10 nejčastějších otázek z autorského práva

Může být porušení autorského práva trestným činem? Může být SMS autorským dílem a stane se gorila autorem, když si vyfotí selfie? Odpovědi na nejpalčivější otázky z autorského práva se dozvíte v článku Ondřeje Vykoukala z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.

16. 5. 2022 Ondřej Vykoukal

Bez popisku

1. Je cokoliv, co napíšu, autorským dílem?

Tak jednoduché to není, je potřeba se trochu snažit.

Aby bylo vaše dílo dílem autorským, je potřeba, aby se jednalo o jedinečný výsledek vaší tvůrčí činnosti. Taková SMS, kde píšete nákupní seznam, jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti většinou nebude. Na druhou stranu to ale neznamená, že SMS nemůže být autorským dílem. Forma vyjádření díla totiž nehraje roli. Také nehraje žádnou roli umělecká úroveň. I totální brak může být autorským dílem.

2. A co když něco vyfotím?

U fotky je to o něco jednodušší než třeba u literárního díla. Aby byla vaše fotka chráněná jako autorské dílo, stačí, když bude vaším původním výtvorem. Nemusí být nutně jedinečná. Zjednodušeně řečeno stačí, když fotku sami vyfotíte, sami zmáčknete tlačítko na mobilu. To ale také znamená, že když já si stoupnu vedle vás, vyfotím tu stejnou budovu nebo stejné panorama, neznamená to, že zasahuji do vašich autorských práv. I moje fotka je totiž původní, a tedy samostatné autorské dílo.

3. Když vytvořím autorské dílo, co mám dělat, abych ho ochránil?

Je to snadné, není třeba dělat vůbec nic.

U nás nemáme žádný registr autorských děl, jako existuje třeba u ochranných známek. Ochrana autorského díla je automatická a vzniká spolu se vznikem autorského díla, což je v okamžiku, kdy je dílo vyjádřeno nějakým vnímatelným způsobem.

4. Může být autorem právnická osoba?

Nemůže.

Stejně tak nemůže být autorem umělá inteligence. Autorem může být pouze a jedině člověk. Ani gorila, která si vyfotí selfie, nemůže být autorem. Soudně potvrzeno – více najdete zde.

5. Jaká práva pak má k dílu třeba můj zaměstnavatel, pro kterého něco vytvořím?

Správně byste se spíše měli ptát, jaká práva vám zbydou.

Existuje totiž tzv. zaměstnanecké dílo, které vznikne v případě, kdy dílo vytvoříte v rámci plnění svých povinností v práci. V takovém případě vašemu zaměstnavateli náleží právo výkonu majetkových práv. V lidské řeči to znamená, že zaměstnavatel může dílo užívat a vás se nemusí, až na pár drobných výjimek, vůbec ptát. Pořád sice zůstáváte autorem, ale dílo užívat nesmíte.

6. Když čtu knížku, dochází tím k užití autorského díla? Můžu čtením knížky nebo třeba poslechem hudby zasáhnout do něčích autorských práv?

Pokud si knížku čtete klasicky pro sebe, k užití autorského díla ve smyslu zákona nedochází.

To stejné platí u hudby. Pokud si pro sebe doma pustíte desku, žádnou licenci k tomu nepotřebujete. To, že si ji pustíte doma pro sebe, je ale velmi důležité. Pokud byste totiž desku pustili nějaké veřejnosti, už byste dílo užívali a k takovému užití je vždy potřeba licence.

7. Je stahování nelegálně šířených děl z internetu protiprávní?

Pořizování rozmnoženin pro osobní potřebu (tak zákon kvalifikuje download) protiprávní není.

I přesto to ale nedělejte. V dnešní době existuje mnoho možností, jak si filmy či hudbu pořídit z legálních digitálních zdrojů. Nezapomínejte, že když hudbu stáhnete z nelegálního zdroje, umělec z toho nevidí ani korunu a jediný, kdo generuje zisk, je provozovatel nelegálního úložiště.

8. Když použiji bez licence tři takty z písničky, je to porušení autorských práv?

Striktně právně posouzeno ano.

Neexistuje žádná výjimka, která by povolovala užití tří taktů nebo třeba deseti vteřin skladby bez patřičného oprávnění. Samozřejmě také platí, že ne každé tři takty budou rozeznatelné. Na druhou stranu existuje mnoho slavných skladeb, které jsou rozpoznatelné prakticky ihned.

9. Můžu si fotit architektonická díla bez licence od autora?

Ano, můžete, a to na základě tzv. svobody panoramatu.

Musí se ale jednat o díla umístěná na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství. Musí se jednat o běžně veřejně přístupné místo. Pokud si někdo umístí sochu na svoji soukromou zahradu, vy přeskočíte plot a sochu vyfotíte, nejenže se dopouštíte minimálně přestupku, ale porušujete i autorská práva k soše.

10. Může být porušení autorského práva i trestným činem?

Ano.

Existuje na to dokonce zvláštní skutková podstata v § 270 trestního zákoníku. Pokud neoprávněně zasáhnete do autorských práv, můžete být potrestáni odnětím svobody až na dva roky. Musí se ale jednat o zásah nikoli nepatrný (to je takové ptydepe trestního práva…). Když zasáhnete ve značném rozsahu, můžete dostat až pět let, a když ve velkém rozsahu, tak i let osm, a to už není málo.

Ondřej Vykoukal

advokát v KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.

e‑mail:
www: https://kroupahelan.cz

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info