Jak ovlivnila pandemie covid-19 chod advokátních kanceláří?

Zajímá vás, jak advokáti nahlížejí na své podnikání? Jak jsou spokojeni se svou prací a jaké mají cíle? Podívejte se na výsledky průzkumu, který mezi advokátními kancelářemi provedlo Evolio ve spojení s platformou Právo21.

11. 4. 2022 -red-

Bez popisku

Průzkumu od chytrého softwaru pro advokáty Evolio se zúčastnilo téměř 70 advokátních kanceláří rozmístěných po celé České republice. Jejich odpovědi na otázky v online dotazníku ukazují nejen aktuální stav, ale i porovnání se situací před rokem.

Jaké mají advokátní kanceláře portfolio zákazníků?

Struktura klientů významně ovlivňuje příjmy a stabilitu advokátních kanceláří. Jedním z nejvýznamnějších parametrů je velikost zakázek a dlouhodobá spolupráce s klienty.

Procento stálých, paušálních a opakujících se klientů tvoří více než 70 % klientely advokátních kanceláří. Ve srovnání s minulým rokem poklesly o 5 % počty jednorázových klientů.

Jak vnímají advokáti ocenění své práce?

Správná cenová politika umožňuje advokátním kancelářím pracovat kvalitně bez tlaku na kvantitu. Zdá se, že účastníci průzkumu postupně spějí ke spokojenosti.

Ve srovnání s minulým rokem lehce narostl počet spokojených kanceláří o 2 %, a je téměř u 50 %. Významně se zvýšil počet advokátů, kteří se snaží hledat řešení, jak svou nespokojenost řešit. Advokáti zkrátka začínají více přemýšlet jako podnikatelé.

Jakou formu účtování služeb používáte?

Většina dotázaných advokátních kanceláří účtuje nejčastěji hodinovou sazbou. Větší čtvrtina si k sazbě připočítává i přísudek a 15 % z nich vyměřuje odměnu z celku.

Co je zajímavé, v českém prostředí se zatím moc neuchytila odměna za úspěch ve věci, tzv. success fee, na kterou v jiných zemích běžně narazíte.

Čím se advokátní kanceláře živí?

Specializace na konkrétní segment práva může advokátní kanceláři poskytnout velkou konkurenční výhodu a díky opakujícím se případům ušetřit mnoho času při zpracování kauzy.

Za poslední rok se udála zajímavá změna. Přes 10 % advokátů se z generální praxe přesunulo a začalo se specializovat na segment práva s jeho přesahem z práva.

Co drží advokátní kancelář pozadu?

Průzkum přinesl i odpovědi na otázku, co advokátní kanceláře brzdí v jejich rozvoji. Roztříštěnost odpovědí ukazuje, že každá kancelář má jiný problém, který nedokáže vyřešit pomocí vlastních sil. Hledání personální posily už není tak aktuální jako zisk lepších klientů, nad kterým přemýšlí už téměř 40 % advokátů. To je o 10 % více než loni. Zároveň se zvýšila potřeba efektivního řešení marketingu, kdy se oba ukazatele zvýšily průměrně o 3 %. Zbytek si drží konzistentní čísla.

Jak na tom byly advokátní kanceláře během pandemie?

Advokátům jsme položili otázku, jaký dopad měla pandemie na jejich kancelář. Odpovědi překvapily, protože na 83 % advokátů nezanechala žádný významný šrám, 5 % označilo pandemii dokonce za prospěšnou pro svůj rozvoj. No a ten zbytek jsou smolaři, jejichž podnikání pandemie bohužel pošramotila.

Co během pandemie začali právníci dělat jinak?

Pandemie možná neovlivnila business advokátních kanceláří, ale samotný život v nich určitě. Téměř polovina advokátů začala využívat homeoffice, především z důvodu nucených lockdownů. To se zákonitě projevilo i ve využívání moderních technologií při komunikaci na dálku, takže už nemají tak často osobní schůzky.

V další části dotazníku jsme se zaměřili na hlasování o nových funkcích, které by si právníci v informačním systému pro advokátní kanceláře Evolio přáli. Podívejte se na blog, kde naleznete zbytek výsledků dotazníku, více zaměřených na hodnocení samotného systému, nebo se rovnou zaregistrujte a příští rok můžete svůj názor vyjádřit i vy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info