Marné uplynutí lhůty

20. 10. 2023 Filip Melzer Petr Bezouška

Bez popisku
Filip Melzer a Petr Bezouška si povídají o rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 456/2021, v němž Nejvyšší soud řešil následky marného uplynutí lhůty k odstoupení od smlouvy pro podstatné prodlení. Mimo jiné dojde i na tyto otázky:
  • jak rozlišit, kdy jde o podstatné a kdy o nepodstatné porušení smlouvy?
  • jaký účel má lhůta “bez zbytečného odkladu” a jak je dlouhá?
  • jaký je vztah mezi odstoupením pro podstatné prodlení a fixní smlouvou.
A kdo by snad nechtěl poslouchat, může si na podobné téma přečíst výborný článek od Dominika Skočovského “K následkům nedodržení lhůty podle § 1977 ObčZ” (Právní rozhledy 7/2023).

Chcete celý podcast? Běžte na ⁠HeroHero⁠.

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

právník a pedagog

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

právník a pedagog


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info