Násilí na lidech s postižením je stále přehlíženo

V pátek 3.6. proběhla v kavárně Art-n-Coffee Praha tisková konference k výsledkům výzkumu týkajícího se násilí na lidech s postižením. Akci pořádala právnická organizace In IUSTITIA, která výzkum realizovala. Z výzkumů vyplývá, že 76 % respondentů se stalo obětí násilí. A 56 % z dotázaných má zkušenost s předsudečným násilím.

20. 6. 2022 Filip Vondráček

Bez popisku

Na konferenci byli přítomni analytici výzkumu Benjamin Petruželka a Václav Walach, zakladatelka In IUSTITIA Klára Kalibová, ředitelka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Camille Latimier a zástupkyně Veřejného ochránce práv Monika Šimůnková.

Organizace In IUSTITIA realizovala kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření. Respondenty byli lidé s postižením a cílem bylo zjistit, zda se již setkali s násilím vůči své osobě, popřípadě přímo s předsudečným násilím. Předsudečné násilí je takové násilí, které je pácháno na člověku kvůli jeho příslušnosti k některé společenské skupině. U lidí s postižením je tedy pácháno násilí kvůli předsudku, kterým je právě jejich postižení.

Jedná se o vůbec první výzkum zabývající se předsudečným násilím u lidí s postižením v ČR. „S tématem předsudečného násilí se setkáváme dlouho a často. Naše zkušenost je ale to, že i kdybychom nabízeli nějakou podporu, lidé často stejně nechtějí nic dělat – u lidí s mentálním postižením je sebevědomí často nižší než u běžné populace,“ říká Camille Latimier.

Hlavním doporučením pro zlepšení situace lidí s postižením je větší osvěta ohledně předsudečného násilí a obecně násilí na lidech s postižením a práce s těmito lidmi. Dalším cílem je momentálně legislativní změna trestního zákoníku, která by měla zvýšit trestní sazbu v případě předsudečného násilí na lidech s postižením. „Lidé se zdravotním postižením nejsou dostatečně chráněni trestním právem. Jejich viktimizace je přitom enormní,“ uvádí Klára Kalibová.

Více informací o výzkumu najdete: https://in-ius.cz/vystupy-z-kvalitativniho-vyzkumu/

Filip Vondráček

Student Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info