„Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?” Projekt soudkyně Šimáčkové zahrnuje nový web i očekávanou knihu

Na pražské právnické fakultě se dnes v rámci oslav Mezinárodního dne žen konala série krátkých tematických přednášek. Vystoupily autorky plánované knihy „Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?” Společně s editorkou ústavní soudkyní Kateřinou Šimáčkovou představily také nový web muzskepravo.cz. Kniha vyjde brzy v nakladatelství Wolters Kluwer.

8. 3. 2020 Kamila Abbasi

Bez popisku
Kolektiv autorek a autorů publikace Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? Na její vydání se můžeme již brzy těšit.

Nejprve editorky Kateřina Šimáčková a Pavla Špondrová osvětlily důvody vytvoření knihy a platformy mužské právo na webu i twitteru. Špondrová navíc krátce představila  feministickou kritiku práva. Poté vystoupila Adéla Hořejší k tematice porodnictví a Lucie Hrdá k sekundární viktimizaci obětí sexuálního a domácího násilí v českém justičním systému. 

Katarína Šipulová se zabývala sexuálním obtěžováním v online prostoru. Zuzana Fellegi se zamyslela nad tím, kdo se v České republice bojí Istanbulské smlouvy a proč. Marína Urbániková závěrem seznámila auditorium s problematikou reprezentace žen v české justici. Dále se v připravované publikaci bude například akademička Věra Honusková věnovat problémům, jimž čelí ženy uprchlice. 

Na přehledném webu se dozvíte informace o publikaci a autorském kolektivu. Rovněž zde budou průběžně zveřejňovány příběhy, které by měly přispět k otevření široké společenské diskuze.

Akce k Mezinárodnímu dni žen měla být příspěvkem do debaty o tom, zda současné nastavení našeho právního řádu má stejné dopady na ženy jako na muže. Původně to totiž byli jen muži, kdo ovlivňoval obsah společenských i právních pravidel. Ženy nemohly volit ani studovat. I poté, co tyto možnosti získaly, měli a mají většinu v parlamentech, vládách i na nejvyšších soudech stále muži. Ti posléze ze svých pozic obsah práva dále vytvářejí. Jednotlivé příspěvky poukázaly na to, jaké negativní důsledky může mít aktuální právní úprava i praxe na životy nejen žen, ale také mužů, a to nikoliv jen těch, kteří nesplňují tradiční představu o své roli v rodině a společnosti. 

Kateřina Šimáčková ve svém úvodním vystoupení vysvětlila, že práce na tematice „mužského práva“ je součástí důležitého procesu uvědomování a sebeuvědomování žen právniček. Je přesvědčena, že přínosem knihy a akcí s ní spojených bude i to, že představí mimořádné ženy – zpravidla právničky, které by neměly zůstat nepovšimnuty. Právě pro ně muselo být těžké si na psaní jednotlivých kvalitních odborných textů najít čas. Mnohé z nich hledají své místo v profesním světě a současně bojují o vyvážené slaďování soukromého a pracovního života. Připomněla také to, že autorstvo je tvořeno i několika muži a je důležité, aby ženy ve  snaze po spravedlivějším světě muži podporovali. 

Twitterový účet @muzskepravo spravuje autor populárních příspěvků IuriumDaily Martin Kopa

Hlavní moto celé akce lze podle Kateřiny Šimáčkové shrnout slovy, že „jen otevřená diskuse, spravedlivě nastavená pravidla a jejich férová aplikace otevírají možnosti svobodného rozhodování každé lidské bytosti tak, aby si opravdu každá mohla jít svou vlastní cestou za štěstím.“ 

Musím ocenit, že v projektu pod taktovkou Šimáčkové nezůstalo jen u vydání již dlouho očekávané publikace. Nový web muzskepravo.cz si klade za cíl mimo jiné pružně reagovat na aktuální společenské dění týkající se tématu genderu. Nebudeme se tedy muset nadále spoléhat jen na komentátory z řad neprávníků neziskových organizací, kteří specifickým problémům práva nemusejí vždy rozumět. Hlasy, doufám, nově zaznějí i ze strany právnické obce.

Bez popisku

Autorka: Kamila Abbasi


Nestihli jste první představení knihy Mužské právo v Praze 8. března? Jana Michaličková celou akci natočila, takže se teď můžete na záznam všech vystoupení a závěrečné diskuze podívat.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info