Děkanka rozhodla. Právnická fakulta změní rozvrh

Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v posledním měsíci hýbala debata o sjednocení rozvrhů napříč celou univerzitou. Definitivně rozhodla děkanka Selucká. Právnická fakulta na zavedení jednotného rozvrhu přistoupí.

18. 4. 2018 Josef Bártů a Svatava Veverková

Bez popisku

Všechny vyučovací hodiny budou začínat od následujícího akademického roku v celou. Buď se bude vyučovat ve stominutových blocích, které se oddělí dvacetiminutovou přestávkou, nebo ve dvou padesátiminutových, po kterých bude následovat desetiminutová přestávka. Obědová pauza se pravděpodobně zruší. Místo toho si každý student pauzu vytvoří tím, že si na jeden dvouhodinový blok nezapíše seminář.

Předmětem vášnivých diskusí se staly především klady a zápory plánované změny pro právnickou fakultu. Názory jednotlivých akademiků a studentských senátorů si můžete přečíst zde. Z jejich vyjádření vyplynulo, že se změnou spíše nesouhlasí. Stejně dopadla i anketa, kterou mezi čtenáři uspořádal časopis Právo21. Proti bylo 95 % hlasujících.

Mezi hlavní argumenty pro zavedení nového rozvrhu patřil nový způsob dvouoborového studia maior-minor, který kombinuje hlavní studijní obor (tzv. maior) se studijním oborem vedlejším (tzv. minor) v poměru 2:1, a to i na různých fakultách univerzity. Odpůrci namítali, že se fakulta do tohoto způsobu studia ještě nerozhodla zapojit, proto není nutné rozvrh měnit. Ke sjednocení rozvrhu však přistoupily všechny fakulty, právnická by jako jediná odmítla.

Spor se vedl i o to, zda úprava rozvrhu usnadní mezifakultním studentům přesuny mezi budovami. Nikdo prý dosud experimentálně nezjistil, zda jsou přesuny reálné v desetiminutové nebo dvacetiminutové pauze. Podporovatelé změny tvrdí, že reálné jsou.

Posledním z hlavní triády argumentů byla efektivita využití učeben. Akademici musí v současnosti vyučovat i v počítačových učebnách či přednáškových místnostech. Jednotný rozvrh má vést k lepšímu využití učeben. Nevýhodou je naopak snížení počtu vyučovaných bloků ze sedmi na šest denně a nutnost přesunutí části výuky na pátek.

Na vyjádření jsme se zeptali děkanky právnické fakulty, Markéty Selucké, která zdůraznila, že je fakulta součástí Masarykovy univerzity. V okamžiku, kdy osm z devíti fakult zavádí jednotný rozvrh, nepovažuje za moudré vytvářet si separátní rozvrhování: „Masarykova univerzita je dle mého názoru založena na spolupráci a solidaritě mezi fakultami, a proto považuji za správné, aby se naše fakulta přizpůsobila jednotnému rozvrhování.”

Děkanka zdůraznila, že rozumí argumentům zastánců jak jedné, tak druhé varianty. Ani jednu nepovažuje za lepší než tu druhou. Za stěžejní argument „pro“ změnu považuje snahu vedení Masarykovy univerzity zefektivnit využívání učeben ve všech budovách, které Masarykova univerzita vlastní. „Jedině v případě prokázání efektivního využívání nemovitého fondu univerzity je možné úspěšně žádat o investice do rekonstrukcí budov či výstavby nových budov univerzity,” zdůrazňuje děkanka a dále uvádí, že: „Vedení Masarykovy univerzity musí postupovat s péčí řádného hospodáře. Je nutné zdůraznit, že naše fakulta budovu právnické fakulty nevyužívá na 100 % a ani se k této hodnotě neblíží, lze proto očekávat, že naše učebny po změně rozvrhu budou využívat právě díky jednotnému začátku hodin i jiné fakulty, které trpí nedostatkem učeben.”


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info