Právnická fakulta v Brně uzavřela jedno křídlo. Posluchárny možná nahradí kino Scala

Hlinitanové cementy potrápily včera ráno celou fakultu. Při přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci přednáškových učeben bylo zjištěno, že statika budovy je narušená. Čtyři posluchárny, menza, bufet a přilehlé místnosti jsou uzavřeny.

29. 5. 2018 Damir Solak

Bez popisku

Již od včerejška rozesílá studijní oddělení studentům e-maily o změně umístění blížících se zkoušek. Přesouvat se musí všichni – akademici i studenti. Při přípravě projektové dokumentace bylo zjištěno, že statika budovy, kde sídlí fakulta, je narušena.

Právnická fakulta se rozhodla využít Nábytkovou výzvu pro rekonstrukci všech čtyř přednáškových místností. Přibýt mají mimo jiné i zásuvky. Rekonstrukce začne v příštím roce. Na její průběh, včetně výběru nábytku, bude dohlížet i zástupce vybraný Studentskou komoru Akademického senátu fakulty. Aby rekonstrukce mohla vůbec proběhnout, je nutné požádat o finanční příspěvek a především vytvořit projektovou dokumentaci. Ta přinesla překvapivé závěry.

Hlinitanové cementy nalezené v dotčeném křídle budovy pochází z 30. let, už o dvě desetiletí později se však od jejich používání upustilo kvůli jejich životnosti. Prověřeny v nejbližší době budou i nosné konstrukce ve zbytku budovy. Dle Marty Valešové, kvestorky Masarykovy univerzity, bezprostřední nebezpečí nehrozí, dojde však k uzavření celého křídla budovy. [1]  O své místnosti přijde Studentská komora a spolek ELSA Brno, z preventivních důvodů se uzavře i menza s bufetem.

Jelikož fakulta nemá velké přednáškové místnosti ve zbylých částech budovy, bude nutné se poohlédnout jinde, jak již bylo plánováno pro účely rekonstrukce. V úvahu připadá i využití kina Scala, které se před několika lety stalo univerzitním. Přechod na jednotný rozvrh se v tomto případě ukáže jako výhodný pro snazší nalezení volných učeben na přilehlých fakultách.

Přestože náhle vzniklá situace způsobí komplikace nejen studentům, ale i zaměstnancům a strávníkům z jiných fakult, je třeba ocenit snahu právnické fakulty zrekonstruovat přednáškové místnosti. Uzavření menzy je příležitostí pro jednání se Správou kolejí a menz, zdali nevyužít omezený provoz pro rekonstrukci vzduchotechniky, po které členové akademické obce již dlouho volají.

Autor je členem Akademického senátu Právnické fakulty MU.

[1] O dění na fakultě informoval již i portál online.muni.cz: https://www.online.muni.cz/udalosti/10614-cast-pravnicke-fakulty-se-uzavre-ma-narusenou-statiku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info