Koupě automobilu a na co si dát pozor

Pořízení automobilu bývá nemalou investicí. Práva kupujícího se můžou lišit podle toho, zda kupuje nové auto či ojetinu z bazaru nebo od souseda. Jak úspěšně reklamovat závady a na co si dát pozor? Prozradíme v článku, který vznikl ve spolupráci s časopisem Reflex. 

26. 1. 2021 Svatava Veverková

Bez popisku

Kupní smlouva na auto

V jaké formě smlouvu uzavřít?

Kupní smlouva na auto nemusí mít písemnou formu. Stačí se s prodejcem dohodnout ústně a už můžete pomalu chystat klíče do zapalování. Jelikož je nákup vozu zpravidla vysokou investicí, bývají smlouvy písemné. Právě písemnou formu lze oběma stranám výrazně doporučit. 

Říká se, že co je psáno, to je dáno. U nákupu vozidla to platí dvojnásob. Kupující se písemné smluvní záruky dovolá lépe než ústních slibů prodejce. Někdy však může písemná smlouva spotřebitele pořádně potrápit. Již při jejich uzavírání se totiž často dopouští chyb, protože je důsledně nečtou.

Rozhodně se vyplatí věnovat čas studiu smlouvy a přiložených obchodních podmínek. Zvlášť pokud jde o nákup ojetého vozu. Právě zde není překvapením, že prodejcem glorifikovaný automobil je ve smlouvě popsaný spíše jako soustava náhradních dílů vhodná maximálně k rozebrání. Spotřebitel se potom stěží dovolá toho, že mu prodejce sdělil jiné informace, než jaké stvrdil svým podpisem. 

Lze smlouvu měnit?

Každá smlouva je dvoustranným právním jednáním. Pokud se vám v ní něco nelíbí, požadujte vysvětlení nebo nápravu ještě před jejím podpisem. Návrh smlouvy totiž můžete měnit. Nebude-li vám chtít prodejce vyhovět, smlouvu raději neuzavírejte a najděte si jiného. Dost možná si tímto krokem ušetříte spoustu trápení v budoucnosti.

Co by měla smlouva obsahovat?

Jednoduchá kupní smlouva na auto by měla obsahovat údaje o prodávajícím a kupujícím, specifikaci vozidla (typ, barvu, model, značku, VIN, rok výroby, číslo velkého technického průkazu, počet najetých km, počet klíčů), cenu spolu s informacemi o způsobu platby, datum uzavření a v neposlední řadě podpisy. Dále je vhodné do smlouvy zapracovat další podrobnosti o voze, jako je jeho technický stav, výbava a příslušenství. Neměly by chybět ani popis závad a dohoda o způsobu přepisu vozidla na nového majitele.

Kromě smlouvy může kupující obdržet také předávací protokol. Typicky bývá její přílohou. Prodejce se v něm snaží popsat co nejpřesněji stav vozidla v okamžiku jeho předání kupujícímu. U auta se zapisuje zpravidla značka, model, VIN kód, rok výroby, výrobní číslo motoru, státní poznávací značka, výbava a závady.

Koupě nového auta

Nový automobil budete zpravidla kupovat od autorizovaného dealera. Je proto spíše nepravděpodobné, že by smlouva obsahovala zakázaná ujednání. Přesto se ji vyplatí podrobně přečíst.

Zákonná záruka

Občanský zákoník v § 2165 odst. 1 dává spotřebitelům právo reklamovat vady do 24 měsíců od převzetí, a to nehledě na počet najetých kilometrů. Záruka se ale nevztahuje na opotřebení vozidla způsobené jeho běžným užíváním nebo na vady, které způsobí sám kupující. 

Na co si dát pozor? Někdy smlouvy na nové auto obsahují zkrácení 24měsíční záruky. K takovému zakázanému ujednání se nepřihlíží (§ 2168 občanského zákoníku). Dobré je mít na paměti, že se záruka navíc prodlužuje o dobu vyřizování uznané reklamace. Vždy si proto při problémech s autem nejprve pečlivě zkontrolujte, zda je ještě v záruce, a případně podejte reklamaci.

Prodejci někdy ukládají spotřebiteli do smluv jako povinnost, aby prováděl pravidelné garanční prohlídky pouze v autorizovaných servisech. Jinak dle tohoto ujednání pozbyde právo na reklamaci vozidla. Takové ujednání zkracuje spotřebitelova práva z vadného plnění, a proto se k němu nepřihlíží (§ 2168 občanského zákoníku). Zákaz platí ale pouze u reklamací v zákonné 24měsíční záruční době.

Smluvní záruka

Někteří prodejci nabízí nad rámec zákona smluvní záruku. Typicky jde o rozšíření té zákonné na pět nebo více let. Na první pohled hezky vypadající marketingový tahák mívá háček. Prodejci si mohou určit vlastní podmínky smluvní záruky. Jde totiž o nadstandard. Kupujícímu proto mohou uložit jako povinnost navštěvovat autorizované servisy výměnou za více práv, než které jim garantuje zákon, a to dokonce i po dobu prvních 24 měsíců. Stačí přitom jednou nepřijet na předepsanou prohlídku a smluvní záruka zanikne. Záleží proto na kupujícím, zda bude chtít „výhody“ smluvní záruky přijmout.

Lišit se u prodloužené záruky mohou také nároky z vadného plnění. Ve výčtu zpravidla chybí právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo není stanovena maximální 30denní lhůta pro vyřízení reklamace. Smluvní záruka mívá také spoustu výluk. V nich je uvedeno, za jaké vady prodejce neodpovídá. I tady se opět vyplatí číst si podmínky prodloužené záruky a pečlivě zvážit výhodnost nabídky.

Koupě ojetého auta z bazaru

Kupní smlouva na ojeté auto se bude lišit podle toho, zda je bazar prodejcem, nebo pouze zprostředkovává prodej vozidla, jehož vlastníkem je jiná nepodnikající osoba. Kupující si tuto skutečnost může jednoduše ověřit z kupní smlouvy podle identifikačních údajů prodávajícího. 

Když je bazar prodejcem

Pokud je prodejcem autobazar, odpovídá spotřebiteli za vady vozidla, které může reklamovat po dobu 24 měsíců. Jde o vztah mezi podnikatelem a spotřebitelem, a proto se uplatní na smlouvu speciální spotřebitelská ochrana. Na rozdíl od nového vozu si mohou strany sjednat, že bude mít spotřebitel práva z vadného plnění pouze po dobu 12 měsíců. Chybí-li takové ujednání ve smlouvě nebo obchodních podmínkách, platí 24 měsíců. Naopak pokud smlouva obsahuje zkrácení na méně než 12 měsíců, platí záruka v délce 12 měsíců. Stejně tak není možné vybrané části vozu ze záruky vyloučit úplně. Vady je možné reklamovat kdykoliv v záruční době.

Spotřebitel nemá právo reklamovat opotřebení vozidla způsobené jeho běžným užíváním nebo vady, které sám způsobí. Při sjednání nižší ceny pro některé vady je také nemůže kupující později reklamovat. Stejně tak nemůže reklamovat vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou vozidlo mělo při převzetí kupujícím. Nejvyšší soud (33 Cdo 3487/2015) za takovou vadu považuje nedostatek vlastnosti, která se u věcí téhož druhu a stáří obecně předpokládá a kvůli němuž je možnost využití auta nikoliv nepodstatně snížena.

Prodejce by měl spotřebiteli vždy co nejpřesněji popsat vlastnosti vozidla a seznámit ho se všemi závadami. Zkontrolujte si, že jeho popis odpovídá tomu, co skutečně uvádí ve smlouvě. Vždy požadujte co nejpřesnější písemnou specifikaci závad. Vyvarujte se smlouvám s obecně shrnujícími informacemi o stavu vozidla. Většinou v sobě zahrnují všechny problémy, které ojeté vozy mohou potenciálně mít. Hůře potom budete prokazovat, že jde o vadu a že za ni odpovídá prodejce.

Prodejce vás naopak nemusí výslovně upozorňovat, že kupujete bourané auto. Nejvyšší soud (28 Cdo 171/2008) rozhodl, že tato skutečnost sama o sobě neznamená vadu vozu. To, že je automobil po havárii, může být pouze příčinou jiných vad vzniklých v důsledku havárie či následné opravy. Naopak když prodejce výslovně tvrdí, že vůz havarovaný není a opak je pravdou, můžete ho reklamovat.

Když je bazar zprostředkovatelem

Pokud je autobazar zprostředkovatelem, smlouvu uzavíráte se třetí osobou. Tou je typicky nepodnikatel, za kterého bazar pouze jedná. Neuplatní se na vás proto speciální spotřebitelská ochrana, která se aktivuje pouze v případě, že uzavíráte smlouvu s podnikatelem. Vždy si tuto skutečnost ověřte. Jinak bude platit totéž, co při koupi ojetého auta od souseda.

 

Pokračování článku si můžete přečíst na webových stránkách Reflexu: https://www.reflex.cz/clanek/jak-na-to/105056/vse-co-potrebujete-vedet-o-koupi-automobilu-prehled-vasich-prav-i-moznych-rizik.html. Dozvíte se v něm, na co myslet při koupi auta od souseda, jaká jsou rizika při koupi ojetého auta a jak jim předcházet či důležité informace o reklamačním řízení.

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info