Judikatúra: Právní domněnky a neplatnost

12. 4. 2022 Filip Melzer a Petr Bezouška

Bez popisku

Soudci nemohou komentovat rozhodnutí svých kolegů, advokáti si nemohou dovolit mít pověst kritiků soudních rozhodnutí. Filip Melzer a Petr Bezouška již tuto pověst mají. Vydejte se s nimi na túru světem aktuální judikatury. V tomto díle rozebrali rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2022, sp. zn. 23 Cdo 1001/2021. Nejvyšší soud rozhodl, že výrazy vyjadřující právní domněnky jako „má se za to“ nebo „považuje se za“ užité ve smlouvě nezpůsobují automaticky jejich neplatnost. Dnešní díl tudíž nebude kritický, ale pochvalný.

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

právník a pedagog

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

právník a pedagog


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info