Benefity z distanční výuky se přenesly nejen do prezenčního studia, ale i na půdu Akademického senátu

Online přednášky, možné nahrazení absence či účast na zasedání senátu i ze zahraničí. To všechno jsou benefity, které po sobě zanechala distanční výuka. Studenti PrF MUNI zažívají nové změny v systému vyučování.

17. 2. 2022 Eliška Siblíková a Damir Solak

Bez popisku

Potkávat se jen přes kameru či při spolupráci na sdílených dokumentech není asi to první, co si vybavíte, když se řekne vysokoškolský život. Přesto to byla běžná praxe poslední rok a půl distanční výuky. Pro mnohé to znamenalo výrazné změny ve stylu studia, a tak netrpělivě čekali na návrat do fakultních lavic. V září 2021 se život na právech začal vracet do dřívějších kolejí a studenti se mohli opět vrátit do budovy fakulty, studovat do večera v knihovně či absolvovat prezenční semináře.

Přednášky zpět na fakultě

Mimo vše staré a známé čekaly budoucí právníky zcela nové přednáškové místnosti. Nemusí tak dále jezdit na přednášky až na Vinařskou, ale mají opět vše pod jednou střechou. Na menzu si však museli ještě počkat. Ta se otevřela 4.1.2022, a tak zažije největší nápor až začátkem jarního semestru.

Nejpoužívanější komunikační kanál, MS Teams, který boural bariéry mezi studenty a vyučujícími, zůstal i nadále používán, a to pro jednodušší a rychlejší komunikaci s vyučujícími i například k náhradní výuce.

Karanténu či izolaci se studenti snažili zvládat, jak to šlo. Vyučující si dávali záležet, aby přišli s novým a jednodušším způsobem, jak spojit distanční a prezenční výuku v jedno, což vedlo ke zdárnému výsledku, bohužel ovšem ne u všech kateder. Některé katedry semináře streamovaly či nahrávaly, jiné zajišťovaly možnost prezenční i distanční výuky zároveň nebo například zůstaly u natáčení podcastů. Student, který byl v karanténě, se tak mohl připojit na seminář z pohodlí domova, účastnit se diskusí s kolegy a nemusel vypracovávat náhradní plnění. To stejné platí pro přednášky, které se vždy streamovaly a byly tak pro studenty mnohem dostupnější.

Akademický senát posvětil změnu statutu i hybridní zasedání

Po dlouhých diskuzích se přistoupilo ke zrušení Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, která neměla garanta zastřešujícího studium. Momentálně se pracuje na rozdělení agendy mezi katedru občanského a finančního práva. Studentů by se tato změna, kromě pozastavení povinně volitelných předmětů na následující jarní semestr, neměla nijak dotknout. Věříme, že se další změny obejdou bez komplikací.

Výuka ale nebyla jediná, co prošlo změnou v důsledku distančního systému. Pravidlo možnosti hybridního zasedání si schválil i Akademický senát PrF MUNI. Nyní je tedy možné se po předchozí domluvě ze závažných důvodů účastnit zasedání i například během studií na Erasmu, a senát tak má obvykle plný počet členů.

Prioritou pro senátory je, aby se členové navzájem lépe poznali, a dokázali tak lépe pracovat a komunikovat. Proto se v nejbližší době budou iniciovat neformální sekání či výjezdní zasedání senátu.

Studentská komora AS získala od fakulty i vlastní místnost č. 127, před kterou plánuje zřídit schránku, kam by mohli studenti házet různé anonymní podněty či tipy na zlepšení fakulty. Místnost zároveň může sloužit i jako místo pro setkání se senátory.

Blíží se již šesté zasedání AS v jeho novém aktuálním složení a za tuto dobu se studentům podařilo zasadit o spoustu věcí. Jedním z hlavních probíraných témat je zachování online přístupu a dostupných studijních materiálů. Významné je pak také založení spolku pro duševní zdraví. Iniciativě se věnují senátorky Anna Blechová a Sára Aiblová, které získávají informace o chodu podobné instituce na jiných fakultách a na celouniverzitní úrovni. Zároveň se můžete na Annu Blechovou v dané věci obrátit, kdykoliv budete potřebovat.

Pozadu nezůstaly ani podcasty. Ten náš můžete najít na Spotify pod názvem PrFcast zde. Za něj patří obrovský dík Tereze Lazarové, která odvedla velký kus práce. Dejte proto „sledovat“ a těšte se na další epizody. Momentálně si můžete poslechnout například epizodu o Erasmu a jiných studijních pobytech podporovaných fakultou. Pokud máte nápady na další témata, neváhejte se ozvat kterémukoliv ze senátorů.

 

Centrum péče o studenty a nová rozpočtová pravidla

Po přehledu událostí v „malém“ fakultním senátu ještě telegraficky shrňme i dění na půdě „velkého“ senátu univerzitního.

Jednou z nejvýznamnějších novinek na úrovni univerzity je příprava Centra péče o studenty. Od letošního roku tak bude postupně sjednocována leckdy roztříštěná nabídka poradenských služeb. Přes nový webový portál se studenti snadno dozví, na koho se obrátit, když budou potřebovat například psychologické, studijní, kariérní či technické poradenství.

Velkou část podzimní agendy Akademického senátu Masarykovy univerzity tvořily také ekonomické body. Senát schválil nová rozpočtová pravidla, podle kterých bude v letošním roce sestaven celouniverzitní rozpočet. Přibyla nová kritéria, podle nichž mohou fakulty ovlivnit, kolik peněz získají. Jedná se například o snižování počtu studentů na jednoho akademického pracovníka. Fakulty nově obdrží méně peněz na studenty, kteří byli přijati s percentilem TSP nižším než 30. To by se na PrF mohlo týkat kombinovaných programů. Naopak ještě více bude zdůrazněno kritérium zohledňující zahraniční mobility na nejlepších univerzitách světa dle žebříčku QS World University Rankings. Z důvodu současné ekonomické situace, během níž významně rostou ceny energií, dochází ke zdražování i ze strany Správy kolejí a menz. V letošním roce vzroste cena za lůžko na koleji přibližně o 1 100 Kč měsíčně a již došlo také ke zvýšení cen jídel v menzách.

Eliška Siblíková

Členka Akademického senátu PrF MUNI

Damir Solak

Člen Akademického senátu MUNI

Foto: Brno-Veveří – Faculty of Law, Masaryk University; Kirk; CC BY-SA 3.0


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info