Máme za sebou další ročník festivalu Noc práva. Nabídnul zajímavé přednášky i divadelní hry.

Již počtvrté se ve středu 8. 3. 2023 konal festival Noc práva, který se snaží široké veřejnosti přiblížit svět práva. Spolek Nugis Finem akci letos pořádal v Brně a Olomouci. Návštěvníkům bylo umožněno navštívit významné justiční instituce, zavítat na zajímavé přednášky nebo zhlédnout tematické filmy či divadelní hry.

16. 3. 2023 Anna Pěničková, Tereza Kotlasová, Michaela Denková, Matyáš Jirásek

Bez popisku

Hlavním cílem, který stál za vznikem tohoto festivalu, byla snaha přiblížit širší veřejnosti právní profesi a právní tematiku. Organizátoři se snaží spolupracovat s významnými osobnostmi z právního prostředí a s klíčovými institucemi. Letošní ročník nabídl naučné workshopy, panelové diskuze, prohlídky budov, promítání tematických filmů nebo možnost zhlédnout divadelní hru. Program začínal již v odpoledních hodinách a poslední akce končily o půlnoci.

Diskuze o trestání sexuálních trestných činů

Značné množství návštěvníků zavítalo ve středeční pozdní odpoledne i do prostor Univerzitního kina Scala. Proběhla zde diskuze na aktuální téma trestání sexuálních trestných činů. Jana Ježková, právnička z ProFem (organizace pomáhající obětem domácího a sexuálního násilí), doktor Petr Zeman, ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, a doktor Daniel Bartoň, působící na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, zde za moderace Jana Šlajse debatovali mimo jiné nad otázkou, zda je třeba legislativně redefinovat znásilnění, anebo stát, orgány i společnost chrání oběti takových činů dostatečně. V závěru taktéž došlo na četné dotazy z publika.

1918: Hovory před zákonem

V plném sále divadla Husa na provázku si pro veřejnost připravila své představení i Fakultní divadelní společnost složená ze studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Diváci měli možnost zhlédnout autorskou verbatim[1] hru s názvem 1918: Hovory před zákonem. Ta pojednává o legislativním procesu, podstatě práva a právní kultuře naší země. Inscenace propojila legislativní postup prvních československých zákonů s glosami vybranými z Čapkových Hovorů s Tomášem G. Masarykem či z Kafkova textu Před zákonem. Celé představení bylo pojato zábavnou formou a v závěru odměněno zaslouženým potleskem.

V labyrintu Ústavy aneb 30 let spolu

Za zmínku stojí také večerní přednáška s názvem V labyrintu Ústavy aneb 30 let spolu, která probíhala v majestátní budově českého Ústavního soudu. V zaplněné jednací síni si mohli diváci poslechnout poutavou přednášku generálního sekretáře Ústavního soudu Vlastimila Göttingera. Během čtyřiceti pěti minut měli možnost nahlédnout do historie vzniku ústav na území naší země od úplných počátků po současnost. Autor přednášky Vlastimil Göttinger neopomněl v souvislosti s výkladem zmínit ani vývoj vzniku samotného institutu Ústavního soudu.

V Brně se dále konalo mnoho workshopů a přednášek na půdě Právnické fakulty. Za zmínku stojí například workshop na téma Přesvědčivé právní psaní: Jak si získat čtenáře na svou stranu? vedený soudcem Martinem Kopou a odborníkem na právní psaní Štěpánem Janků. Nabitý program probíhal mimo jiné i v kanceláři ombudsmana, kde bylo lidem umožněno blíže nahlédnout do jeho práce.

Nejvyšší soud

Několikahodinový program si pro návštěvníky letošní Noci práva připravil také Nejvyšší soud. Hned po příchodu si každý mohl zahrát právnické pexeso, na úspěšné řešitele čekala odměna v podobě čokolády. Oficiálním programem v nově zrekonstruovaném Sále Františka Vážného provázel mluvčí soudu Petr Tomíček. Akce byla rozdělena do dvou bloků. Během prvního Tomíček hostům stručně představil historii budovy a především došlo na promítání videa z jejího slavnostního otevření 10. 9. 1993. V autentických záběrech zazněl kromě jiného proslov historicky prvního předsedy Nejvyššího soudu České republiky Otakara Motejla. Diváci si také mohli všimnout justiční stráže, pro kterou bylo právě otevření Nejvyššího soudu vůbec první akcí. Záznam události se našel úplnou náhodou a před Nocí práva ho zhlédlo jen několik lidí. I pro soudce, kteří se programu účastnili, byla projekce premiérou. Přítomní soudci Marta Ondrušová, Radek Doležel, Pavel Simon a Petr Vojtek mohli následně sdílet své dojmy z videa, někteří přispěli dodatky či postřehy.

Druhou a podstatně delší část programu tvořila beseda se zmíněnými soudci, k těm se později připojil také předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy. Během setkání měli návštěvníci možnost pokládat soudcům či mluvčímu dotazy. Některé poté vyústily v diskuzi, debatovalo se např. o harmonizaci judikatury, vztahu Nejvyššího a Ústavního soudu či zpětné vazbě pro soudce. Kromě toho Petr Angyalossy vyzdvihl zájem veřejnosti o justici, který ho velmi těší. Podle jeho slov je jiné vidět budovy soudu a především soudce takto naživo, jsou také pouze lidmi, kteří řeší běžné problémy. „Já osobně bych se nebránil tomu, aby Noc práva byla třikrát do roka,“ uzavřel předseda.

Divadlo Reduta

Jedinou placenou akcí Noci práva bylo divadelní představení Feminista v Národním divadle Brno. Hra Marka Šindelky měla premiéru v divadle Reduta v únoru letošního roku a zabývá se tématem zneužívání moci pedagogy, diskriminace a sexuálního obtěžování v českém vysokoškolském prostředí.

Na představení navazovala diskuze na témata, která hra zpracovává. Účastnili se jí Veronika Ježková, právnička již zmiňovaného ProFem, děkan Právnické fakulty MU Martin Škop a Daniel Bartoň, advokát zastupující oběti sexuálních trestných činů. Během debaty, kterou moderovala mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi, se řešila jak problematika zneužívání moci na univerzitní půdě, tak sexuální trestné činy v obecné rovině. Byly zmíněny stereotypy, se kterými se lze v praxi stále setkat, a také způsoby, jak dnes může probíhat jednání, aby se oběť nemusela s pachatelem (resp. obviněným) setkat víc, než je nutné. V souvislosti s divadelní hrou dostaly prostor i mechanismy nastavené v rámci fakult (resp. univerzity), které mají pomoci problematické chování na vysoké škole řešit. V závěru zodpověděli diskutující i několik dotazů od přítomných diváků.

Nejvyšší správní soud

Návštěvníci Noci práva si na Nejvyšším správním soudě mohli přijít poslechnout debaty se soudci, kteří v současné době na Nejvyšším správním soudě působili či působí. Šlo zejména o jejich zkušenosti z pohledu profese soudce či jejich dřívějších povolání. Debat se zúčastnili například současný předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka, ústavní soudce Vojtěch Šimíček, bývalý generální advokát a současný soudce NSS Michal Bobek a také bývalá prezidentka Soudcovské unie ČR a současná místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem Daniela Zemanová. Při závěrečné debatě se doc. Šimíček publiku svěřil s osobním příběhem, jak se občas soudce při rozhodování může setkat s případy, kdy by morální kompas člověku radil, aby rozhodl jinak, než jak mu umožňuje zákon.

Doufáme, že jste si letošní festival Noc práva užili a stejně jako my se těšíte na další ročník.

Anna Pěničková

studentka Právnické fakulty MUNI

[1] Verbatim divadlo je druh dokumentárního divadla, který je často využíván pro umělecké zpracování soudního procesu. Jeho teoretické základy vycházejí z prací Erwina Piscatora a Bertolta Brechta a i dnes je přítomno na jevišti jako tzv. trial plays. Kombinuje v sobě při přípravě inscenace dovednosti odborného psaní a schopnost kritického myšlení při dramaturgických změnách záznamů reálných událostí, stejně jako posiluje dovednosti právní rétoriky při uvádění inscenace pro publikum. Zdroj: Projekt Verbatim divadlo pro právníky, Masarykova univerzita


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info