Zúčastněte se výzkumu násilí na lidech s postižením. Už jen do konce listopadu

Lidé se zdravotním postižením se podle zahraničních studií stávají obětí násilí častěji než lidé bez postižení. O situaci v Česku toho však mnoho nevíme. Jak často se lidé s postižením stávají obětí násilí? S jakými formami násilí se setkávají nejčastěji? Jaké dopady na ně násilí mělo a oznamují jej policii? Organizace In IUSTITIA za účelem objasnění těchto otázek realizuje do konce listopadu online šetření.

18. 11. 2021 Václav Walach

Bez popisku

Kdo se může výzkumu zúčastnit?

Výzkumu se mohou zúčastnit lidé, kteří sami sebe považují za člověka s postižením nebo je tak označuje někdo jiný, například stát. Podmínkou je dosažení alespoň 15 let věku a trvalé bydliště v České republice.

Jak se můžete výzkumu zúčastnit?

Výzkumu je možné se zúčastnit vyplněním jedné ze dvou variant online dotazníku – základní a přístupnější. Tu přístupnější připravila In IUSTITIA ve spolupráci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením. V každém případě je možné dotazník vyplnit společně s dalším člověkem, který vám může například pomoci přečíst otázky nebo zadat odpovědi.

Základní variantu dotazníku najdete zde: https://forms.gle/rGCHEPwoyGALEfWE8

Přístupnější variantu zde: https://forms.gle/5JdeRj8dQCruME856

Máte dotazník vyplnit, i když jste se nestali obětí násilí?

Ano. Je důležité, abyste dotazník vyplnili, i když jste se obětí násilí nestali. Jenom tak je možné zjistit, jak velký problém násilí mezi lidmi s postižením je, kolika procent lidí se týká.

Proč je důležité dotazník vyplnit?

Vyplněním dotazníku pomůžete s řešením dvou problémů. Zaprvé, bude vůbec poprvé zmapováno násilí na lidech s postižením v českém prostředí, stejně jako související témata, včetně oznamování policii. Bez těchto informací je jen velmi obtížné správně nastavit efektivní pomoc obětem.

Zadruhé, lidé, kteří jsou napadáni kvůli zdravotnímu postižení, nemají navíc dostatečnou právní ochranu. V rámci trestního práva totiž nepožívají žádné zvláštní ochrany, jako tomu je u napadených například z důvodu barvy pleti, národnosti, náboženství nebo politického přesvědčení. Výzkum In IUSTITIA by tak mohl být prvním krokem k tomu, jak tuto nerovnost odstranit. Je součástí širšího projektu Právem proti předsudkům (https://www.pravemprotipredsudkum.cz), jehož cílem je připravit návrh legislativní změny, kterou by bylo možné výše uvedenou nerovnost mezi chráněnými skupinami napravit.

Kam pro více informací o předsudečném násilí na lidech s postižením?

Doporučujeme publikaci z našeho předchozího výzkumu mezi organizacemi pracujícími s lidmi s postižením. Vedle výsledků obsahuje také přehled akademické literatury. Dostupná je zde: https://in-ius.cz/wp-content/uploads/2021/04/nasili-a-predsudecne-nasili-proti-lzp-final.pdf

Můžete se na výzkumu podílet, i když nejste osobou se zdravotním postižením?

Ano. Pokud znáte někoho se zdravotním postižením, řekněte mu o výzkumu nebo výzkum nasdílejte širší skupině osob. Můžete jim také nabídnout svoji pomoc s vyplňováním dotazníku.

Václav Walach

In IUSTITIA

Tvorbu Práva21 sponzorují

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info