Studenti pomáhají v boji proti koronaviru pomocí paragrafů

Studenti brněnské právnické fakulty se zapojili do pomoci v boji s koronavirem. Ve svém volném čase řeší dotazy z oblasti pracovního práva, rušení zájezdů, daňových povinností nebo třeba nahrazování škody. Poradna přijme desítky dotazů denně a funguje bezplatně.

16. 4. 2020 Anna Blechová

Bez popisku

Ačkoli nás pandemie koronaviru zasáhla zcela nečekaně, rozhodně nás nezasáhla bezbranné. Od prvních dní vyhlášení nouzového stavu se studenti Masarykovy univerzity začali zapojovat do dobrovolnických aktivit, načež vznikl i projekt MUNI pomáhá. Akademická obec byla vyzvána rektorem Martinem Barešem k následování Masarykova odkazu. Studenti Lékařské fakulty pomáhají v nemocnicích. Studenti Fakulty informatiky pomohli po kyberútoku na Fakultní nemocnici Brno. Studenti Pedagogické fakulty vyučují děti zaměstnanců IZS (integrovaného záchranného systému). Bylo tedy jen otázkou času, kde si svoji oblast pomoci najdou i studenti Právnické fakulty.

Jak poradna funguje

Poradna denně přijme desítky elektronických dotazů, na které dobrovolně odpovídá více než 200 studentů pod taktovkou alespoň deseti vyučujících. Tato velká skupina lidí se zvládla seskupit a začala efektivně spolupracovat během necelého týdne. Témata dotazů zasahují téměř všechny oblasti práva stejně jako koronavirus. 

Klíčovou předností poradny je především rychlost. Ve chvíli, kdy dotaz obdrží, nasdílí ho administrátoři do studentské skupiny. Studenti pak mohou ihned reagovat. Obecně je poradna schopna dotaz zodpovědět v rámci dvou až čtyř dní. Odpověď je následně publikována na webových stránkách fakulty. 

Poradna vznikla z iniciativy proděkana pro zahraniční a vnější vztahy Michala Radvana už 18. března. „Poradně věnuji mnohem více času, než jsem si na začátku dokázal představit. Ale není to stížnost, je to radost. Radost, že můžeme některým lidem pomoci v jejich životních situacích. Radost, že si studenti mohou vyzkoušet nové věci, vidět skutečné každodenní problémy a vcítit se do pozice tazatelů,” vysvětluje Radvan a doplňuje, že také cítí pýchu na studenty a kantory, kteří se do poradny zapojili, neboť odpovědi hodnotí jako skutečně propracované, podrobné a nápomocné. 

Dalšími důležitými členy týmu poradny jsou administrátoři. V jejich čele stojí fakultní manažerka vnějších vztahů a marketingu Hana Čejková. Ta komunikuje nejen s tazateli, ale především koordinuje rozdělování dotazů ve facebookové pracovní skupině spolu se studentem Markem Bradou a asistentkou Katedry dějin státu a práva Lucií Mrázkovou. Co je dle slov Hany Čejkové nejvíc překvapující? Především různorodost dotazů, uvědomění si, jak současná situace ovlivňuje nejrůznější oblasti života. Někdy jsou tazatelé v těžkých životních situacích a číst takové příběhy je opravdu smutné. Na druhou stranu je ale pozitivní sledovat obětavost našich studentů, kteří se snaží vždy dobře poradit,“ doplňuje Čejková. 

I když na dotazy odpovídají studenti, tazatelé se nemusí obávat odborné úrovně odpovědí. Každá odpověď je kontrolována vyučujícím a v případě nepřesností je text studentovi znovu předložen k opravě či doplnění. Tento přístup je i z pohledu studentů přínosný. Mohou se díky tomu nejen něco naučit či si znalosti osvěžit, ale učí se své myšlenky i přesně a jednoduše formulovat. „Navíc studenti, kteří zodpoví více než tři dotazy, získají potvrzení o odborné praxi. Pokud by někdo další zvažoval svoje zapojení do poradny, může se nám ozvat,” upřesňuje Michal Radvan. 

S jakými dotazy se studenti setkávají

Co se týče obsahu dotazů, některé jsou velmi praktické, z jiných jde cítit nejistota a beznaděj tazatelů. Nejedná se jen o dotazy OSVČ, které se přirozeně bojí o budoucnost svého podnikání. Týká se to především občanů, kteří se kvůli současné složité době dostali do nepřehledných situací. Příkladem mohou být otázky na náhradu škody, na oblast pracovního práva či daňových povinností, otázky týkající se zájezdů nebo ty směřující na bližší upřesnění významu jednotlivých nařízení a doporučení. 

Nově se v rámci zodpovězených dotazů objevil i rozsáhlý přehled, který odpovídá na časté dotazy týkající se náhrady škody vzniklé v důsledku vládních opatření. Současně vzniká podobný přehled také na oblast daňových aspektů. Poradna se ale setkala i s kuriozitami jako například dotaz týkající se nákupu dalšího státního občanství, otázka směřující na legálnost uspořádání zabijačky v době omezení pohybu nebo dotaz týkající se možnosti nákupu koně ze Slovenska.

Co bude s poradnou dál

Ačkoli se období, které trávíme všichni doma v karanténách, může zdát nekonečné, koronavirus jednou pomine. Pro tento moment je zcela na místě otázka, co tedy s poradnou bude dál. Dle slov proděkana Radvana po skončení koronavirové krize poradna nepřeroste do bezplatné právní poradny pro veřejnost především proto, že fakulta již nabízí formu praxe skrze právní kliniky. Je ale možné, že poradna bude v určité formě zachována jako interní služba pro studenty Masarykovy univerzity a mohla by řešit právní otázky ohledně brigád, finanční nouze či nájmů. 

 

Všem participujícím na poradně patří bezpochyby obdiv a dík. Současná situace není pro nikoho jednoduchá a přibrat si k mnohačetným rolím, které ve svém životě máme, ještě několik dalších může být vyčerpávající.

V případě potřeby právní rady se neváhejte obrátit na poradna.koronavirus@law.muni.cz.

Autorka: Anna Blechová 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info