tímto způsobem. Doc. Křepelka si dovede představit zapojení. Zmiňuje rozkol, co zažil v minulosti, kdy se na kolegiu neprojednávaly důležité věci, když tam byl zapojen někdo třetí. Doc. Škop zmiňuje, že není nutné to izolovat, prostor dle něj musí být otevřenější.

13:33 Divák se ptá, zda děkani budou uveřejňovat fakultní předpisy a rozhodnutí ve srozumitelné podobě, jako je třeba ASPI, které by umožnilo fulltextové vyhledávání. Doc. Škop zmiňuje, že uveřejňování obecně funguje podle něj v rámci informačního systému, kde se vyhledávat dá. Ne vše, co se týká správních řízení, je dle něj vhodné zveřejňovat. Podle doc. Selucké je fulltextové vyhledávání nějak možné již nyní, ale určitě by se dalo vyhledávání zlepšit a bere to jako podnět. Doc. Křepelka se chce vyvarovat toho, že je něco napsáno v počítači a pak se to skenuje.

13:28 Divák chce vědět, jaké konkrétní kroky děkani chtějí podniknout pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, neboť na Právnické fakultě MUNI je spolupráce dle Teiresiasu problematická. Doc. Křepelka říká, že ho otázka zaskočila, protože to předmětem diskuzí na žádných fórech dosud nebylo. Nezná přesný počet studentů se specifickými potřebami. Není si jistý, zda je možné práva studovat s něčím jako dyslexie. “Já sám nebudu horolezcem, protože se bojím výšek,” vysvětluje. Zdůrazňuje, že ví, co je inkluze a jaké jsou její limity. Doc. Škop říká, že to je mimo jeho uvažování a nedokáže říct, jaké budou konkrétní kroky. Chce zjistit, co se děje a potom to napravit. Doc. Selucká je překvapená informací. Nikdy neobdržela informaci, že je student diskriminován. Jsou-li takové informace, chce se jimi seriózně zabývat. Nemůže říct, jak by to řešila, protože o tom doteď neslyšela.

13:22 Dotaz pokládá prof. Bejček ohledně potenciálního kolegia nového děkana. Doc. Selucká uvádí, že nikoho výslovně neoslovila, ráda by pokračovala v současném složení s výjimkou pana prof. Svatoně, který již nemá zájem na spolupráci. Doc. Křepelka se jednoho kolegy zeptal, zda by si spolupráci dovedl představit, ale nesmí ho dle svých slov zmiňovat. Chtěl by zachovat proděkanku Jurníkovou a kolegu doc. Radvana. "Martine, nevím, jestli bys mě poslal do háje, kdybych ti nabídl proděkanování?" vtipkuje doc. Křepelka. Doc. Škop již hovořil s několika kolegy, ale nemá od nich informovaný souhlas, aby je mohl jmenovat. "Když budu děkan, pravděpodobně nebudu proděkan,” pokračuje ve vtipné náladě.

13:16 Senátor Marek Tesař řeší výuku povinných cizích jazyků a ptá se: “Bude pro vás priorita zařazení výuky cizích jazyků hned od počátku studia?” Doc. Škop uvádí, že to není priorita, ale je to důležité. Není si jistý, že je výuku dalšího cizího jazyka nutné stavět na povinné bázi. Doc. Selucká podporuje výuku cizího jazyka na obecné bázi, ale zdůrazňuje, že na její návrh rozšíření výuky cizích jazyků bylo odpovězeno, že právnická fakulta není jazyková škola. Problém vidí ve finančních prostředcích. Doc. Křepelka chce otevřít diskuzi, zda se nevrátit k druhému povinnému cizímu jazyku, ale také zmiňuje problém v nedostatku financí.

13:08 Dr. Kyselovská se ptá všech kandidátů, zda by jako budoucí děkani podpořili návrh, aby se fakultní knihovna otevřela i o víkendech. Doc. Křepelka má za to, že dojdeme k tomu, že v sobotu bude knihovna otevřená a v neděli budeme držet svátek. Dle doc. Škopa ano, pokud to pro fakultu a zaměstnance knihovny nebude příliš náročné a pokud o to bude zájem. Zároveň by měly být otevřeny prostory, kde je možné pracovat, což dle něj nemusí být nutně knihovna. Doc. Selucká zmiňuje, že se to řešilo na posledním senátu. Otevření knihovny by stálo 1 milion Kč ročně. S vedoucí knihovny se již dohodla na dřívějším otevření knihovny (v 8 hodin) a prodloužení páteční otevírací doby, bude-li zrovna probíhat bakalářská výuka. Co se týče soboty, chce udělat pilotní projekt a zkusit otevřít knihovnu alespoň na některé soboty.

13:07 Doc. Šilhán zahajuje debatu.

13:06 Rektor odchází, protože to dle jeho slov umožňuje kandidátům projevit větší razanci v debatě. Fakultě dle něj prospívá, když se debata odehrává na domácí půdě.

12:48 Doc. Selucká nejprve bilancuje nad svým volebním obdobím. Děkuje všem členům kolegia, paní tajemnici, akademickým senátorům a celé akademické obci. Za největší úspěch považuje, že fakultě byla udělena akreditace na dalších 10 let.

Dále předestírá svoje vize rozvoje právnické fakulty na další čtyři roky. Měli bychom dle ní diskutovat o obsahu magisterského programu (nyní byla schválena nová koncepce teorie práva, diskutována je nová koncepce soukromého práva). Za nejdůležitější považuje otázku státnic. Vedle povinných státnic z trestního a občanského práva by chtěla povinné státnice ze správního práva a k tomu další volitelný předmět. Správní právo je dle ní jeden ze tří pilířů. U bakalářského programu chce zpracovat minor maior program – právo pro podnikání. Z hlediska doktorského studijního programu je důležitá individualizace. Zdůrazňuje potřebu osobní spolupráce školitele s doktorandy. Základní problém dle ní je to, že si studenti plní bobříky (dostávají čárky v informačním systému), a proto chce pro doktorandy komisionální obhajobu tezí disertační práce po druhém ročníku. Pokud student teze nepředloží a neobhájí, nechť je mu studium ukončeno. Požaduje limit studentů na školitele. Chce změnit přijímací zkoušky.

Dále zmiňuje, že je hrdá na umístění fakulty v mezinárodním žebříčku. Z postkomunistických zemí se právnická fakulta v Brně umístila na nejvyšším postu. Velkou radost má z vybudování moot courtové místnosti a z realizace rakouské školy práva. Co se týká vědecko-výzkumné činnosti, kariérního růstu, zaujímá princip 5 a 10 při zvyšování kvalifikace u akademických pracovníků – u asistentů absolvování doktorátu do 5 let a u odborných asistentů habilitaci do 10 let. Dále uvádí, že chce lákat zahraniční vědce, aby působili na fakultě.  Má zájem na odměňování zaměstnanců, navýšila o 10 % mzdy akademickým pracovníkům a zároveň nešla cestou, že by jim tuto částku snížila z odměny.

“Co se stane, pokud si mě zvolíte? Budu pokračovat ve své práci. A co když si mě nezvolíte? Nebudu rozesílat hysterické e-maily, ani se nebudu střílet, vrátím se ke své práci, co mám ráda, a to je učit studenty,” uzavírá Selucká.

12:38 Slova se ujímá doc. Škop. Nemyslí si, že krize je teď zásadní, jak zmiňoval doc. Křepelka. To, co podle něj představuje větší problém, je určitá míra stagnace, která se projevuje ztrátou schopnosti určovat, co je ve vzdělávání nejdůležitější. Zdůrazňuje, že jeho program je spíše diskusní, chce otevřít prostor pro diskuzi, nikoliv pouze něco stanovit. Fakulta je řízena samosprávně, každý, kdo se podílí na studiu a výuce, by měl dostat prostor se vyjádřit. Proto je dle něj důležité se ptát a nechat si poradit. Měli bychom se bavit o množství povinných předmětů, ale neizolovat vzdělávání pouze na diskuzi o povinných předmětech. Bakalářské studium je důležité, ale chce se vyvarovat tunelování financí, studentů a lidských zdrojů investovaných do něj, to klíčové je magisterské studium. Měli bychom zintenzivnit vazbu mezi doktorandem a školitelem. "Proč psát recenze, které nikdo nečte? Jenom kvůli zápočtu? Studium by nemělo být pouze formální," uvádí. Věda a výuka jde dle Škopa ruku v ruce. Pokud poznáváme právo, musíme akceptovat více metod a více přístupů. Důležité dle něj je aby to, co děláme, bylo dobré, bez ohledu na použitou metodu (dogmatiku nebo empirii). S tím souvisí posilování spolupráce v rámci Evropy. Dle Škopa jsme fakulta, co má určovat trendy. Nejsme izolovaný ostrov, a proto musíme spolupracovat na geografické úrovni.

Zleva Filip Křepelka, Martin Škop, Markéta Selucká, Josef Šilhán, David Sehnálek, Lukáš Buchta a Petr Mrkývka.

12:23 Slova se ujímá doc. Křepelka. Zmiňuje, že ho potěšila fotomontáž, která se objevila na internetu. (Ano, je to montáž, kterou vidíte v našem článku. – pozn. red.) Kritizuje studentskou reprezentaci a zmiňuje potřebu vytvořit profesorsko-docentskou curii. Shrnuje svoje debaty v minulosti ohledně volby. Rád by změnil některé povinné předměty na povinně volitelné předměty (PVP). Zvažuje, zda všechny předměty potřebují přednášky a semináře. Cennější při budoucí výuce právníků má být pot, ne stres. Své poslání vidí v reformě akademické samosprávy. Zmiňuje, jak doplnit doktorandům stipendium a jak je více zapojit do výuky, zdůrazňuje, že studium by mělo být hlavně o psaní disertační práce. Rezignovat jsme dle jeho slov měli bohužel na doktorandy středního věku, což je třeba změnit. Doc. Křepelka se označuje za právního dogmatika.  Měl by se dle něj znovu zavést druhý povinný cizí jazyk. "Chceme-li mít solidní fakultu, musíme se přiklonit ke čtyřem dnům výuky a nikoliv třem," uvádí. Doc. Křepelka hovoří o své specializaci na právo EU a krizi EU. Za další krizi považuje skoupé financování vysokého školství. Kriticky vnímá současné zkoumání práva. "Zde stojím a nemohu jinak, děkuju," ukončuje svůj projev doc. Křepelka.

12:18  David Sehnálek, předseda volební komise, sděluje pravidla volby. Zmiňuje, kdo podal kandidaturu na děkana. Pokud jde o další postup, čeká senát představení kandidátů (každý má 15 minut). Vylosované pořadí je následující: doc. Křepelka, doc. Škop a doc. Selucká. V další části bude probíhat rozprava. Každý z přítomných může položit 1 dotaz. Na zodpovězení má kandidát přesně 3 minuty. Na něj mohou reagovat ostatní kandidáti, na tyto reakce je vymezen čas 2 minuty. Právo klást dotazy mají nejdříve senátoři, následně veřejnost.

12:09 Slova se ujal rektor Mikuláš Bek. Rektor se dle svých slov do voleb vměšovat nemá. Zmiňuje, co bude děkan PrF řešit spolu s univerzitou v budoucnu. Za prvé je to program minor a major. Dále hovoří o nákladech na rekonstrukci právnické fakulty (100 milionů Kč) a potřebě spolupracovat při úpravách s univerzitou. Jako třetí bod zmiňuje to, že fakulta má směřovat k tomu, aby byla respektována na mezinárodním poli a měla dobrou reputaci. Rektor přeje fakultě, aby byla kolem nového vedení pevně semknuta. Obává se toho, že boj o veřejné prostředky na vysoké školství bude v budoucnu složitější a fakultu budou čekat nepopulární rozhodnutí.  V čele fakult mají proto stát osobnosti, které mají dostatečnou podporu v akademické sféře, a proto přeje senátorům šťastnou ruku při výběru.

12:07 Volbu děkana zahajuje předseda akademického senátu doc. Šilhán a vítá akademické i neakademické pracovníky fakulty i přihlášené kandidáty na děkana. Senát je usnášeníschopný. Přítomných je všech 19 členů.

Autoři: Svatava Veverková, Filip Vlček, Jana Marková

Generální partner

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info