Právo, ne zbraně – pomoc Ukrajině

UA.SUPPORT je online platforma, která propojuje ukrajinské uprchlíky a jejich žádosti o právní pomoc s právníky zkušenými v příslušné oblasti a ve vybrané zemi. Za necelých pět měsíců bylo díky ní vyřešeno skoro 1000 právních kauz. Jak taková platforma funguje a jaké případy řeší?

18. 8. 2022 Lucie Hofmanová

Photo by Max Kukurudziak on Unsplash https://unsplash.com/photos/qbc3Zmxw0G8

V reakci na ukrajinský konflikt se spustila velká vlna solidarity a s ní i různé typy pomoci, od finanční přes humanitární a psychologickou až po dodávky zbraní a obranných systémů. Ti, kteří si vybrali využití své odbornosti jako způsob pomoci, a ne peněžní dary, dodávání zbraní nebo osobní zapojení v boji, se většinou připojili k jedné z neziskových organizací nabízejících různé typy humanitární pomoci. Na co se ale v první chvíli zapomnělo, je právní pomoc. S mírným zpožděním začaly vznikat různé mechanismy právních asistencí. Mnohé z nich se ukázaly být spíše telefonními seznamy, narážely na nepřehlednost a problémy s teritorialitou, jakož i na nesprávně zvolenou odbornost právníka řešícího daný případ.

Od snahy pomoct až k mezinárodní pro bono platformě

Několik dní po začátku války se zástupci Agilawyer Society a Holubová advokáti shodli na tom, že bude potřeba řešit právní případy ukrajinských uprchlíků. V březnu uvedli v život online platformu UA.SUPPORT, která slouží k přijetí požadavku ze strany uprchlíků, jeho vyhodnocení a propojení s příslušným právníkem. Vzápětí se tato služba stala mezinárodní. Díky mnoha právníkům, ochotným nabídnout své služby pro bono se do platformy za čtyři měsíce zapojilo přes 200 dobrovolníků z více než 30 států, převážně evropských. Dosud bylo díky tomuto projektu vyřešeno téměř 1000 právních případů v celkové odhadované hodnotě 9 mil. Kč.

Jak to vlastně funguje?

V tomto projektu se snoubí právní odbornost s chytrým IT přístupem. V reakci na ukrajinskou situaci a z ní vyplývající potřebu řešit desítky právních požadavků týdně se ukázalo, že takto rozsáhlou agendu není reálné koordinovat pomocí e-mailů. Naopak, tzv. agilní clearing house, který umožňuje právníkům, aby si sami vybírali konkrétní žádosti o pomoc, je vhodným řešením. Systém, který byl původně navržen pro komerční využití ve firmách, které potřebují vnést světlo a řád do svého pracovního a komunikačního procesu, se tak nyní stal efektivním nástrojem v nové roli a oblasti. Clearing house je tedy v tomto případě online platforma, která má fasádu internetové stránky, jedná se ale o chytrý systém, který pracuje s požadavky, odesílá je, ohlašuje, uchovává, třídí a analyzuje.

Jak to vlastně funguje? Člověk, který potřebuje právní pomoc, navštíví webové stránky, kde zadá přes formulář svůj požadavek. Pokud je to potřeba, spojí se s ním ukrajinsky hovořící právník a doplní detaily. Následně je požadavek kategorizován do příslušné země a právní oblasti. Právníci s danou odborností ve vybrané zemi dostanou upozornění, že vznikl tento nový požadavek. Právník, který si úkol vybere, se přímo spojí s žadatelem a začne se případem zabývat. Po vyřešení je požadavek předán ke zpracování umělé inteligenci, je vyhodnocen a může být například zařazen mezi často kladené dotazy.

Ilustrace, Jak UA.SUPPORT funguje? Zdroj: UA.SUPPORT

Nejsou to suchá data, ale příběhy lidí

Na platformu se obracejí především jednotlivci. Nejčastěji se objevují požadavky z oblastí povolení k pobytu, pracovního práva, povolení k podnikání, zajištění vzdělávání dětí, rodinného práva nebo problémů se zajištěním lékařské péče. Níže přinášíme tři případy žádostí o právní pomoc.

1. Doprovod nezletilého dítěte

Dotaz byl směřován na to, jakým způsobem formalizovat opatrovnictví. Starší zletilý doprovod dostal na starost nezletilého, jehož rodiče zůstali na Ukrajině. Zletilému bylo vyřízeno dočasné vízum a bylo potřeba právně ošetřit, jak prokázat, že rodiče s odchodem svého dítěte ze země v doprovodu cizí osoby souhlasili.

2. Finanční pomoc pro držitele dočasné ochrany

Osoba, registrovaná na Ukrajině jako samostatně výdělečně činná, dostala dočasnou ochranu a nyní potřebuje vyřešit, jak a kde se registrovat, aby dostala finanční podporu, neboť přišla o veškerý příjem. Dále se žadatel dotazuje, zda může se statusem uprchlíka v budoucnu podnikat v zemi pobytu a zároveň na Ukrajině.

3. Podvodný pronájem

Žadatel o právní pomoc si našel v Německu ubytování přes populární webové stránky zprostředkující ubytování. Osoba nabízející vybrané ubytování jej vyzvala, aby prošel ověřovacím procesem – odkázala ho na falešnou webovou stránku, přes kterou byla žadatelem uhrazena záloha pronájmu. Na jejím základě měl obdržet záruční list, ale místo toho přišel o zaplacenou zálohu i o pronájem. Peníze byly převedeny na účet do jiného státu. Žadatel kontaktoval zprostředkovatele ubytování a z jeho údajů následně vyplynulo, že se jedná o podvod.

Takových případů řeší platforma UA.SUPPORT aktuálně více než 100 týdně. Zástupci projektu proto hledají nové právníky, kteří by se chtěli do řešení případů zapojit pro bono anebo přispěli finančně na provoz platformy.

Lucie Hofmanová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info