Názorový souboj: Nahradí nás roboti?

Digitalizace je všude kolem nás. Není proto náhodou, že pomalými krůčky postupuje i do světa práva. V zámoří se postupně zavádí inteligentní software způsobilý nahradit některé méně kvalifikované pozice. U nás je příkladem průniku digitalizace do práva služba DostupnyAdvokat.cz, jejíž zakladatel je respondentem souboje. Našim hostům jsme položili následující otázku:

1. 11. 2016 Vladislav Musil

Bez popisku

"Domníváte se, že jsou právnické profese vystaveny vlně digitalizace do té míry, že mohou v krajním případě zaniknout?"

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Nahrazení právnické práce bezezbytku neživými stroji není reálné. Digitalizace a automatizace je však nevyhnutelná a postupuje jako povodeň. Samozřejmostí jsou dnes elektronické databáze zákonů a soudních rozhodnutí či šablony a vzorové dokumenty. To však není nic zvláštního, není to „game changer“.

Absolventi právnických fakult by však měli zbystřit, když uslyší o programu ROSS. Jde o chytřejší verzi Siri, kterou důvěrně znají uživatelé iPhonů. Tento program podpořila globální advokátní „velkokancelář“ Dentons. Slouží zejména k analýze rozsáhlých podkladů a jeho umělá inteligence údajně zastane práci juniorních právníků.

Stále více služeb se také přesouvá do světa on-line, což vede ke zvyšování efektivity, úsporám času vynaloženého na poskytnutí právní služby a redukci právní administrativy, která prodražuje poskytování právních služeb. Ostatně tímto směrem jde i naše služba DostupnyAdvokat.cz.

Britský autor Richard Susskind před časem ve své knize Konec právníků srovnával právní a bankovní služby. Tradiční advokátní kanceláře, které budou lpět na jednání s klienty tváří v tvář, se budou muset transformovat. Mnoho právní práce bude poskytováno on-line za výhodnějších podmínek.

Nejde však jen o advokáty, objevují se i úvahy o nahrazení soudců. V tzv. jednoduchých případech by při rozhodl automat, který by jen skutkový stav přiřadil pod konkrétní paragraf. Splnil by se tak sen francouzským revolucionářům z 18. století, kteří Montesquieuovými slovy požadovali, aby soud byl toliko „ústy zákona“? Takto radikální řešení je dle mého názoru v nedohlednu a je to dost možná dobře.

Vytlačit lidský prvek z práva by určitě nemělo být cílem, zvýšit efektivnost a odstranit bariéry přístupu k právním službám pak určitě ANO.

Jan Šlajs

Kompletní zánik je skutečně krajním případem. Přesto se nelze ubránit této myšlence, pokud si vzpomeneme, jak razantní změny naznaly některé obory s příchodem chytrých zařízení. Běžte se zeptat běžného pražského taxikáře, jaký má názor na služby Uberu či Liftaga. To jsou samozřejmě první vzdory před přizpůsobením se novému trendu.

Právníky nebude lehké nahradit stroji. Jistě, jejich slabinou je to, že často prochází zbytečně stovkami materiálů, jenom aby zjistili, že musí hledat jinde a začít znovu od začátku a tato analytická práce je tak černou dírou na čas a prostředky. Nicméně stranami právních vztahů budou vždy lidé, kteří si budou navzájem posílat své návrhy, právní týmy budou doporučovat klientovi strategii a vést za něj následně vyjednávání či případný soudní spor.

Vyjednávání nejspíše zůstane v lidských rukou i nadále, ale jádra sporů budou redukována pomocí rychlého a kvalitního vyhledávacího a rešeršistického systému, na jehož kvalitu bude mít vliv i rozvíjející se umělá inteligence a zlepšující se kognitivní algoritmy a funkce softwaru.

Software má výhodu v rychlosti a paměti, ale interpretace dat a cizelování argumentů je a bude stále lidskou činností. Nenahraditelným právníkem a rešeršistou tak bude ten, kdo si počítače udrží na své straně, tedy jich bude efektivně využívat. Analytické systémy neznamenají konec pro lidské pracovníky, ale stávají se nezbytnou součástí moderního výkonu právních povolání a přidružených procesů.

Dnes máme první vlaštovky převážně v advokacii, protože ta jediná, odmyslíme-li si firemní "in-house" právníky, je vystavena tlaku trhu a reálných zákazníků. Proto je možné se setkat s fixními cenami za právní služby a jejich nákupem na eshopu, poskytováním online či s databází případů, kde klient sleduje postup ve své věci. Domnívám se, že tento trend povede k většímu outsourcingu a nepochybně postaví do nezáviděníhodné situace samostatné advokáty či menší kanceláře. Jakkoliv to může vypadat, že trh právních služeb čekají tyto změny spíše v pozvolném tempu, jde o to, kdo se změnám postaví čelem už dnes a stane se tak jedním z prvních, kdo vykročí do nejisté budoucnosti, kde pospolu budou žít právníci a stroje.

Časopis byl do roku 2017 vydáván pod názvem FAKT. Čtěte jeho I. ročník, 3. číslo.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info