Novinky ve výuce na Právnické fakultě MUNI: posunutý semestr či změny v povinně volitelných předmětech

Studentská komora Akademického senátu Právnické fakulty MUNI uskutečnila telefonické jednání s děkanem fakulty Martinem Škopem. Předmětem hovoru byla mimo jiné podoba výuky v podzimním semestru. Co se změní?

10. 9. 2020 Damir Solak

Studijní pomůcky. Autor: congerdesign, Pixnio

Na celouniverzitní úrovni dochází v tomto roce k posunutí začátku podzimního semestru, což se projeví i na opožděném začátku následného jarního semestru. Část seminární výuky proto proběhne i v lednu. Zároveň bude možnost distanční výuky pro studenty, kteří se ze zdravotních důvodů nebudou moci v daném týdnu dostavit na fakultu. Online seminář bude probíhat s týdenním zpožděním.

Přednášková výuka se v plné míře vrátí z auly Vinařská na Právnickou fakultu. Na Vinařské proběhnou jen přednášky pro první ročník v prvním týdnu, ostatní přednášky proběhnou v učebnách na Veveří. Maximální počet posluchačů v jedné přednáškové skupině je stanoven na 50 osob. Pro ostatní studenty bude zajištěn live stream z přednášky prostřednictvím MS Teams nebo streamovacího zařízení v učebnách 025 a 133. Archiv záznamu však nebude k dispozici. Studenti se budou moci online přednášky zúčastnit jen v daném čase. Více se o způsobu realizace přednášek a podobě výuky dozvíte v zápisu z mimořádného zasedání kolegia děkana ze dne 4. 9. 2020.[1]

Aktuální koronavirová situace, ale i stavební práce se podepsaly také na závěru studia. Úspěšné absolventy čekají promoce na Ústavním soudě ČR nebo v kině Scala, proběhnou však v omezeném počtu osob. Aula v budově fakulty se z důvodu stavebních prací stále nevyužívá.

Změny v povinně volitelných předmětech

Ani povinně volitelné předměty nezůstávají beze změny. Senátoři ze SKAS PrF MUNI požádali vedení fakulty o vytvoření přehledného seznamu změn v PVP, který lze nalézt na webu fakulty[2].

Část předmětů byla pro semestr podzim 2020 zrušena kvůli nutným úsporným opatřením, opětovně by mohly být vypsány  v některém z následujících semestrů. Naopak došlo k přidání některých blokových předmětů, které budou vyučovány zahraničními lektory.

Zrušení čeká také anglickou verzi předmětu Mezinárodní právo veřejné z důvodu odstoupení zahraniční lektorky. Stejný osud pak potká i předmět Právotvorba územní samosprávy z důvodu úmrtí garanta.

Stavební práce

Na fakultě nadále pokračují stavební práce. Předpokládané ukončení by mělo proběhnout v první polovině roku 2021. V brzké době by se již mělo přejít do fáze, kdy bude instalováno vnitřní vybavení. Průběh stavebních pracích lze sledovat na webu fakulty[3].

Damir Solak

Autor je členem Studentské komory Akademického senátu PrF MUNI a Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info