Na Právnické fakultě MUNI probíhají volby do Studentské komory Akademického senátu

Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se od úterý 13. dubna 12.00 hod. konají volby do Studentské komory Akademického senátu. Volby končí v pátek 16. dubna ve 12.00 hod.

13. 4. 2021 Lukáš Buchta

Bez popisku

Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se od úterý 13. dubna 12.00 hod. konají volby do Studentské komory Akademického senátu. Volby končí v pátek 16. dubna ve 12.00 hod.

Do Studentské komory Akademického senátu si studenti volí celkem deset zástupců studentů a studentek právnické fakulty. Hlasuje se ve volebních obvodech rozdělených podle typu studia. Studenti (dlouhého) magisterského studijního programu si volí osm zástupců. Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia si stejně jako studenti doktorských studijních programů zvolí jednoho zástupce.

Hlasování probíhá v aplikaci E-volby v Informačním systému univerzity pod záložkou „Moje probíhající volby“

Kdo s čím kandiduje?

Do voleb se přihlásilo 27 kandidátů: 22 v magisterském volebním obvodu, 2 ve volebním obvodu bakalářského a navazujícího magisterského studia a 3 v doktorandském volebním obvodu. Všichni kandidáti zaslali volební projevy (někteří připojili i plakáty), které budou zobrazeny v E-volbách při hlasování. Je možné si je přečíst i v kandidátních listinách vyvěšených na úřední desce fakulty: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/as/SKAS/2021/.

Pro srovnání, do Komory akademických pracovníků kandidovalo 17 akademiků a akademiček. 

Foto do textu: SKAS PrF MU s laskavým přispěním Mgr. P. Havlíka, příspěvek na Facebooku SKAS PrF MU

Můžu se o kandidátech dozvědět něco více?

Protože je kandidátů v magisterském volebním obvodu mnoho, rozhodla se volební komise zorganizovat předvolební online debatu, a to v úterý 13. dubna od 20.00 hod. Bude se konat ve vyhrazeném týmu v Microsoft Teams, ve kterém se také nachází již otevřený kanál určený pro pokládání dotazů kandidátům. Tým a příslušný kanál naleznete zde: https://is.muni.cz/auth/go/Dotazy_a_Debata. Všichni jsou na debatě vítáni, otázkám se meze nekladou.

Proč volit, má to smysl?

Akademický senát má podle vysokoškolského zákona nezastupitelné místo mezi vrcholnými orgány fakulty. Studentská část senátu má proto možnost prosazovat nejlepší zájmy studentů na té nejvyšší (výkonné) úrovni.

Ačkoliv akademické senáty nemají extrémně velké přímé pravomoci, vynahrazují si to při kontrole fakultního financování (a schvalování rozpočtu), přijímání vnitřních předpisů a především při obsazování funkcí vedoucích kateder a dalších fakultních orgánů. Jedním z orgánů, o jehož obsazení bude nově navolený senát rozhodovat, je i děkan fakulty. Toto klíčové rozhodnutí mnohdy určuje směřování fakulty na mnoho let dopředu.

Akademický senát Právnické fakulty MUNI má svá specifika oproti jiným akademickým senátům. Každý fakultní funkcionář má povinnost odpovídat na otázky senátorů během zasedání senátu i mimo ně; na vyžádání i písemně ve lhůtě stanovené Statutem fakulty. Senátora tudíž nelze nikdy jen tak ledabyle odbýt. Dále je senát v rámci České republiky výjimečný maximálním zákonem povoleným zastoupením studentů: s 10 senátory tvoří studenti celou jednu polovinu z celkového počtu 20 členů senátu.

Jak se dozvím výsledky?

Po skončení hlasování se ještě v pátek sejdou volební komise, zjistí počty odevzdaných hlasů z aplikace E-volby a potvrdí zvolené kandidáty. Ve volebním obvodu studentů magisterského studia je zvolen vždy 1 nejlépe umístěný kandidát z každého ročníku a poté 3 nejlépe umístění bez ohledu na aktuální semestr studia; v ostatních volebních obvodech je zvolen vždy 1 nejvýše umístěný kandidát. Náhradníky se pak stanou všichni ti kandidáti, kteří obdrží větší počet hlasů, než jaký činí polovinu počtu hlasů pro posledního zvoleného v daném volebním obvodu.

Volební komise následně o průběhu a výsledcích voleb sestaví zápisy, které budou spolu s kandidátními listinami viset na úřední desce fakulty. Výsledky voleb mohou zájemci sledovat také na SKAS PrF MU na Facebooku: https://www.facebook.com/SKASPrFMU.

 

Pokud nikdo z voličů do 5 dnů od zveřejnění zápisu nepodá na volby stížnost, budeme koncem příštího týdne definitivně vědět, kdo z kandidátů bude ve funkčním období 2021–2023 zasedat v Akademickém senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 

Lukáš Buchta

předseda Studentské komory Akademického senátu Právnické fakulty MUNI

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info