pravo21.cz  |  12. 9. 2021, 14:44

Newsletter Práva21

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

představujeme Vám přehled nejčtenějších článků publikovaných v měsíci srpnu. Analyzovali jsme první judikát Nejvyššího správního soudu týkající se sexistické reklamy. Zabývali jsme se vznikem Úřadu evropského veřejného žalobce, jeho fungováním a přínosy. Přinesli jsme příběh Andrease a jeho manželky Dulce, kteří se rozhodli zasvětit svůj život pomoci sirotkům v Hondurasu. Popsali jsme vývoj judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu v oblasti ochrany osobnostních práv a funkcí náhrady nemajetkové újmy. Věnovali jsme se i možné protiústavnosti předpisů upravujících právní pomoc dětem mladším 15 let.

Začtěte se do toho nejlepšího, co jsme pro Vás v srpnu připravili.

Josef Bártů
zástupce šéfredaktorky

pravo21@pravo21.cz

Právo

Sexistická reklama pod drobnohledem Nejvyššího správního soudu: Jde o společensky přelomový rozsudek?

Nejvyšší správní soud se ve svém březnovém rozhodnutí detailně zabýval sexismem v reklamě. Případ se týká reklamního letáku, který zveřejnila síť zastaváren Index. Leták měl kromě obrázků zastaveného zboží a reklamního sdělení zobrazovat i fotografii téměř nahé ženy opírající se o karoserii automobilu.

Čtěte více

Právo

Vznikl Úřad evropského veřejného žalobce. Co přináší, jak funguje a bude skutečně efektivní?

Institucionální struktura EU se v červnu rozrostla o nového člena. Dlouho očekávaný Úřad evropského veřejného žalobce má za úkol vyšetřovat, stíhat a postavit před soud případy nejzávažnější hospodářské kriminality týkající se unijních peněz. Státy si od Úřadu slibují překonání současných problémů spojených se stíháním této trestné činnosti. Neúčast některých států však vyvolává mnohé otázky ohledně reálné efektivity jeho fungování. Česku by se mohlo pozornosti Úřadu dostat skrze dotační kauzu Adreje Babiše.

Čtěte více
 

Rozhovory

Sirotkům v Hondurasu mladí právníci pomáhají získat zpět jejich občanství

Profesním posláním některých právníků se shodou nejrůznějších okolností stane pomáhat. V podstatě náhodou zanesla Andrease dobrovolnická stáž do Hondurasu, kde se seznámil se svou budoucí manželkou, Dulce. Jak dnes pomáhají tamním sirotkům, kteří jsou bez průkazů totožnosti vězni ve své vlasti? A jak se pracuje právníkům v zemi, kde obnáší zaměstnání v neziskovém sektoru poměrně vysoké riziko? Nejen o tom jsem si povídal s těmito dvěma mladými inspirativními právníky.

Čtěte více

Právo

Funkce náhrady nemajetkové újmy a vývoj související judikatury

Důsledky zásahů do osobnostních práv bývají citelné, zejména pokud se jedná o veřejně známé osoby. Výše náhrady se v těchto sporech odvíjí od úvahy soudu, který musí při svém posuzování vyřešit otázku funkcí náhrady nemajetkové újmy. V tomto příspěvku nejprve nastíním obecné informace o nemajetkové újmě. Následně rozeberu jednotlivá rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu týkající se funkcí náhrady imateriální újmy a poukážu na vývoj judikatury.

Čtěte více

Právo

Dětem mladším 15 let se nedostává dostatečné právní pomoci v řízení o činu jinak trestném

Česká republika čelí opakované kritice kvůli nedostatečnému zajištění právní pomoci pro děti mladší 15 let, vůči nimž se vede řízení pro podezření ze spáchání činu jinak trestného. V čem je právní úprava problematická a jaké změny by byly žádoucí?

Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn