Láska, tlukot srdce a odnětí svobody. To jsou témata vítězných příspěvků Právnické povídky

Právo netvoří jenom paragrafy. Své o tom ví soutěžící Právnické povídky. Cenu za nejlepší Povídku s názvem Odnětí svobody Adama P. si odnesl Martin Šolc. Fejetony opanoval Jan Burda s textem O důkazu lásky. Jako nejlepší báseň porotci ocenili Básnickou novelizaci srdce od Anety Bednářové.

17. 5. 2019 -red-

Bez popisku

S nápadem uspořádat literární soutěž textů o právu přišel v roce 2016 Martin Hapla, který vedl první dva ročníky soutěže. „Známe se ještě z magisterského studia z předmětu Právo a umění. Máme společný interdisciplinární pohled na právo. Letos mě poprosil, abych soutěž převzala já,” uvádí Markéta Štěpáníková, hlavní organizátorka soutěže. Dodává, že by do budoucna uvítala, aby se organizace ujal někdo z doktorandů.

Na soutěžních textech Štěpáníkovou nejvíce baví ukázka toho, že i lidé z oblasti práva umí přemýšlet a tvořit mimo jeho limity. Podobně se k textům staví také šéfredaktorka časopisu Právo21, který byl hlavním partnerem soutěže: „Právo promlouvá k adresátům skrze texty, ať už jde o právní předpisy, judikaturu či odbornou literaturu,” komentuje Veverková a dodává: „Výhodou každého právníka je, pokud dokáže v textech číst a kreativně s nimi tvořit. Kreativitě a jinému pohledu na věc může pomoci krásná literatura.”

Markéta Štěpáníková, organizátorka soutěže, a Svatava Veverková, šéfredaktorka časopisu Právo21, který byl hlavním partnerem (zleva).

Vítěze v jednotlivých kategoriích vybrala porota, v níž se nacházeli odborníci na právo i umění. Zasedl v ní emeritni profesor obchodního práva a esejista Petr Hajn, spisovatel a vítěz ceny Knižního klubu 2015 Radovan Menšík, děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity Martin Škop, knihovnice Právnické fakulty Masarykovy univerzity Hana Rymešová a právnička a šéfredaktorka časopisu Právo21 Svatava Veverková.

Organizátorka Štěpáníková vyzvedla vyváženost poroty: „V porotě zasedli tři muži, dvě ženy, tři právníci a dva neprávníci. Zároveň tito odborníci zastali věkové skupiny od dvacátníků, třicátníků, čtyřicátníků, padesátníků až po starší generaci.”

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 14. května formou literárního večera v knihovně Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Moderování se ujala dvojice Nikola Honzová a Michal Blažek. Nejprve dali prostor pro úvodní slovo děkanovi fakulty Martinu Škopovi, který zdůraznil, jak si cení aktivity všech soutěžících i organizátorů. „Byl jsem překvapen, jak vynikající texty se letos sešly.”

Děkan Právnické fakulty MUNI Martin Škop si vzal úvodní slovo. Foto: Markéta Humplíková

Následovalo vyhlášení výherců, kteří byli oceněni hmotnými cenami od Wolters Kluwer. Martin Šolc v povídce Odnětí svobody Adama P. přirovnává advokáta k pianistovi. „Advokát je pianista. Když dokáže vycítit, na jaké místo uhodit, s jakou silou a v jakém okamžiku, vryje svoji vůli do nitra druhého člověka,” píše Šolc.

Jan Burda ve svém fejetonu O důkazu lásky vysvětluje, že dívky často vyžadují od svých partnerů předložení důkazu lásky. „Jenže jak? Jak lásku dokázat? Copak to vůbec lze?” ptá se a pokračuje: „Chce se křičet, že měla vědět, že všechny city skryté za milostnými slůvky, jakož i láska sama, nejsou ve své podstatě objektivními skutečnostmi, ale toliko hodnotovými soudy. Jako takové ale nejsou dokazatelné, ba dokonce že samotný požadavek dokázat jejich pravdivost s ohledem na jeho nesplnitelnost sám porušuje chlapcova základní práva.”

Jan Burda ve svém fejetonu O důkazu lásky vysvětluje, že dívky často vyžadují od svých partnerů předložení důkazu lásky. Foto: Markéta Humplíková

Aneta Bednářová v Básnické novelizaci srdce popisuje jednání v soudní síni z pohledu soudce: „Krajina tluče pode mnou zarýváním podpatků do dlaždic, vzdouvají se kopce respirace ad hoc - u mě, u tebe, u nich. Jak můžu soudit, když často padám? Rozhárané odsoudím k trestu odnětí štěkání.”

Na závěr ještě předvedli své umění samotní porotci. Radovan Menšík přečetl část ze své knihy Od nepaměti k zapomnění. Diváci si poslechli také Nevěcný rozhovor Z právníkova zápisníku od Petra Hajna.

Petr Hajn, emeritní profesor obchodního práva a esejista, autor řady souborů fejetonů a glos, a Radovan Menšík, pedagog, spisovatel, hudebník, vítěz Ceny Knižního klubu 2015 (zleva). Foto: Markéta Humplíková

Patnáct vybraných textů s tím nejlepším ze soutěže Právnická povídka můžete sledovat na webových stránkách časopisu Právo21. Každou neděli vám přineseme jeden.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info