FDI Moot: jen krůček k opravdové investiční arbitráži

FDI Moot tým Masarykovy univerzity již brzy začne hledat členky a členy, kteří se popasují s novým případem a novými výzvami. Jak tato mezinárodní soutěž v simulované investiční arbitráži probíhá a co může potenciální zájemce očekávat, přiblížíme prostřednictvím zkušeností studentů, kteří se v roce 2021 zúčastnili čtrnáctého ročníku FDI Mootu.

3. 3. 2022 Lenka Psárska

Bez popisku

FDI Moot studentům umožňuje ponořit se do světa mezinárodních investičních arbitráží. Soutěžící pracují na fiktivním sporu mezi žalovaným státem a žalujícím zahraničním investorem. V každé investiční arbitráži je třeba vyřešit dvě základní otázky. První je otázka jurisdikce. Žalovaný stát tvrdí, že nedal souhlas k řešení sporu před arbitrážním tribunálem, investor tvrdí opak. Ve skutečné investiční arbitráži by výhra státu v jurisdikční fázi znamenala, že tribunál nepostupuje k řešení druhé otázky. Tou je, zda stát porušil své povinnosti vyplývající z mezinárodní dohody, čímž znehodnotil investici investora. Obě otázky jsou předmětem písemné i ústní části soutěže. Protože organizátoři FDI Mootu do případu vkládají aktuální právní otázky bez jednoznačných odpovědí, nejsou testovány jen právní znalosti a dovednosti soutěžících, ale i jejich tvořivost. V tomto aspektu se ukáže týmová povaha soutěže. Soutěžící není na vyřešení problému nikdy sám, spolupracuje s ostatními členy týmu, kteří mu pomohou hledat to podstatné v komplikovaném případě plném podnětných a kreativně položených otázek.

Soutěžící se museli vypořádat s případem znehodnocení zahraniční investice v sektoru poskytování leteckých služeb. Zahraniční investor nabyl v rámci privatizace většinový podíl leteckého dopravce – společnosti Caeli. Navzdory ekonomickým úspěchům byly podnikatelské aktivity investora postupně narušovány sérií účelových vyšetřování ze strany úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Caeli se kvůli těmto opatřením nemohla vypořádat s důsledky tvrdé ekonomické krize. K moci se následně dostala politická strana, jejímž cílem bylo privatizaci zvrátit. Zahraniční investor tak byl přinucen společnost Caeli nevýhodně odprodat zpět státu. Prostřednictvím investiční arbitráže se následně domáhal kompenzace.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity je pravidelným účastníkem FDI Mootu. V roce 2021 právnickou fakultu pod vedením Martina Švece reprezentovali čtyři studenti. Tomáš Kotlán (3. ročník), Tereza Ševčíková (5. ročník), která ve finále zastupovala zájmy státu i investora ve věci jurisdikce, Lenka Psárska (4. ročník), která se ujala pozice státu v otázce merit, a Richard Vlček (5. ročník), který ve věci merit hájil zájmy investora. V roli koučů se do přípravy zapojili i loňští členové týmu Kateřina Kotarová, Michaela Kurková a Michal Plšek.

 

Při přípravě se studenti letos těšili nejen skvělé podpoře koučů, ale i advokátních kanceláří Squire Patton BoggsDentons. Právní experti ze Squire Patton Boggs poskytli týmu Masarykovy univerzity cenné rady ve fázi přípravy písemných podání a revizi draftů. Studentům následně pomohli i v druhé fázi soutěže při přípravě ústních výstupů, když se s nimi setkali osobně v týdnu před světovým finále. Advokátní kancelář Dentons poskytla týmu Masarykovy univerzity své prostory pro přípravu pleadingů (ústní části jednání) i pro účast na neoficiálních předkolech. Tým Masarykovy univerzity využil tyto prostory pro přátelské utkání s týmem Univerzity Karlovy. Pozvání do arbitrážního panelu přijali bývalí členové FDI týmu, dnes působící v advokacii a na Ministerstvu financí ČR, kde se zabývají mezinárodní arbitráží a ochranou zahraničních investic.

Skutečnost, že se svět do velké míry přesunul do online prostředí, nesnížila kvalitu soutěže ani možnost plnohodnotně se na ni připravit. Členové týmu se převážně setkávali online, přičemž plně využili pozitiva této formy přípravy a komunikace, a to zejména při přípravě na ústní část soutěže. Tým se tímto způsobem setkal s jinými týmy z univerzit z celého světa na mnoha virtuálních přátelských pleadinzících. Toto umožnilo členům týmu otestovat své argumenty a strategii pro světové finále, pracovat na svém projevu, a hlavně přirozeně získat schopnost odpovídat na nejrůznější otázky arbitrážního tribunálu.

Obecně však nadále platí, že účast na FDI mootu s sebou přináší cestování. Nejedná se jen o účast na finále, které se má v roce 2022 uskutečnit v Londýně, ale také o předkola pořádaná různými univerzitami. Právě díky účasti na těchto předkolech členové týmu získají solidní představu o tom, jak vypadá finále. Autentická interakce s arbitry i zpětná vazba s hodnocením ukážou soutěžícím nejen to, co je potřeba zlepšit, ale i to, na co se mohou těšit.

Pokud tě soutěž zaujala a chtěl/a by ses dozvědět více, přečti si o našich zážitcích na facebookových stránkách FDI Moot Masarykovy Univerzity anebo na fakultní stránce. Dozvíš se, jak probíhá výběr členů, co zvážit před tím, než se rozhodneš přidat do týmu, nebo na co se připravit v samotném finále.

Lenka Psárska

členka týmu v roce 2021, studentka 4. ročníku studijního programu Právo a právní věda Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Foto: FDI Moot tým Masarykovy univerzity ve složení Tomáš Kotlán, Tereza Ševčíková, Richard Vlček a Lenka Psárska, Archiv týmu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info