FDI Moot: výzva, dril a zážitky

FDI Moot Masarykovy univerzity hledá do svého týmu nové členky a členy. Jak taková mezinárodní soutěž v simulované investiční arbitráži probíhá si vyzkoušeli studenti právnické fakulty, kteří reprezentovali Masarykovu univerzitu na třináctém ročníku FDI Mootu. Světové finále proběhlo ve dnech 4.–8. listopadu 2020. Vůbec poprvé se celá soutěž konala v on-line prostředí.

16. 2. 2021 Michaela Kurková a Kateřina Kotarová

Členové týmu FDI Moot 2020 – zleva Michal Plšek, Michaela Kurková, Kateřina Kotarová, Michal Václavík, zdroj: Barbora Říhová

FDI Moot je mezinárodní studentská soutěž, která je zaměřena na investiční arbitráž. Podstatou každého ročníku je fiktivní spor mezi zahraničním investorem a státem. Investor má za úkol přesvědčit tribunál o tom, že jeho investice byla znehodnocena v důsledku státem přijatých opatření, a proto došlo k porušení mezinárodní smlouvy na ochranu investic. Stát má za úkol investorovu argumentaci vyvrátit. 

Průběh soutěže lze pomyslně rozdělit na dvě části. Nejprve týmy vypracují svá písemná podání a následně svou argumentaci prezentují ústně před tribunálem složeným z odborníků na danou sféru mezinárodního práva. Úspěšnost týmu je v každé z těchto částí hodnocena zvlášť a nakonec se všechny výsledky sčítají dohromady. Simulace se tradičně účastní na 150 týmů z celého světa.

Účast týmu Masarykovy univerzity na FDI Mootu má již mnohaletou tradici. V roce 2020 právnickou fakultu pod vedením Martina Švece reprezentovali čtyři studenti. Zájmy státu zastupovaly Kateřina Kotarová (4. ročník) a Michaela Kurková (5. ročník). Pozici investora pak houževnatě hájili Michal Plšek (5. ročník) a Michal Václavík (4. ročník). Tým právnické fakulty se při své přípravě také pravidelně těší podpoře advokátní kanceláře Deloitte Legal a ani nyní tomu nebylo jinak.

Soutěžní případ Goliath National Bank JSC v. Republic of Laoc se tentokrát týkal ukončení činnosti uhelných elektráren a přechodu na obnovitelné zdroje. Stát, jehož primárním zdrojem energie bylo po dlouhá léta uhlí, se rozhodl k roku 2028 provést coal phase-out (konec využívání uhlí). V důsledku této změny energetické politiky mělo dojít k předčasnému odebrání licence k provozování uhelné elektrárny zahraničnímu investorovi. Ten ve sporu namítal porušení jeho legitimního očekávání, které bylo chráněno mezinárodní smlouvou na ochranu investic. Disproporční opatření ze strany státu vedlo ke znehodnocení jeho investice a svých práv se domáhal prostřednictvím mezinárodní arbitráže. V jurisdikční části si pak bylo třeba poradit s otázkou platnosti postoupení práv z investiční smlouvy a správně určit pasivní legitimaci v situaci, kdy stát převedl část své suverenity na mezinárodní organizaci.

Moot courty jsou o vzájemném setkávání, diskutování nad problémy a utužování týmových vazeb. Tyto činnosti však v loňském roce nabyly zcela jiných rozměrů. Soutěžní tým byl úspěšně sestaven už na konci května. Ve chvíli, kdy se jeho členové začali případem poctivě zabývat, se však ukázalo, že dlouhé vysedávání v knihovně nebude jejich případ. Soutěžní přípravu ovlivnila plošná hygienická opatření a veškerá práce se přesunula do virtuálního světa. Nové prostředí s sebou přineslo větší časovou flexibilitu, ale také spoustu výzev. Později se ukázalo, že on-line poběží předkola (pre-moots) i samotné finále soutěže. Do Prahy, Athén, Dublinu, Sao Paola, Paříže a Soulu tak cestovaly pouze obrazy našich účastníků následované zvukem. To zásadní se však nezměnilo – rozsáhlé rešerše, vymýšlení strategií, několikahodinové debaty a hektolitry kafe.

Účast na mezinárodních mootech vyžaduje značnou mimoškolní přípravu, vytrvalost a silné odhodlání. Odměnou jsou však cenné znalosti a dovednosti; kupříkladu schopnost formulovat písemná podání, pracovat s case law, správně prezentovat své argumenty, vystupovat před obecenstvem, trénink právní angličtiny, objevení nových míst a především navazování přátelství. Velkým plusem je možnost se na pre-mootech seznámit s dalšími nadšenci, kteří se zajímají o mezinárodní investiční právo, a získat tak cenné kontakty, jež se v budoucnu mohou hodit. A to jak z řad studentů, tak z řad arbitrů. Navíc taková zkušenost nevypadá na CV vůbec špatně. 

Je však pravdou, že FDI Moot je týmová soutěž, což se pozná až v průběhu léta, kdy se sepisují písemná podání. Participant se od počátku věnuje pouze části případu. Pomyslné „role“ v týmu si posléze účastníci mezi sebou rozdělí na zástupce státu pro merita a zástupce státu pro jurisdikci, a to stejné pak platí pro dvojici hájící zájmy investora. Všichni členové si vzájemně pomáhají získat jiný pohled na věc a díky tomu přichází na nové argumenty, které by je jinak vůbec nenapadly. FDI Moot tak opravdu není soutěž pro „sólisty“. To se mimo jiné pozná i v tom, že ve finále rozhodují body získané za celý tým.

My všichni si z loňského ročníku odnášíme spoustu prožitků a cenných zkušeností, které nám pomohou při našem budoucím profesním růstu. Pokud tě soutěž zaujala a chtěl/a by ses dozvědět více, přečti si náš FDI Moot deník. Konkrétněji tě provede jednotlivými událostmi, které jsme v minulém roce zažili. Dohledat je můžeš na facebookových stránkách FDI Moot Masarykovy University. Pokud by ses chtěl/a příště na tuto dobrodružnou cestu vydat s námi, ale pořád si uvnitř trochu nevěříš, určitě se zkus alespoň přihlásit do náboru nových členů. Za zkoušku ještě nikdo nic nedal. A třeba čekáme právě na tebe!

V případě zájmu se můžeš zúčastnit středečního webináře konaného dne 17. 2. od 17 hodin. Více informací zde.

 

Michaela Kurková a Kateřina Kotarová

studentky Právnické fakulty MUNI

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info