Pravidla soutěže Očima prváka

Co?

Soutěž Očima prváka je určena studentstvu prvních ročníků všech právnických fakult v České republice, a to jak magisterských, tak bakalářských a doktorských oborů. Sdílejte s námi i naším čtenářstvem své zážitky, pocity, strasti či radosti ze začátku vysokoškolského studia na právnické fakultě a zapojte se do soutěže o věcné ceny i možnost publikace na našem webu. Stačí, když během října a listopadu napíšete krátký text o tom, jak prožíváte začátek svého prvního semestru na právnické fakultě, a zašlete nám ho na e-mail. Více informací se dočtete níže.

Kdy a kde?

Soutěž se koná v období od 23. 10. do 17. 11. 2023 na sociálních sítích Právo21, přes e-mailovou komunikaci a na webových stránkách Právo21.

Jak?

Napište text v maximálním rozsahu dvou normostran (cca 1 A4) o tom, jaké jsou vaše první pocity, zážitky, strachy či jiné prožitky ze studia práva na vysoké škole, a zašlete nám ho ve formátu .docx nebo .pdf na e-mailovou adresu novak@pravo21.cz s předmětem Očima prváka 2023. Formát textu může být např. fejeton, povídka, báseň, článek (ale klidně i bajka, óda, sonáta či cokoli dalšího). Texty zasílejte v českém či slovenském jazyce a musí se tematicky týkat vašeho počátku studia na právnické fakultě. Do textu mailu uveďte své jméno a příjmení a právnickou fakultu, na které studujete.

Prohlášení

Účastník zasláním textu do soutěže souhlasí s tím, že se do soutěže přihlašuje, a potvrzuje, že je přímým autorem textu.

Účastník souhlasí s poskytnutím textu organizátorovi soutěže, který s ním může dále nakládat v souvislosti s propagací soutěže, jejích výsledků či další prezentací, a to jak na sociálních sítích, tak na webu či v tištěném vydání. Účastník tak činí bezplatně a bez nároku na odměnu.

Hodnocení a výhra

Po skončení soutěže se uskuteční hodnocení porotou sestávající ze zástupců redakce Právo21, partnerů Právo21 a externích hodnotitelů. Oceněnými vítězi budou autoři třech nejzajímavějších, nejkvalitnějších a nejlépe hodnocených textů. 

Vyhlášení a předání výhry

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne nejpozději 30. listopadu na sociálních sítích Právo21 a na webu. Vítězné práce budou představeny na sociálních sítích Právo21 a jejich autoři budou kontaktování mailem k organizaci předání výher. Pokud nedojde ve lhůtě čtrnácti dnů k vypořádání výher, bude odměna nabídnuta dalším osobám v pořadí.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž odložit, zastavit, zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit příspěvky, které nejsou ve shodě s dobrými mravy a veřejným pořádkem.

Pořadatel soutěže

Soutěž pořádá nezisková organizace Právo21, z. s. Pořadatel stanovuje, že se případné spory budou řešit v souladu s českým právním řádem. Účastníkovi nevzniká nárok na výhru, a tu nelze vymáhat soudní cestou ani jiným způsobem.

Informace k soutěži najdete také zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info