Legislativní novinky: modernější zdravotnictví, Vrbětice a posílení ochrany psů a koček

Na první dva podzimní měsíce naplánoval zákonodárce především rozsáhlou novelu zákona o elektronických komunikacích. Taktéž přichází zbrusu nový zákon o elektronizaci zdravotnictví, jehož účelem je modernizace zdravotnických procesů. Přijat byl také zákon přiznávající osobám dotčeným mimořádnou událostí ve Vrběticích v roce 2014 jednorázové odškodnění. A nakonec nabývá účinnosti nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování.

8. 11. 2021 Jakub Novák

Bez popisku

Novela zákona o elektronických komunikacích: posílení ochrany slabší strany

Tato rozsáhlá novela[1] vychází především z evropské legislativy, jejíž transpozice je pro Českou republiku povinná. Konkrétně se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Cílem této novely je jednak přizpůsobit právní úpravu současným trendům v oblasti elektronických služeb, komunikace i obchodu, jednak také úpravu zpřehlednit a posílit postavení právních laiků tak, aby pro ně byl zákon srozumitelnější a více chránil jejich zájmy. Mimo technické úpravy např. v oblasti spektra rádiových vln nebo vysokorychlostních sítí se jedná například o změny ve sledování pohybů návštěvníků webových stránek nebo zajištění rovných podmínek pro subjekty na trhu elektronických služeb. Novela až na některá ustanovení nabude účinnosti 1. ledna 2022.

Zákon o elektronizaci zdravotnictví: Kupředu levá, zpátky ni krok!

Již na začátku září byl ve Sbírce zákonů publikován zcela nový zákon o elektronizaci zdravotnictví.[2] Ten upravuje využití informačních a telekomunikačních technologií ve zdravotnictví a zasahuje také do oblasti sdílení zdravotnických dat. Účelem zákona bylo sjednotit právní úpravu, která dosud existovala pouze jako střípky v různých právních předpisech, a vytvořit základ pro vývoj celé státní správy a společnosti k elektronizaci. Zapojuje elektronické zdravotnictví do integrovaného datového rozhraní veřejné správy, které bude sloužit jako databáze zdravotnických registrů pacientů, zdravotnických pracovníků i zdravotnických činností, ale také jako platforma pro poskytování služeb elektronického zdravotnictví. Z tohoto zákona však také vyplývá odpovědnost subjektů za zpracování a ochranu těchto dat. Státní správu v oblasti elektronického zdravotnictví i dozorovou činnost bude vykonávat Ministerstvo zdravotnictví. Zákon bude až na výjimky účinný od 1. ledna 2022.

 

Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vrbětice: náhrada pro postižené

Poměrně neobvyklý je rovněž v září přijatý zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vrbětice.[3] Jde o zákon, který oproti standardním pravidlům neobsahuje zcela obecnou úpravu, ale už slovo „jednorázový“ v názvu předpisu napovídá, že se vztahuje ke konkrétní události. Tou byl výbuch muničních skladů u obce Vrbětice ve Zlínském kraji. Došlo k němu v roce 2014 a zemřeli při něm dva lidé. Pravděpodobnou motivací pro přijetí tohoto zákona byl fakt, že se téma výbuchu areálu ve Vrběticích znovu otevřelo v roce 2021. Nové informace předložené Bezpečnostní informační službou ČR naznačovaly, že za nehodou stojí zahraniční agenti. Následovaly intenzivní politické debaty na toto téma. Tlak veřejnosti spolu s politickým lobbingem daly vzniknout tomuto zákonu.

Zákon se vztahuje na obyvatele obcí Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice, jejichž součástí jsou i Vrbětice. Pro ně se odškodnění stanoví jako součin částky paušálně stanovené pro tu kterou obec a počtu dnů trvalého pobytu, příp. dnů, kdy měli povolený pobyt, na území obce v rozhodném období. Zákon odškodňuje i Zlínský kraj a obce jako takové. Částky se u těchto subjektů pohybují v desítkách milionů korun, v případě obce Vlachovice jde až o 116,5 milionu.

Zákon bude účinný od 1. ledna 2022 a oprávněné osoby svůj nárok musí uplatnit do 30. června 2021 u Ministerstva vnitra.

Vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování: posílení ochrany zvířat

Dobrou zprávou pro všechny milovníky zvířat je přijetí vyhlášky o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování.[4] Vyhláška je jedním z prováděcích předpisů zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Po intenzivní kritice množíren psů a koček přichází Ministerstvo zemědělství s důslednější a zodpovědnější úpravou možností chovat tato zvířata za účelem rozmnožování. Zvyšují se požadavky na velikost prostor tak, aby všechna zde chovaná zvířata měla dostatečný komfort, stejně jako přístup k dennímu světlu i čerstvému vzduchu. Celkově tato vyhláška v souladu s principy zákona na ochranu zvířat proti týrání prosazuje širší pojetí práv zvířat na důstojné zacházení a příznivé životní podmínky, například ve směru výchovy zvířat nebo konkrétních podmínek pro inseminaci. Vyhláška nabyla účinnosti 1. listopadu 2021.

Jakub Novák

redaktor Práva21 a student Právnické fakulty MUNI

e‑mail:

Foto: Doctor Holding Cell Phone, photo by National Cancer Institute on Unsplash https://unsplash.com/photos/L8tWZT4CcVQ

[1] Zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

[2] Zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví.

[3] Zákon č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vrbětice.

[4] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování.

Tvorbu Práva21 sponzorují

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info