Interrupce doporučuji neprovádět, uvedl slovenský ministr zdravotnictví. Pandemii využil k omezení reprodukčních práv žen

Šest. Tolik neúspěšných pokusů zpřísnit interrupční zákon se na Slovensku objevilo v průběhu roku 2019. Nyní omezování interrupcí usnadnila pandemie koronaviru. Někteří lékaři je odmítají provádět, doporučil to dokonce i slovenský ministr zdravotnictví. Na výzvy ombudsmanky ministr reaguje rozpačitě.

24. 5. 2020 Dominika Pojezdalová

Bez popisku

V minulých návrzích slovenských poslanců, které měly otázku přístupu k interrupci zpřísňovat, se standardně objevovalo zejména zkrácení lhůty na výkon interrupce [1] či zúžení její přípustnosti pouze na vymezené případy, a to ohrožení života či zdraví matky, vážné ohrožení plodu či těhotenství následkem trestného činu. [2] Kreativita některých poslanců a poslankyň ale tentokrát sahala mnohem dál. Další návrhy obsahovaly podmínku, že bude matka před zákrokem konfrontována se snímkem embrya nebo s poslechem tlukotu jeho srdce. Rovněž měla žena obeznámit otce dítěte o záměru podstoupit interrupci. [3]

Legislativní návrhy neprošly. Ženy si ale oddychnout nemohou

Žádný z těchto návrhů se v Národní radě nedostal dál než do druhého čtení. Mnohé ženy a mimovládní organizace si myslely, že opakované neúspěšné hlasování na téma zpřísnění interrupcí vydává jasný signál, že současná právní úprava je dostatečná.

„Řada slovenských lékařů odmítá vykonávat umělé přerušení těhotenství. Ombudsmanka Mária Patakyová v dopise vyzvala premiéra, aby se pokusil o nápravu situace.“

Mária Patakyová. Zdroj: Facebook

To všechno se ale odehrálo předtím, než se naše životy změnily vlivem koronaviru. Přirozeně jsme se kvůli němu museli vzdát plného výkonu některých našich práv (nebo přijmout jejich významné omezení) proto, aby se celková společenská situace co nejdříve vrátila do normálu. Kromě omezení pohybu či nařízení nosit ochranné pomůcky se ale bohužel v některých evropských zemích objevil záměr pokusit se opět omezit právo ženy na bezpečnou interrupci. Pro příklady nemusíme chodit daleko, stačí se přesunout do sousedního Slovenska.

Podle vyjádření mimovládních organizací působících na Slovensku i samotných pacientek řada lékařů odmítá vykonávat umělé přerušení těhotenství. Na tento fakt reagovala i ombudsmanka Mária Patakyová, která premiéra dopisem vyzvala, aby se pokusil o nápravu této situace a aby ani v době mimořádných opatření nezapomínal na závazky státu vyplývající z vnitrostátní legislativy a rovněž z lidskoprávních mezinárodních úmluv. 

Marek Krejčí. Zdroj: Facebook

„Prohlášení slovenského ministerstva zdravotnictví: ,Interrupce se nepovažuje za neodkladnou zdravotní péči, a proto přístup k těmto zákrokům nelze ženám v době pandemie garantovat.'“

Tento zásah ze strany některých lékařských zařízení považuje ombudsmanka za zcela nelegitimní a v dané situaci neadekvátní. Dále ve svém dopise ministrovi uvádí, že ani pandemie by se neměla využívat jako ospravedlnění nepřiměřených zásahů do sexuálních a reprodukčních práv žen. Ombudsmanka dále upozornila i na možné riziko zvýšení počtu nelegálních a nebezpečných interrupcí, které mají často za následek zvýšení mateřské úmrtnosti. [4] 

Marek Krejčí. Zdroj: Facebook

Ministr zdravotnictví Marek Krejčí nejenže žádostem a výzvám ombudsmanky nevyhověl, ale dokonce sám lékařům doporučil, aby interrupce v čase pandemie nevykonávali. Argumentuje přitom ochranou života a zdraví těhotných žen a ochranou zdraví zdravotnického personálu. Na tiskové konferenci k tomuto tématu tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví uvedla, že jakýkoliv chirurgický zákrok může násobit jeho rizikovost. Resort dále konstatoval, že interrupci nepovažuje za neodkladnou zdravotní péči, a proto přístup k těmto zákrokům nedokáže ženám garantovat. [5] Jak je tento závěr slučitelný s garancí reprodukčních práv žen, však ministerstvo nevysvětlilo. Jakoby opomíjelo, že právě kritérium včasnosti zákroku je tím rozhodujícím pro objektivní uskutečnitelnost samotného zákroku. Interrupce lze provést jen v raném stadiu těhotenství.

Čas běží a omezující doporučení jsou pro práva žen nezvratná

Z podstaty věci vyplývá, že interrupce je neodkladný zdravotní úkon, který je zcela vázán na konkrétní stadium těhotenství. Je nutné zmínit, že tímto jednáním mnohé ženy přišly o šanci podstoupit bezpečný a méně rizikový zákrok (tzv. miniinterrupci). Nelze opomenout, že s pokročilejším stadiem těhotenství stoupá i riziko zákroku, což může vyústit až v samotnou nemožnost jej vykonat. Tuto situaci mohly částečně řešit i tzv. potratové tabletky, které jsou využívány v řadě evropských zemí (i v Česku). Ty se ale k umělému přerušení těhotenství na Slovensku nevyužívají. 

Mimovládní organizace již před volbami upozorňovaly, že s nástupem nové vlády v čele s Igorem Matovičem může dojít k opětovným pokusům zpřísnit interrupční politiku na Slovensku. Do parlamentu se na jeho kandidátní listině totiž dostali i poslanci a poslankyně, kteří během minulého roku předložili některé z výše zmíněných návrhů jako například lékařka Anna Záborská či učitel Richard Vašečka. Své prognózy ohledně omezení přístupu k bezpečným interrupcím v rozhovoru pro deník SME vyjádřila i koaliční poslankyně a předsedkyně zdravotnického výboru Jana Cigániková, která se obává toho, že tento návrh zákona by mohl v současném složení parlamentu projít a úpravou interrupcí by se Slovensko mohlo přiblížit Polsku. [6]

 

Dominika Pojezdalová

autorka

[1] Kompletní návrh poslanců Milana Krajniaka a Jozefa Lukáča dostupný zde: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7473

[2] Kompletní návrh poslance Richarda Vašečky dostupný zde: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7099

[3] Kompletní návrh poslankyň Evy Smolíkové, Magdalény Kuciaňové a Evy Antošové dostupný zde: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7578 

[4] Vyjádření ombudsmanky k přístupu k bezpečným interrupcím [online].Dostupné zde: https://www.vop.gov.sk/eny-maj-pr-vo-na-bezpe-n-pr-stup-k-interrupci-m-aj-po-as-pand-mie s odkazem na článek Denníku SME: https://domov.sme.sk/c/22388050/patakyova-sa-pre-interrupcie-obratila-na-ministra-krajciho.html

[5] Vyjádření ministerstva zdravotnictví shrnul článek Denníku SME: Ministerstvo zdôvodňuje omezení interrupcí v čase pandemie ochranou zdraví [online]. Dostupné zde:  https://domov.sme.sk/c/22393264/ministerstvo-zdovodnuje-obmedzenie-interrupcii-v-case-pandemie-ochranou-zdravia.html

[6] Kompletní rozhovor dostupný online: Denník SME, Cigániková z SaS: Obávám se, že tento parlament úplně zakáže interrupce jako v Polsku [online].
Dostupné zde: https://www.youtube.com/watch?v=wvWDv59k7QE&t=1133s


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info