Legislativní novinky: modernější zdravotnictví, Vrbětice a posílení ochrany psů a koček

Na první dva podzimní měsíce naplánoval zákonodárce především rozsáhlou novelu zákona o elektronických komunikacích. Taktéž přichází zbrusu nový zákon o elektronizaci zdravotnictví, jehož účelem je modernizace zdravotnických procesů. Přijat byl také zákon přiznávající osobám dotčeným mimořádnou událostí ve Vrběticích v roce 2014 jednorázové odškodnění. A nakonec nabývá účinnosti nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování.

8. 11. 2021 Jakub Novák

Novela zákona o elektronických komunikacích: posílení ochrany slabší strany

Tato rozsáhlá novela[1] vychází především z evropské legislativy, jejíž transpozice je pro Českou republiku povinná. Konkrétně se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Cílem této novely je jednak přizpůsobit právní úpravu současným trendům v oblasti elektronických služeb, komunikace i obchodu, jednak také úpravu zpřehlednit a posílit postavení právních laiků tak, aby pro ně byl zákon srozumitelnější a více chránil jejich zájmy. Mimo technické úpravy např. v oblasti spektra rádiových vln nebo vysokorychlostních sítí se jedná například o změny ve sledování pohybů návštěvníků webových stránek nebo zajištění rovných podmínek pro subjekty na trhu elektronických služeb. Novela až na některá ustanovení nabude účinnosti 1. ledna 2022.

Zákon o elektronizaci zdravotnictví: Kupředu levá, zpátky ni krok!

Již na začátku září byl ve Sbírce zákonů publikován zcela nový zákon o elektronizaci zdravotnictví.[2] Ten upravuje využití informačních a telekomunikačních technologií ve zdravotnictví a zasahuje také do oblasti sdílení zdravotnických dat. Účelem zákona bylo sjednotit právní úpravu, která dosud existovala pouze jako střípky v různých právních předpisech, a vytvořit základ pro vývoj celé státní správy a společnosti k elektronizaci. Zapojuje elektronické zdravotnictví do integrovaného datového rozhraní veřejné správy, které bude sloužit jako databáze zdravotnických registrů pacientů, zdravotnických pracovníků i zdravotnických činností, ale také jako platforma pro poskytování služeb elektronického zdravotnictví. Z tohoto zákona však také vyplývá odpovědnost subjektů za zpracování a ochranu těchto dat. Státní správu v oblasti elektronického zdravotnictví i dozorovou činnost bude vykonávat Ministerstvo zdravotnictví. Zákon bude až na výjimky účinný od 1. ledna 2022.

 

Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vrbětice: náhrada pro postižené

Poměrně neobvyklý je rovněž v září přijatý zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vrbětice.[3] Jde o zákon, který oproti standardním pravidlům neobsahuje zcela obecnou úpravu, ale už slovo „jednorázový“ v názvu předpisu napovídá, že se vztahuje ke konkrétní události. Tou byl výbuch muničních skladů u obce Vrbětice ve Zlínském kraji. Došlo k němu v roce 2014 a zemřeli při něm dva lidé. Pravděpodobnou motivací pro přijetí tohoto zákona byl fakt, že se téma výbuchu areálu ve Vrběticích znovu otevřelo v roce 2021. Nové informace předložené Bezpečnostní informační službou ČR naznačovaly, že za nehodou stojí zahraniční agenti. Následovaly intenzivní politické debaty na toto téma. Tlak veřejnosti spolu s politickým lobbingem daly vzniknout tomuto zákonu.

Zákon se vztahuje na obyvatele obcí Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice, jejichž součástí jsou i Vrbětice. Pro ně se odškodnění stanoví jako součin částky paušálně stanovené pro tu kterou obec a počtu dnů trvalého pobytu, příp. dnů, kdy měli povolený pobyt, na území obce v rozhodném období. Zákon odškodňuje i Zlínský kraj a obce jako takové. Částky se u těchto subjektů pohybují v desítkách milionů korun, v případě obce Vlachovice jde až o 116,5 milionu.

Zákon bude účinný od 1. ledna 2022 a oprávněné osoby svůj nárok musí uplatnit do 30. června 2021 u Ministerstva vnitra.

Vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování: posílení ochrany zvířat

Dobrou zprávou pro všechny milovníky zvířat je přijetí vyhlášky o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování.[4] Vyhláška je jedním z prováděcích předpisů zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Po intenzivní kritice množíren psů a koček přichází Ministerstvo zemědělství s důslednější a zodpovědnější úpravou možností chovat tato zvířata za účelem rozmnožování. Zvyšují se požadavky na velikost prostor tak, aby všechna zde chovaná zvířata měla dostatečný komfort, stejně jako přístup k dennímu světlu i čerstvému vzduchu. Celkově tato vyhláška v souladu s principy zákona na ochranu zvířat proti týrání prosazuje širší pojetí práv zvířat na důstojné zacházení a příznivé životní podmínky, například ve směru výchovy zvířat nebo konkrétních podmínek pro inseminaci. Vyhláška nabyla účinnosti 1. listopadu 2021.

Jakub Novák

redaktor Práva21 a student Právnické fakulty MUNI

e‑mail:

Foto: Doctor Holding Cell Phone, photo by National Cancer Institute on Unsplash https://unsplash.com/photos/L8tWZT4CcVQ

[1] Zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

[2] Zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví.

[3] Zákon č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vrbětice.

[4] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info