Přednáškárny PrF MUNI zůstanou zavřené i v dalším akademickém roce. Náhradní prostory nabídne aula Vinařská

Při přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci přednáškových učeben bylo zjištěno, že statika budovy Právnické fakulty MUNI je narušená. V důsledku toho jsou již od konce května uzavřeny čtyři posluchárny, menza, bufet i přilehlé místnosti. Počínaje příštím semestrem tak již nebude centrálním dějištěm výuky pouze fakulta na Veveří.

25. 6. 2018 Kamila Abbasi

Bez popisku

Náhradní prostory pro výuku přednášek jsou konečně zajištěny.  Podle vyjádření vedení fakulty budou přednášky probíhat v aule Vinařská, která vyhovuje fakultním potřebám jak svojí kapacitou, tak snadnou dostupností menzy. Aula bude právníkům k dispozici od pondělí do pátku, a to po celý podzimní semestr. Aktuálně probíhá úprava rozvrhu a ověřování, zda kombinace přednášek a seminářů v aule Vinařská a v budově právnické fakulty pokryje veškeré požadavky na výuku.

Odsouvá se i přihlašování do seminárních skupin. Změny by se měly týkat jen přednášek

Z důvodu nečekaných úprav rozvrhu vedení fakulty současně odsouhlasilo, že přihlašování do seminárních skupin bude přesunuto na období od 3. 9. 2018 17.00 hodin do 23. 9. 2018. 

Pokud průzkumy ve zbylé části budovy právnické fakulty dopadnou dobře, měly by semináře zůstat v budově. Zmíněné přesuny by se tak dotýkaly pouze přednášek.

Jelikož zjištění nevyhovující statiky bylo náhlé, zpočátku byla fakultě ze strany rektorátu nabízena rozličná řešení, jako například výuka v Kampusu nebo dopolední výuka v univerzitních prostorách kina Scala.

S ohledem na značnou vzdálenost právnické fakulty však varianta Kampusu poměrně brzy odpadla. Kino Scala fakulta dosud nekontaktovala. Podle informací časopisu Právo21 by však dopolední výuka v podzimním semestru 2018 i tak byla možná jen v pátky, a to z důvodu značného množství předem smluvených akcí. Již teď je tedy jisté, že přednášek v prostorách brněnské Scaly, kde pravidelně probíhají akce typu Science Slam, se studenti nedočkají.

Brněnské kino Scala. Foto: Kirk, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

S ohledem na nastalou situaci se jen potvrzuje příhodnost sjednocení rozvrhu napříč fakultami MUNI. Právnická fakulta se k jednotnému rozvrhu připojila mezi posledními, s nevolí některých senátorů, kteří proti plánovanému rozhodnutí děkanky vystoupili. Nyní by však právě naše fakulta mohla z jednotného systému těžit. Další možností zajištění přednášek by totiž mohla být výuka na blízkých fakultách informatiky a přírodovědy. Ve hře by mohl být rovněž pronájem prostor VUT.

Výhodou zvoleného řešení přednášek na Aule Vinařská (ESF) je podle člena akademického senátu Damira Solaka bezesporu zázemí pro studenty i vyučující: „V aule Vinařská nám bude k dispozici kavárna a přilehlá menza.“ Současně se jedná o prostor blízký fakultě a přesun mezi jednotlivými budovami bude během 20minutové přestávky víceméně bezproblémový.

Přesun mezi prostorami PrF a ESF je odhadem 20 minut.

Současný stav, kdy je fakulta odkázána na vlastní prostory, jež nemůže plně využívat, je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Zejména konec semestru spojený se zkouškovým obdobím ukazuje, že si fakulta sama nevystačí. Písemné zkoušky, jež byly studentům zadávány hromadně ve velkých přednáškových místnostech, je třeba koordinovat napříč katedrami. Rozdělování studentů do menších učeben zvyšuje nároky na personální zajištění dozorů u zkoušek, a tak vypomáhají i doktorandi na kombinovaném (dálkovém) studiu.

Autorka: Kamila Abbasi


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info