Základní práva a povinnosti pracovníků z Ukrajiny

У сьогоднішній статті ми розберемо основні права та обов’язки новоприбулих іноземців, які приїхали в Чехію в результаті війни в Україні. / V dnešním článku si rozebereme základní práva a povinnosti cizinců, kteří přicházejí do České republiky v důsledku válečného konfliktu na území Ukrajiny. Musíte mít pracovní oprávnění? Na co myslet při uzavírání pracovní smlouvy? A na co si dát při hledání práce pozor?

19. 4. 2022 Mgr. David Škvařil

Bez popisku

ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ З УКРАЇНИ

У сьогоднішній статті ми розберемо основні права та обов’язки новоприбулих іноземців, які приїхали в Чехію в результаті війни в Україні.

Дозвіл на працевлаштування

Якщо ви маєте тимчасовий захист, ви маєте так званий вільний вхід на ринок праці в Чеській Республіці, це означає, що вам не потрібен додатковий дозвіл, щоб почати працювати. Вам навіть не потрібно проходити процедуру, яку веде Міністерство праці та соціальних справ, пов’язану з реєстрами вакансій та звітами. Ви так зможете пропустити ці формальні вимоги та домовитися безпосередньо з роботодавцем та влаштуватися на роботу.

Реєстрація в Центру зайнятості Чеської Республіки

Якщо з якихось причин Вам не вдасться знайти роботу за допомогою власних ресурсів або через різні пошукові системи, портали чи платформи, на яких роботодавці оголошують вакансії, ви можете подати заявку про внесення до реєстру зацікавленості роботи або до реєстру шукачів роботи в контактному відділенні Центру зайнятості Чеської Республіки за місцем вашого проживання в Чеській Республіці. Державна служба зайнятості Чеської Республіки вам допоможе знайти підходящу для вас роботу.

Česká verze článku je pod ukrajinským překladem

Гуманітарна допомога

Незалежно від того, чи є у вас робота чи ні, ви можете подати заявку на гуманітарну допомогу в розмірі 5000 крон на людину. За перший місяць, протягом якого вам була видана віза, ваша гуманітарна допомога буде виплачена автоматично за запитом. Якщо ви вже отримали першу гуманітарну грошову допомогу, і у вас немає достатньо коштів для забезпечення ваших основних потреб (їжа, одяг, ліки тощо), ви можете подати заявку на отримання додаткових фінансових допомог.

Посередники

Якщо хтось пропонує вам, за плату, візові послуги, будь-які вигадані дозволи чи посередництво на доступ до ринку праці, то зазвичай це будуть люди, які просто намагаються зловживати вашою нещасливою ситуацією. Як ми пояснили вище, якщо у вас є тимчасовий захист, який надасть вам KACPU (Регіональні центри допомоги біженцям), вам не потрібен додатковий дозвіл для роботи. Ці люди зазвичай кочують навколо цих центрів допомоги, щоб зловживати становищем новоприбулих іноземців.

Укладання трудового договору, угоди про виконання роботи або угоди про трудову діяльність

Як власник тимчасового захисту ви можете бути працевлаштовані в Чеській Республіці на підставі трудового договору, угоди про виконання роботи або угоди про трудову діяльність. Незалежно від форми узгодженої співпраці та її тривалості (тобто як для повної зайнятості, так і для різних форм короткострокового додаткового доходу) необхідно мати укладений договір у письмовій формі та мати при собі один його примірник.

Деякі роботодавці можуть спробувати запропонувати вам роботу лише на основі усної домовленості, наприклад, з обіцянкою трохи вищої заробітної плати, виплат готівкою, і т.д. Таким чином роботодавці намагаються уникнути обов’язку сплачувати так звані збори, повідомляти відповідні адміністративні органи чи реєструвати вас і не поширювати на вас базове забезпечення Трудового кодексу, страхування роботодавця для працівників або можливість отримати свою неоплачувану зарплату. Але це так звана незадекларована праця, яка є незаконною. Таким чином, ви та ваш роботодавець ризикуєте бути оштрафованими – у випадку працівника до 200 000 крон, якщо він не співпрацює з інспекцією і намагається приховати свою особу, наприклад.

В ідеалі ваш договор або угода має бути двомовною або, принаймні, мовою, яку ви розумієте, щоб у вас не було жодних сумнівів щодо умов вашої роботи.

Česká verze článku je pod ukrajinským překladem

Випробувальний термін

З роботодавцем можна домовитися про так званий випробувальний термін. Це час, протягом якого як роботодавець, так і ви, можете припинити роботу без причини та без попередження.

Випробувальний термін не може бути узгоджений не більше 3 місяців, але при цьому не може перевищувати половину узгодженої тривалості трудових відносин. Тому, якщо ви уклали з роботодавцем трудовий договір на 3 місяці, випробувальний термін може тривати лише півтора місяця.

Вхідний медичний огляд

У більшості випадків перед початком роботи необхідно буде пройти медичний огляд. Витрати на цей медичний огляд за законом покриває роботодавець, якщо він уклав з вами трудовий договір або угоду.

Безпека та охорона здоров’я під час роботи

Перед початком роботи роботодавець зобов'язаний роз'яснити правила, які стосуються вашої роботи. Зокрема, це буде сфера безпеки і охорони праці, так звана БОЗП. Ця підготовка має бути проведена належним чином, чітко, конкретно та демонстративно. З вашої точки зору, найважливіше – це зрозуміти, як безпечно і правильно виконувати доручену роботу. В ідеалі роботодавець повинен надати перекладача, якщо ви все одно щось не розумієте, запитайте у роботодавця подробиці.

Ваш роботодавець повинен забезпечити вам безпечні умови праці для вашої роботи.

Мінімальна та гарантована заробітна плата

У правовій системі Чехії встановлена базова ставка мінімальної заробітної плати, яка для визначеного тижневого робочого часу 40 годин становить 96,40 крон на годину або 16 200 крон на місяць. Ви маєте право на цю мінімальну заробітну плату так само, як і інші працівники.

Крім того, закон працює з так званою гарантованою заробітною платою, розмір якої збільшується пропорційно складності, відповідальності та зусиллям виконуваної роботи. Для роботи, в якій ви повинні використовувати свій досвід, ви маєте право на вищу гарантовану плату, ніж у випадку простої маніпуляційної роботи.

Česká verze článku je pod ukrajinským překladem

Рівне ставлення на роботі

Будь-яка дискримінація в трудових відносинах заборонена. Хоча ви можете опинитися в невигідному становищі в порівнянні з чеськими працівниками, наприклад, через мовний бар’єр, ваш роботодавець зобов'язан забезпечити рівне ставлення до всіх працівників, зокрема що стосується умов їх праці, винагороди за працю та надання інших грошових виплат, навчання та можливостей досягнення посадового чи іншого просування по службі. Зокрема, ви не повинні зазнавати дискримінації будь-яким чином за ознакою мови, національності, етнічної приналежності, статі чи будь-якої іншої причини.

Відпустка

Якщо ви працюєте у роботодавця не менше 4 тижнів у межах зазначеного тижневого робочого часу, ви маєте право на пропорційну частину відпустки за календарний рік. Відпустка за календарний рік становить не менше 4 тижнів.

Відпустка означає, що вам виплачується повна компенсація плати за період її використання.

Зміна роботодавця

Оскільки ви маєте вільний доступ до ринку праці, вам не потрібно повідомляти про зміну роботодавця в Міністерство внутрішніх справ, а якщо ви відповідаєте умовам припинення трудових відносин з роботодавцем, ви можете змінити роботодавця практично в будь-який час.

Základní práva a povinnosti pracovníků z Ukrajiny

Pracovní oprávnění

Pokud jste držiteli dočasné ochrany, máte tzv. volný vstup na trh práce v České republice. To znamená, že k tomu, abyste začali pracovat, nepotřebujete žádné další povolení. Ani se nemusíte hlásit na pracovní místa pouze prostřednictvím evidence volných pracovních míst Ministerstva práce a sociálních věcí na základě tzv. hlášenek. Můžete tak jednat napřímo se zaměstnavateli a nechat se zaměstnat.

Evidence na Úřadu práce

Pokud by se vám z jakéhokoliv důvodu nedařilo najít si práci prostřednictvím vlastních zdrojů či pomocí různých vyhledávačů, portálů či platforem, na kterých zaměstnavatelé inzerují volná pracovní místa, můžete požádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na místně příslušné pobočce Úřadu práce dle vašeho bydliště. Úřad práce vám následně pomůže se získáním pro vás vhodného pracovního místa.

Humanitární dávka

Ať už zaměstnání máte, či nikoliv, můžete požádat o vyplacení tzv. humanitární dávky ve výši 5 000 Kč na osobu. První dávku získáte automaticky za měsíc, kdy vám byla udělena dočasná ochrana. V opačném případě na ni nárok nemáte. Pokud jsou však vaše příjmové, sociální a majetkové poměry takové, že vám neumožňují zajištění základních životních potřeb pro vás a vaši rodinu, je možné žádat o humanitární dávku i opakovaně.

Zprostředkovatelé

Pokud vám bude někdo nabízet, že vám za úplatu zajistí ať už zaměstnání či dokonce nějaká smyšlená povolení apod., bude se většinou jednat o osoby, které se pouze snaží zneužít vaší nešťastné situace. Jak už jsme si vysvětlili výše, pokud jste držiteli dočasné ochrany, kterou vám udělí v KACPU (Krajská Asistenční Centra Pomoci Uprchlíkům), nepotřebujete k zaměstnání žádné další povolení. Takové osoby se většinou potloukají právě v okolí asistenčních center s cílem zneužít situace nově příchozích cizinců.

Sjednání pracovní smlouvy či dohody

Jako držitelé dočasné ochrany můžete být v České republice zaměstnáni na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce. Vždy je však potřeba dbát na to, aby s vámi zaměstnavatel uzavřel pracovní smlouvu či dohodu v písemné formě a zároveň vám musí vydat jedno její vyhotovení, ať už se jedná o plný úvazek či jakkoliv krátkou brigádu nebo přivýdělek.

Někteří zaměstnavatelé se mohou snažit nabídnout práci pouze na základě ústní dohody např. s příslibem o něco větší mzdy, výplaty na ruku apod. Zaměstnavatelé tak za vás nebudou hradit odvody, informovat příslušné správní orgány či vás evidovat, a na vás se tak nevztahují základní jistoty zákoníku práce, pojištění zaměstnavatele na zaměstnance či možnost vymáhat dlužnou mzdu. Jedná se o tzv. práci načerno, která je nelegální. Vám i zaměstnavateli hrozí za takové jednání relativně vysoké pokuty – v případě zaměstnance až 200 000 Kč, pokud nebude s inspekcí spolupracovat a pokusí se například zamlčet svou totožnost.

V ideálním případě by měla být ujednání dvojjazyčná tak, abyste mohli řádně porozumět veškerým ustanovením v pracovní smlouvě či dohodě.

Zkušební doba

Se zaměstnavatelem se můžete dohodnout na tzv. zkušební době v pracovní smlouvě. To je doba, během které může zaměstnavatel, ale i vy, ukončit zaměstnání bez důvodů a s okamžitou platností bez výpovědní doby. Jedná se tak o dvousečnou zbraň, která může, ale i nemusí být výhodná pro obě smluvní strany.

Zkušební doba může být sjednána v maximální délce 3 měsíce, zároveň však nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Pokud tedy uzavřete se zaměstnavatelem pracovní smlouvu na 3 měsíce, může zkušební doba trvat pouze měsíc a půl.

Vstupní lékařská prohlídka

Ve většině případů budete muset podstoupit vstupní lékařskou prohlídku před nástupem do zaměstnání. Náklady na tuto lékařskou prohlídku hradí ze zákona zaměstnavatel, pokud s vámi uzavřel pracovní smlouvu či dohodu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zaměstnavatel je také povinen vás proškolit v řadě oblastí dle druhu vaší práce. Zejména se bude jednat o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tzv. BOZP. Toto školení musí být provedeno řádně, srozumitelně, konkrétně a prokazatelně. Nejdůležitější je z vašeho pohledu srozumitelnost školení. Školení musí být totiž sdělováno takovým způsobem, abyste je v plném rozsahu pochopili. Vhodné tedy bude ze strany zaměstnavatele zajištění tlumočníka. Pokud nebudete čemukoliv rozumět, zeptejte se svého zaměstnavatele na upřesnění.

Zaměstnavatel vám také musí zajistit bezpečné pracovní podmínky pro výkon zaměstnání.

Minimální a zaručená mzda

Český právní řád stanovuje základní sazbu minimální mzdy, která pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 96,40 Kč za hodinu nebo 16 200 Kč za měsíc. Na tuto minimální mzdu máte nárok stejně jako ostatní pracovníci.

Dále zákon pracuje též s tzv. zaručenou mzdou. Její výše se úměrně zvyšuje podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Za práci, ve které musíte využívat své odborné znalosti, vám tak náleží vyšší zaručené ohodnocení než v případě jednoduchých manipulačních prací.

Srovnatelné podmínky

Ačkoliv můžete být oproti českým pracovníkům v nevýhodě, například v důsledku jazykové bariéry, musí vám zaměstnavatel zajistit pracovní podmínky srovnatelné s těmi, které mají vaši kolegové z České republiky. Máte tedy právo na rovné zacházení, co se týče pracovních podmínek, odměňování za práci, odbornou přípravu, příležitost pracovního postupu atp. Zejména však nesmíte být jakkoliv diskriminováni ať už z důvodu jazyka, národnosti, etnicity, pohlaví či čehokoliv jiného.

Dovolená

Pokud máte uzavřenou pracovní smlouvu (nikoliv dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce) a odpracujete u zaměstnavatele alespoň 4 týdny v rozsahu 40 hodin za týden, máte nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok. Dovolená za kalendářní rok činí nejméně 4 týdny.

Tato dovolená je placená, zaměstnavatel vám během dovolené vyplácí náhradu mzdy za dovolenou.

Změna zaměstnavatele

Jelikož máte volný vstup na trh práce, nemusíte změnu zaměstnavatele hlásit Ministerstvu vnitra. Splníte-li podmínky rozvázání pracovního vztahu se zaměstnavatelem, můžete změnit zaměstnavatele prakticky kdykoliv.

Mgr. David Škvařil

Advokátní koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Jiřího Tašla.

Mgr. Alexandra Pohoževa – (Олександра Погожева)

юрист с загальною практикою, народжена на Україні. Александра перевела цю статтю з чешскої на українську./Právnička s generální praxí, původem z Ukrajiny. Alexandra přeložila tento článek z češtiny do ukrajinštiny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info