Ekologická hrozba s chutí palmového oleje

Palmový olej. Před pár lety by tento pojem většině lidí nic neřekl, dnes se však jedná o vysoce emotivní záležitost a těžko budeme hledat někoho, kdo k němu nemá vyhraněný postoj nebo o něm alespoň neslyšel. Proč tomu tak je a co se změnilo?

31. 3. 2017 Martina Kubinová a Kateřina Gabrhelíková

Bez popisku

Trendy se mění. V posledních letech se v souvislosti s řadou lékařských studií, nízkou cenou a přínosnými vlastnostmi výrazně zvýšila poptávka po rostlinných olejích. A tak začala snaha o nalezení co nejlevnější a nejefektivnější varianty, přičemž v poměru cena vs. poptávané vlastnosti se ukázal být ideálním právě palmový olej. Jak už to tak bývá, jakmile se zvýšila poptávka, okamžitě se objevili obchodníci, kteří tuto poptávku chtěli uspokojit. A tak začaly vznikat další nové plantáže palem olejných. V tomto samotném vývoji možná neshledáte nic neobvyklého, natožpak negativního či pohoršujícího. V důsledku potřeby dalších plantáží pro tuto (nově tolik žádanou) plodinu však začalo docházet k nevratnému ničení deštných pralesů. Ty jsou nadále bez ostychu likvidovány, aby na jejich místě mohly být vysazovány právě palmy olejné, což způsobuje výrazné zvýšení množství skleníkových plynů v atmosféře. Palmy olejné totiž zadrží několikanásobně méně uhlíku než deštné pralesy. Prostor se získává také vysušováním rašelinišť. Velkým problémem jsou pak časté požáry na těchto místech, neboť vysušená rašeliniště jsou velmi hořlavá. Požár pak může trvat a uvolňovat emise do ovzduší i několik let. Nesmíme zapomenout zmínit i množství živočichů, kteří díky rozšiřování plantáží přišli o přirozené prostředí. Patří mezi ně například orangutani, sumaterští nosorožci a tygři, malé kočkovité šelmy a další.

Na základě zpráv (nejen) o právě vymírajících orangutanech začali lidé o problému diskutovat a vytvářet aktivistické skupiny. Začaly se také objevovat myšlenky nesoucí řešení, jak této ekologické hrozbě čelit, a snahy o přesvědčení co největšího množství lidí, aby začali výrobky, v nichž je palmový olej obsažen, bojkotovat. Tyto snahy se ukázaly jako poměrně úspěšné a povědomí o negativních důsledcích výroby palmového oleje se rozšířilo mezi širokou veřejnost.

Jako všechno, co se v médiích objevuje příliš často, i téhle oblasti se nakonec lidé přesytili a aféra s palmovým olejem po nějaké době utichla. To ovšem neznamená, že se něco změnilo. V mnoha lidech nadále přetrvává odhodlání bojkotovat výrobky, v nichž je palmový olej obsažen.

Velká síla malého spotřebitele

Někteří výrobci potravin tak pod nátlakem spotřebitelů změnili strategii výroby a přeorientovali se na výrobu bez palmového oleje. To však ukázalo na další, určující faktor běžného trhu. Většina výrobců sice přiznává, že nahradit palmový olej jinými substituty je bez větších problémů možné. Palmový olej je však velmi levný a v případě jeho nahrazení bude nutno zvýšit cenu výsledného produktu. To velká část českých spotřebitelů odmítá, a tak, když má volit mezi dražším, ekologičtějším výrobkem a jeho levnější variantou, raději sáhne po levnějším výrobku, ačkoli se pravděpodobně jedná o výrobek méně zdravý a nesoucí pachuť velké ekologické újmy, ničení pralesů, spolu s vědomím (či hůře s nevědomím) umírajících orangutanů a dalších živočichů.

Je samozřejmě nutno podotknout, že palmový olej není jedinou hrozbou. Tou se může stát jakákoliv kulturní plodina, která se stane příliš žádanou. Lidé se pak nechají unést aktuálním trendem a nejsou schopni si uvědomit, že vše má své hranice. V poslední době je možné sledovat náběh na podobný scénář například u avokáda.

Palmový olej je často zmiňován nejen v souvislosti s ekologickou hrozbou, ale také s nepříznivým vlivem na zdraví člověka. Odborníci se nicméně příliš neshodují v názoru, zda je více zdraví škodlivý než ostatní druhy olejů. Nelze tak s jistotou říci, nakolik se tvrzení o škodlivém či prospěšném vlivu palmového oleje na lidské zdraví zakládají na pravdě a nakolik se jedná o marketingový tah výrobců různých produktů.

Organizací zabývající se snahou o zamezení používání palmového oleje je například Koalice proti palmovému oleji. Ta uvádí, že každý z nás může podporovat snížení této ekologické hrozby, pokud s tímto stavem nesouhlasí. Cesty mohou být různé. Především však jde o uvědomělou spotřebu, tedy snažit se kupovat co nejméně produktů, v nichž je palmový olej obsažen (v důsledku jej pak ideálně vyřadit nadobro).

Je nutné podotknout, že palmový olej není obsažen pouze v potravinách. Jedná se například o častou přísadu kosmetických a drogistických přípravků, zde nejčastěji pod názvem glycerin, sulfate laureth sodium, mýdlo či aniontové a neiontové povrchně aktivní látky (tenzidy) – u těchto výrobků je vždy lepší dotázat se výrobce. Pokud by někomu nestačila cesta uvědomělé spotřeby, je možné se zapojit v rámci této či obdobné organizace do dobrovolnické činnosti nebo boj proti palmovému oleji materiálně podpořit.

Kde najdu palmový olej a kde ne?

Pro zajímavost můžeme uvést krátký seznam několika oblíbených potravin, v nichž můžete či nemůžete palmový olej najít.

Z potravin, které obsahují palmový olej, je možno zmínit například Lentilky, tyčinky Mars, Snickers, Lion, Kofilu či Ledové kaštany, z čokolád poté Studentskou pečeť, Toffifee, Kinder Chocolate, ze slaných pochutin kupříkladu tyčinky Havlík, krekry Tuc či bramborové lupínky Lays.

Samozřejmě je na místě také uvést potraviny, které naopak palmový olej neobsahují. Jedná se například o tyčinku Bounty, čokolády Crusti Choc, Lindt Excellent, Merci či Swiss. Ze slaných pochutin pak například Bohemia Chips nebo Strážnické brambůrky.

Možná si říkáte, a co třeba firmy jako Orion, Milka, Shogetten či Rittersport? Podporují tyto firmy palmový olej či nikoliv? Odpověď je nejednoznačná. Tyto společnosti vyrábějí výrobky, z nichž některé druhy palmový olej obsahují, jiné nikoliv. Je tedy třeba pečlivě číst složení výrobku, mnohdy bývá palmový olej součástí pouze některých náplní a příchutí. Je tedy možné si vybrat tu ekologicky nejpříznivější. Seznam potravin s obsahem palmového oleje i bez můžete nalézt na internetových stránkách organizace Koalice proti palmovému oleji.

Má to smysl

Je na každém z nás, zda se rozhodne podpořit boj proti palmovému oleji, nebo ne. V každém případě však nesmíme přehlédnout, že díky náhlému zájmu kupujících došlo u mnoha výrobců ke změně výrobních procedur. To jasně dokazuje, že má smysl sledovat složení výrobků a zajímat se o to, co vlastně používáme. Zájem každého z nás totiž může být určující pro změnu přístupu výrobce. A každá změna pozitivním směrem má v dnešní společnosti obrovský význam.

Časopis byl do roku 2017 vydáván pod názvem FAKT. Čtěte jeho II. ročník, 1. číslo.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info