Pět upovídaných NEJ

Jako v každém čísle časopisu FAKT vám přinášíme pět NEJ. Tentokrát se budou vztahovat k povídání.

26. 6. 2017 Jan Šlajs

Bez popisku

Nejpomalejší soud

Tradičně nejpomalejším soudem u nás je okresní soud v Ústí nad Labem, kde civilní řízení trvá 802 dnů a trestní 356 dnů. Naopak nejrychlejšími jsou okresní soudy v Náchodě, tam si na rozhodnutí v civilní věci účastníci počkají v průměru 126 dnů. Trestní věci nejrychleji vyřizuje okresní soud v Berouně, v průměru za 76 dnů (zdroj: mapaprutahu.cz; údaje za rok 2015).

Nejupovídanější vězeň

„Služebně nejstarším“ odsouzeným ve výkonu trestu a zároveň prvním odpykávajícím si doživotní trest v tehdejším Československu je Zdeněk Vocásek, který má zajisté co vyprávět. Do výkonu trestu se dostal za dvě vraždy a jeden pokus o vraždu. Původně odsouzenému k smrti byl však díky sametové revoluci trest zmírněn na doživotí.

Nejméně upovídaný rozsudek

Velmi stručný rozsudek pochází z Velké Británie. V roce 1708 vydal High Court of Chancery ve věci Lillicott v Compton rozsudek, který měl pouhých devět slov: Plate shall pass by a devise of household goods.“ Velmi stručně tak odpověděl na otázku, zda je v převodu vlastnického práva k domácím potřebám zahrnuto také nádobí.

Nejupovídanější soudce

I ten nejupovídanější soudce si musí dávat pozor na to, co říká. Ústavní soud usnesením sp. zn. IV. ÚS 2609/16 zamítl stížnost soudce krajského soudu, který publikoval příběhy, v nichž se vulgárně vyjadřoval vůči určitým skupinám obyvatel. To u soudce není možné, i když se k výkonu svého povolání u takových článků nepřihlásí. Podle ustáleného názoru Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva je soudce soudcem 24 hodin denně. Navíc je jeho svoboda slova omezenější než u ostatních občanů. Soudce se má tedy chovat tak, aby zachoval důstojnost a důvěru v nezávislost své funkce. Podrobnosti se dočtete v článku “Soudci, kteří bez taláru povídali příliš mnoho”.

Nejdelší soudní řízení

České soudy v současnosti vedou déle než 20 let celkem 596 řízení. Jedničkou v počtu těchto řízení je brněnský krajský soud, řeší jich 216 (údaje k 2/2017).

Autor: Jan Šlajs


Časopis byl do roku 2017 vydáván pod názvem FAKT. Čtěte jeho II. ročník, 2-3. číslo.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info