Judikatúra: Odpovědnost pomocníka

7. 1. 2022 Filip Melzer a Petr Bezouška

Bez popisku

Soudci nemohou komentovat rozhodnutí svých kolegů, advokáti si nemohou dovolit mít pověst kritiků soudních rozhodnutí. Filip Melzer a Petr Bezouška již tuto pověst mají. Vydejte se s nimi na túru světem aktuální judikatury. Nyní o odpovědnosti pomocníka za škodu.

Odpovědnost pomocníka je upravena v § 2914 občanského zákoníku. Dle něj, kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Zavázal-li se však někdo při plnění jiné osoby provést určitou činnost samostatně, nepovažuje se za pomocníka; pokud ho však tato jiná osoba nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 26. 10. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1029/2021, uvedl, že za škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních úkolů odpovídá výlučně zaměstnavatel. Takový výklad však nemusí být jediný, jak si můžete poslechnout v podcastu.

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

právník a pedagog

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

právník a pedagog


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info