Vyhlašujeme soutěž Právnická povídka 2019. Dokažme společně, že právo netvoří jen paragrafy

Zdá se Vám, že všechny problémy práva nelze vyjádřit pouze paragrafy a obvyklými právnickými texty? Máte literární talent? Pak neváhejte a zúčastněte se soutěže o nejlepší právnickou povídku, fejeton či báseň! Soutěž pořádá Právnická fakulta Masarykovy univerzity spolu s časopisem Právo21.

24. 2. 2019 ~red~

Bez popisku

Inspirací Vám tento rok může být třeba dialog z Čapkova Posledního soudu: „Proč vlastně vy… proč ty, Bože, nesoudíš sám?“ tázal se Kugler zamyšleně. Protože všechno vím. Kdyby soudcové všechno, ale naprosto všechno věděli, nemohli by také soudit; jen by všemu rozuměli, až by je z toho srdce bolelo. Jakpak bych já tě mohl soudit? Soudce ví jenom o tvých zločinech; ale já vím o tobě všechno. Všechno, Kuglere. A proto tě nemohu soudit."

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv s původní povídkou, fejetonem a básní v českém nebo slovenském jazyce. Podmínkou je právní tématika.

Soutěžní texty, jejichž délka a forma nejsou nijak omezeny, odešlete ve formátu doc (popřípadě docx) spolu s oficiální přihláškou na e-mailovou adresu povidka@law.muni.cz. Pro velký zájem prodlužujeme termín pro odevzdání do 30. dubna 2019 včetně.

Následně budou vyhodnoceny odbornou porotou:

Petr Hajn, emeritní profesor obchodního práva a esejista, autor fejetonů a glos;

Radovan Menšík, pedagog, spisovatel, hudebník, vítěz Ceny Knižního klubu 2015;

Martin Škop, docent teorie práva a budoucí děkan PrF, autor publikací reflektujících vztah práva a umění;

Lenka Audyová, knihovnice knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity;

Svatava Veverková, právnička, šéfredaktorka časopisu Právo21.

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže proběhne v Brně 14. května 2019 formou literárního večera v knihovně Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Tři nejzajímavější texty budou oceněny hmotnými cenami. Všichni účastníci se mohou dále těšit na příjemný program plný literatury a zajímavých hostů.

Informace o soutěži můžete čerpat i na sociální síti Facebook a webových stránkách www.povidka.law.muni.cz. V případě nejasností nebo jakýchkoliv otázek k organizaci a průběhu soutěže nás kontaktujte prosím prostřednictvím e-mailové adresy povidka@law.muni.cz.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info