Odpovědnost za vady a omyl

5. 7. 2022 Filip Melzer a Petr Bezouška

Bez popisku

Soudci nemohou komentovat rozhodnutí svých kolegů, advokáti si nemohou dovolit mít pověst kritiků soudních rozhodnutí. Filip Melzer a Petr Bezouška již tuto pověst mají. Vydejte se s nimi na túru světem aktuální judikatury. Nyní o vztahu úpravy odpovědnosti za vady a omylu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2022, sp. zn. 23 Cdo 2042/2020. Podle Nejvyššího soudu může poctivý kupující uplatnit námitku relativní neplatnosti kupní smlouvy pro omyl týkající se sjednaných vlastností kupované věci. Řeč přišla také na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2007, sp. zn. 29 Odo 564/2006.

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

právník a pedagog

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

právník a pedagog


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info