pravo21.cz  |  5. 2. 2021, 16:40

Newsletter Práva21

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

představujeme Vám přehled nejčtenějších článků, které jsme v lednu publikovali. Věnovali jsme se právní povaze protiepidemických opatření. Článek odpověděl na otázku, zda se jedná o právní předpisy, nebo o opatření obecné povahy. Zabývali jsme se právními nejasnostmi obsaženými v jednom z nejvýznamnějších dokumentů českého středověku Basilejských kompaktátech z roku 1436. V okénku Humans of PrF zachycujícím kolegy z právnických fakult jsme přinesli příběh Tomáše Pavelky, který se již ve svých 21 letech stal starostou obce Mořice. Upozornili jsme na specifické podmínky vzniku občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti v bojových sportech. Hostem Podcastů21 se stal David Kosař, docent ústavního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví (JUSTIN). Povídali jsme si s ním o jeho studiu v Americe a výzkumu soudcovské samosprávy v Česku.

Začtěte se a zaposlouchejte do toho nejlepšího, co jsme pro Vás v lednu připravili.

Josef Bártů
zástupce šéfredaktorky

pravo21@pravo21.cz

Právo

K právní povaze protiepidemických opatření. Právní předpisy, nebo opatření obecné povahy?

Příslušné státní orgány v současné době vydávají různá opatření za účelem zpomalení šíření nemoci covid-19. U opatření ministerstev a hygienické stanice bylo z typového hlediska sporné, zda se jedná o právní předpisy svého druhu, nebo o opatření obecné povahy.

Čtěte více

Společnost

Basilejská kompaktáta z roku 1436 obsahovala řadu právních nejasností

Jedním z nejvýznamnějších dokumentů českého středověku jsou basilejská kompaktáta. Jejich text obsahuje ale několik nejednoznačných míst.

Čtěte více
 

Rozhovory

Humans of PrF: Tomáš Pavelka

Blogy Humans of… odkrývají příběhy skutečných lidí po celém světě, zachycují jejich myšlenky, rozmanitost. Tomáš Pavelka se již ve svých 21 letech stal starostou obce. Vypráví o cestě k tomuto postu a o svém vztahu k obci Mořice.

Čtěte více

Právo

Právní odpovědnost za zranění v bojových sportech. Za jakých okolností může při závodní činnosti vzniknout?

Bojové sporty se poslední dobou těší čím dál větší oblibě. Do výběru sportu se tak kromě tradičního fotbalu nebo atletiky zařazuje i judo, box, zápas, MMA a řada dalších. Avšak jako u drtivé většiny sportů i zde hrozí riziko zranění soupeře, které s sebou může přinést nepříznivé následky v podobě povinnosti nahradit újmu. V krajním případě až odsouzení za trestný čin.

Čtěte více

Podcasty21

David Kosař: Mezi ministerstvem a soudy panuje informační asymetrie

Podcasty21 vám přináší rozhovor s Davidem Kosařem, docentem ústavního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a vedoucím Ústavu pro otázky soudnictví (JUSTIN).

Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn