Po covidové pauze opět proběhla letní škola soukromého práva. Tentokrát středoevropská.

Ve dnech 17. až 19. srpna 2022 se po dvou letech znovu uskutečnila letní škola se zaměřením na soukromé právo, kterou pořádala Česká společnost pro studium práva německy mluvících zemí ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Palackého a Wirtschaftsuniversität Wien. Jednacím jazykem celé akce byla němčina.

21. 10. 2022 Michaela Denková

Bez popisku

Oproti minulým ročníkům se lišilo místo konání. Škola se totiž výjimečně přesunula z jižní Moravy do Čech, a to do kláštera Želiv. S tím byla spojena také změna společenského programu, od tradiční návštěvy vinného sklípku se tentokrát muselo upustit. I nová lokalita ale měla účastníkům co nabídnout.

Hlavními tématy letní školy byla odpovědnost člena orgánu právnické osoby a započtení, vedlejším tématem pak nová evropská směrnice o reprezentativních žalobách na ochranu spotřebitelů. Odborný program vedli za českou stranu Eva Dobrovolná, Filip Melzer a Josef Kotásek. Se studenty z rakouské Wirtschaftsuniversität Wien přijel Georg Kodek, který je zároveň soudcem rakouského Nejvyššího soudního dvora. Původně pouze česko-rakouská spolupráce se letos rozšířila a poprvé se akce zúčastnily také studentky ze Slovenska a vyučující Rita Sik-Simon z Maďarska, která momentálně působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Svým výstupem, který byl přenášen online, přispěl také Zsolt Hajnal z univerzity v maďarském Debrecenu. Odtud tedy i nové označení školy; z dosavadní česko-rakouské se stala středoevropská.

Středa, den první

Začátek programu byl v den příjezdu naplánován od 14 hodin. Všichni účastníci se proto do Želivu sjeli kolem poledne, aby se stihli ubytovat a společně naobědvat (hotel i restaurace se nacházely přímo v klášteře). První příspěvky (Melzer, Sik-Simon) se věnovaly vývoji soukromého práva po roce 1918 v Česku, Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku. Kromě historického přehledu měly poukázat také na to, že i přes odlišné osudy právních řádů ve 20. století k sobě mají soukromoprávní úpravy v těchto zemích blízko, a proto je spolupráce mezi odborníky důležitá.

Po každém bloku přednášek následovala kratší diskuze na probrané téma. Na ni pak navazovala přestávka na kávu a malé občerstvení.

Ve druhé části se pozornost přesunula na první z ústředních témat, a to na odpovědnost člena orgánu právnické osoby. Postupně byla představena relevantní právní úprava v Česku (Kotásek) a Maďarsku (Hajnal, Sik-Simon). Odborný program opět zakončila diskuze a po hromadné večeři došlo na očekávanou exkurzi do želivského klášterního pivovaru, jak jinak než s degustací.

 

Čtvrtek, den druhý

Úvodní dopolední blok se nesl v duchu studentských referátů. Letní školy se zúčastnili studenti právnických fakult z Česka (PrF MU, PF UPOL), Rakouska (WU Wien) a Slovenska (PrF TRUNI), a to od dokončeného prvního ročníku po studenty doktorského studia. Téměř všichni si připravili příspěvek (samostatně, nebo ve dvojicích) na jedno z odborných témat, která jim byla předem nabídnuta. Jak bylo zmíněno výše, akce probíhala pouze v německém jazyce. Proto byl právě tento úkol, spočívající ve zpracování a následném prezentování určitého právního problému, pro mnohé výzvou. Čtvrteční referáty tematicky navazovaly na předešlý den a v různých rovinách se věnovaly péči řádného hospodáře.

Po přestávce přišla na řadu praktická část, při níž se studenti dozvěděli, kde a jak vyhledávat rakouské a české právní předpisy a judikaturu. Odpolední výuka se pak týkala reprezentativních žalob v souvislosti s novou evropskou směrnicí. Akademici přiblížili její vztah s českým (Dobrovolná), maďarským (Sik-Simon) a rakouským (Dangl) právem. Poté už následoval další bod společenského programu, tentokrát komentovaná prohlídka želivského kláštera, jehož historie sahá do 12. století.

Pátek, den třetí

Závěrečný den znamenal poslední velké téma, a tím bylo započtení. Nejprve akademici představili související platnou právní úpravu v Rakousku (Kodek) a Česku (Melzer), poté si slovo opět vzali studenti. V pátečních příspěvcích rozebírali vztah započtení a uznání dluhu a započtení jako procesní obranu. Oba problémy zazněly z pohledu jak práva českého, tak rakouského. Následnou debatou a poděkováním všem, kteří se na akci podíleli, byl letošní ročník letní školy ukončen.

Závěrem

Středoevropská letní škola soukromého práva trvala pouze tři dny, o to více byla ale intenzivní. Absolvování náročného programu v německém jazyce bylo pro většinu studentů novou zkušeností. Kromě odborných informací si budou ale pamatovat i neformální posezení po skončení programu nebo spontánní večerní procházku téměř celé skupiny k nedaleké vodní nádrži Trnávka. A možnost potkat studenty z jiných právnických fakult, včetně těch zahraničních, se také nenaskytne každý den.

Michaela Denková

studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Foto na úvod: Účastníci letošního ročníku Středoevropské letní školy soukromého práva, archiv České společnosti pro studium práva německy mluvících zemí

Tvorbu Práva21 sponzorují

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info