Rozsah náhrady škody při předsmluvní odpovědnosti

7. 12. 2023 Filip Melzer Petr Bezouška

Bez popisku
Dnešní epizodou se Petr Bezouška a Filip Melzer dostávají k odpovědnosti za vedení kontraktačního procesu, konkrétně k § 1729 OZ. Na co vše má nárok osoba, která důvěřuje, že smlouva bude jistě uzavřena, leč druhá strana po pomyslném překročení Rubikonu jednání o smlouvě ukončí bez spravedlivého důvodu? Jen na náhradu marných nákladů? Nebo i na ušlý zisk? A co na ušlý zisk z neuzavřené smlouvy? Dozvíte se, co je to negativní a pozitivní interese, a na zoubek se podívají i tomu, jaký základ má tato odpovědnost za škodu - zda deliktní, nebo smluvní.
Rozhodnutí ještě není zveřejněno v databázi judikatury NS, proto jej naleznete ve Facebookové skupině Judikatúry. Prejudikaturu ke komentovanému rozhodnutí naleznete pod sp. zn. NS 23 Cdo 3689/2020.

Chcete celý podcast? Běžte na ⁠HeroHero⁠.

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

právník a pedagog

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

právník a pedagog


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info