pravo21.cz  |  3. 10. 2021, 9:57

Newsletter Práva21

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

představujeme Vám přehled nejčtenějších článků publikovaných v měsíci září. Ve spolupráci s advokátní kanceláří act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. jsme vydali článek odpovídající na 10 nejčastějších otázek z oblasti pracovního práva, které slýchají advokáti od svých klientů. Zabývali jsme se otázkou, zda by soukromé právo skrze proces horizontalizace základních práv nemohlo převzít odpovědnost za řešení environmentálních otázek. Přinesli jsme příběh nezletilé Valerie, který vedl ke změně zákona a tím i k větší ochraně osob svěřovaných do něčí péče rozhodnutím soudu. Psali jsme o agnoskaci a rekognici a jejich použitelností jako důkazních prostředků v trestním řízení. A položili jsme si i otázku, za jakých okolností mohou informace získané zpravodajskými službami sloužit jako důkaz v trestním řízení.

Začtěte se do toho nejlepšího, co jsme pro Vás v září připravili.

Josef Bártů
zástupce šéfredaktorky

pravo21@pravo21.cz

Právo

10 nejčastějších otázek z pracovního práva

Představujeme vám první ze série článků „10 otázek z...“. Renomované advokátní kanceláře specializující se na různé oblasti práva v nich odpovídají na 10 nejčastějších dotazů, které od svých klientů nejčastěji slýchávají. Začínáme pracovním právem.

Čtěte více

Právo

Horizontalizace základních práv jako prostředek promítnutí environmentálních hodnot do soukromého práva

Základní práva v současnosti nabývají velkého významu a jsou uplatňována také v soukromém právu skrze proces horizontalizace základních práv, prostřednictvím kterého jsou do soukromého práva promítány nové hodnoty. Nemohlo by tedy soukromé právo pomocí této tendence převzít odpovědnost i za ochranu životního prostředí?

Čtěte více
 

Právo

Příběh nezletilé Valerie změnil zákon. Opatrovnický soud má nově přístup k opisu trestního rejstříku

Opis, nebo výpis? Rozdíl v těchto dvou slovech je minimální, spočívá totiž pouze v odlišné předponě. Projevuje se tento na první pohled minimální rozdíl v praktickém (právním) životě? V tomto textu budu s těmito dvěma slůvky pracovat z pohledu soudů, a to v souvislosti s evidencí Rejstříku trestů a v souvislosti s novelou zákona o zvláštních řízeních soudních.

Čtěte více

Právo

Použitelnost jediného důkazu svědčícího o vině obžalovaného

Agnoskace a rekognice jsou důkazní prostředky využívané v trestním řízení. Následující článek analyzuje nález, ve kterém se Ústavní soud zabýval jejich důkazní silou a otázkou, zda samy o sobě postačují k závěru o vině obžalovaného.

Čtěte více

Právo

Mohou informace opatřené zpravodajskými službami sloužit jako důkaz v trestním řízení?

Obvyklá odpověď na tuto otázku zní ne. Je tomu ale skutečně tak? Nebo se jedná spíše o automatickou odpověď, jejíž obsah není dostatečně zdůvodněn? Článek shrnuje zásadní argumenty pro i proti použitelnosti informací opatřených zpravodajskými službami v trestním řízení.

Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn