FAKT

1. 5. 2016 David Kohout

Bez popisku

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vám jménem Fakultního akademického klubu představil časopis FAKT. Jde o časopis určený především vám – studentům práva. Doufám proto, že v něm najdete trochu zábavy, poučení, vědomostí, oddychu i inspirace. Zároveň věřím, že se tento časopis stane pevnou součástí fakulty, a přispěje tak ke zvýšení psané i mluvené kultury. Je totiž zvykem, že každá dobrá fakulta v České republice má i svůj vlastní zpravodaj, který studenty i pracovníky informuje o všem důležitém, co se za uplynulé období přihodilo. Stejně jako na mé domovské FSS MU i na ostatních fakultách napříč Českou republikou vychází malé studentské časopisy, které píší studenti pro studenty. Věřím, že tak důležitá instituce, jakou je Právnická fakulta Masarykovy univerzity, si proto zaslouží vlastní časopis, který pomůže v budování vazeb mezi studenty, učiteli a vědeckými pracovníky. Vysoká škola totiž není jen o právním řemesle, je to taktéž o budování vztahů ve společností, ve které žijeme. O otevírání dveří, o vzájemném porozumění. V prvním čísle vám proto přinášíme nejen názory odborné veřejnosti na právní problémy, ale hlavně postřehy, komentáře a analýzy vás – studentů. Pokud tedy i vy znáte někoho, kdo má svou hlavu, vládne světu okolo, kritizuje, opěvuje, bourá, staví, mění a stojí s námi na temné straně, budeme rádi, když se nám ozve a pomůže nám s dalším číslem. A těm ostatním přeji dobře strávený čas s naším časopisem. Nechť vás síla provází.

Časopis byl do roku 2017 vydáván pod názvem FAKT. Časopis v PDF najdete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info