pravo21.cz  |  4. 10. 2023, 19:38

Newsletter Práva21

Milé čtenářky, milí čtenáři,


je za námi září se svými návraty do škol i prací po letním odpočinku, ale také spoustou právního dění! A my jsme byli u toho spolu s vámi, tak se znova podívejme na to, co jste si v uplynulém měsíci oblíbili. Četli jste report z již tradiční Středoevropské letní školy soukromého práva o tom, jak lze spojit víno, přírodu i právní vzdělávání. Sebastián Wolf se věnoval tématu uplatňování práva Evropské unie v rozhodčích sporech a jeho limitů. Zaujal vás rovněž text o českém pojetí daně z nemovitých věcí. V dalším z dílů Podcastů21 Gabriela Kabátová osvětlila, jak pomáhá Mezinárodní vězeňské společenství osobám ve věznicích a jejich blízkým. Gabriela Paulová ve svém článku představila téma trestných činů v silniční dopravě a ukázala, jak právně nebezpečný může pohyb po silnici vlastně být.


Obrňte se proti podzimnímu sychravému počasí pořádnou dávkou právní četby a Právem21.

Jakub Novák
redaktor

pravo21@pravo21.cz

Studium

Víno, vzdělání a příroda: Středoevropská letní škola soukromého práva se tentokrát vrátila na Moravu

I letos měli studenti práv možnost zúčastnit se Středoevropské letní školy soukromého práva. Třídenní událost plná intenzivního programu se po minulém ročníku, který se konal v Klášteře Želiv, uskutečnila na konci srpna, konkrétně od středy 23. do pátku 25. 8. 2023 na jihu Moravy ve Velkých Bílovicích. Díky organizátorům z České společnosti pro studium práva německy mluvících zemí a vyučujícím z Wirtschaftsuniversität Wien, Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého, Trnavské univerzity a Univerzity v Debrecenu měli studenti jedinečnou příležitost prohloubit své znalosti v oblasti soukromého práva.

Čtěte více

Právo

Rozhodčí soud a výklad evropského práva

V dnešní době je velmi populární řešení sporů před rozhodčími soudy, a to hlavně v přeshraničních obchodních věcech, které se týkají vysokých částek. Správná aplikace evropského práva je pak naprosto klíčová. Může se tak stát, že bude nutné položit Soudnímu dvoru Evropské unie předběžnou otázku. Níže autor přiblíží, kdo předběžnou otázku může, a kdo musí, položit.

Čtěte více
 

Právo

Pojetí daně z nemovitých věcí v ČR

V květnu vláda představila úsporný balíček, určený k ozdravení veřejných financí. Jedním z návrhů je zvýšení daně z nemovitých věcí. Cílem tohoto příspěvku není zmapovat konkrétní změny zdanění, ale prezentovat teoretická východiska, koncepty a úvahy, které stojí v pozadí za nastavením této daně v České republice.

Čtěte více

Podcasty

Gabriela Kabátová: Musíme odlišit, co člověk udělal a kým je nyní

Pozvání do pořadu Podcasty21 přijala výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová. Mezinárodní vězeňské společenství je křesťanské hnutí zabývající se pomocí vězňům a jejich rodinám. V podcastu se dozvíte, proč má ČR jednu z největších vězeňských populací v EU a jak je na tom restorativní justice u nás. Řeč přišla ale také na tzv. neviditelné oběti trestný činů, tedy děti vězňů, a práci s nimi.

Čtěte více

Právo

Trestné činy v silniční dopravě – základní charakteristika

Součástí každodenního života lidí je účast v silniční dopravě, a to nejen řidičů motorových a nemotorových vozidel, ale samozřejmě i spolujezdců, chodců nebo pasažérů autobusu, trolejbusu a dalších prostředků veřejné dopravy. Řízení motorového vozidla je součástí života většiny dospělé populace. Vzhledem k opravdu velkému a různorodému okruhu subjektů pohybujících se v tomto prostředí dochází v silniční dopravě k častému deliktnímu jednání. Článek se zaměřuje na trestněprávní odpovědnost, tedy dopadá na situace, kdy dojde ke spáchání trestných činů v provozu na pozemních komunikacích.

Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn