Masarykova univerzita mění rozvrh. Právnická fakulta je rozpolcená

Právnickou fakultou hýbe debata o sjednocení rozvrhů napříč univerzitou. Ostatní fakulty se zavedením rozvrhu souhlasí. Na Právnické fakultě se o tom stále diskutuje. Rozhodnout musí děkanka. Co změna může přinést?

28. 3. 2018 Josef Bártů, Sabina Baronová

Bez popisku

Od příštího akademického roku má být zaveden jednotný rozvrh na celé Masarykově univerzitě. Všechny vyučovací hodiny budou začínat v celou. Každý stominutový blok bude oddělen dvacetiminutovou přestávkou. Obědová pauza na Právnické fakultě se zruší. Místo toho si každý student může pauzu vytvořit tím, že si na jeden dvouhodinový blok nezapíše seminář. Rektorát plánuje změnu už dva roky. Bouřlivé emoce se však na Právnické fakultě objevily až nyní, protože se senátoři dozvěděli o plánované změně pozdě. V tomto týdnu se konala na Právnické fakultě debata s rektorem, která měla situaci vyjasnit.

Nový druh studia maior-minor

Zásadním argumentem ve prospěch jednotného začátku vyučovacích hodin je podpora nového speciálního dvouoborového studia, které kombinuje hlavní studijní obor (tzv. maior) se studijním oborem vedlejším (tzv. minor) v poměru 2:1, a to i na různých fakultách univerzity. Nový koncept přinese univerzitě konkurenční výhodu, neboť zatím na žádné jiné vysoké škole v ČR není.  Podle docenta Lavického se Právnická fakulta do tohoto typu dvouoborového studia doposud nerozhodla zapojit, a proto by měla setrvat na současném rozvrhu, a dodává, že „lze o jednotném rozvrhu uvažovat až po zapojení fakulty do tvorby studijních oborů maior-minor.“ Dle rektora však nemá Právnická fakulta důvod otálet s navázáním spolupráce s ostatními fakultami. Ostatně ty mají o právnické minory velký zájem a do budoucna mohou fakultě přinést vyšší příjmy. Pravidla pro sestavování minor plánů jsou k dispozici již přes rok,  ale některé fakulty na tom ještě nezačaly pracovat.

Snazší přesun mezi fakultami

Jednotný rozvrh má studentům mezifakultních oborů usnadnit přesun mezi fakultami. Pochybnosti o reálných možnostech přesunu vyjádřil profesor Bejček. Domnívá se, že přesun mezi fakultami není možný ve dvacetiminutové pauze, a doplňuje svůj argument zprávami o zkušenostech z Vysokého učení technického v Brně. Před časem zde zavedli jednotný rozvrh s odůvodněním, že to umožní přesuny mezi pracovišti a fakultami. Po roce od toho však upustili. K tomu je dovedlo zjištění, že přestávky by musely být několikanásobně delší. Se změnou rozvrhu nesouhlasí ani doktor Sehnálek z katedry evropského a mezinárodního práva: „Nikde se ověřitelně neuvádí a nevyhodnocuje, jaké množství studentů se mezi nimi pohybuje, kterých fakult konkrétně se tento problém týká a zda navrhovaná změna bude s ohledem na rozvrhy a vzdálenosti mezi fakultami vůbec schopná něco zlepšit.” Zaznívají ale i další pochybnosti.

Podle místopředsedy studentské komory Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity Lukáše Buchty nemusí být zavedení jednotného rozvrhu napříč celou univerzitou špatné. Delší přestávky podle něj skutečně umožní zvládnout přemisťování mezi budovami fakult lépe než současných pět či deset minut. K tomu v debatě s rektorem zaznělo, že vedení univerzity o lepším propojení fakult a budov univerzity jedná i s brněnským dopravním podnikem.

Využití učeben

Rektor vyzdvihl i další důvod pro zavedení jednotného rozvrhu. Tím je efektivnější využití učeben jako nezbytný krok k řešení dalšího financování univerzity. Dle jeho slov na něj naléhá i MŠMT, jež má v režii přidělování prostředků pro univerzitu. Část nyní neefektivně využívaných učeben chce rektor změnit na pracovny pro zaměstnance, doktorandy a místa pro setkávání a sdružování studentů.

Právnická fakulta chystá rekonstrukci přednáškových místností, které nebudou po dobu jednoho roku k dispozici. V důsledku omezení možného počtu seminářů na vyučovací den ze sedmi na šest se zvýší tlak na obsazování učeben. „Kde by se v době rekonstrukce vyučovaly ty semináře, které již dnes nemůžeme učit ve standardních seminárních učebnách?,“ ptá se docent Lavický. Řešení nabízí předsedkyně studentské komory Akademického senátu PrF Martina Grochová, která změnu rozvrhu spíše podporuje. Podle ní se během rekonstrukce může výuka přesunout na okolní fakulty, čemuž by sjednocení rozvrhu napříč fakultami otevřelo dveře. S tímto názorem se shoduje i rektor.

Dalším důvodem pro změnu jsou současné pětiminutové pauzy mezi vyučovacími hodinami. „Nevzniká žádný prostor pro seznámení s ostatními studenty, za pět minut se člověk sotva stihne přesunout,“ říká Martina Grochová. Podle profesora Bejčka se však bude mrhat časem studentů a efektivní pracovní dobou učitelů, nezlepší se podle něj ani využití seminárních učeben a poslucháren: ,,Vznikne mnoho hluchého prostoru.”

Co bude následovat?

Podle zákona o vysokých školách a čl. 9 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity stanoví týdenní rozvrh děkan. Na Právnické fakultě musí nejprve rozhodnout děkanka Selucká, která nemá snadnou pozici s ohledem na roztříštěnost názorů. Časopis Právo21 uspořádal na své facebookové stránce anketu, kde se dotazoval: Vnímáte změnu rozvrhu jako krok správným směrem? Celkem 95 % respondentů uvedlo, že změnu vnímají negativně. 

Časopis Právo21 uspořádal na své facebookové stránce anketu, kde se dotazoval: Vnímáte změnu rozvrhu jako krok správným směrem? Data jsou aktuální ke dni 4. 4. 2018.

Rektor Bek se vyslovil jednoznačně. Pokud Právnická fakulta zaujme odmítavé stanovisko, zajistí schválení plošných změn skrze Akademický senát MU. A takový postup může mít pro Právnickou fakultu nepříznivé důsledky. Ostatní fakulty se zavedením rozvrhu souhlasí a již se na něj připravují.

Za pomoc s tvorbou článku děkujeme Martině Grochové, Damiru Solakovi a Lukáši Buchtovi.

Generální partner

Partner

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info