pravo21.cz  |  2. 5. 2023, 9:30

Newsletter Práva21

Milé čtenářky, milí čtenáři,


zdravíme vás v květnu, měsíci lásky a kvetoucí přírody. Navzdory aprílovému počasí jsme vám i v dubnu přinášeli články a podcasty, zde najdete ty nejoblíbenější z nich. Článek advokátní kanceláře act Řanda Havel Legal se věnoval právnímu postavení hokejistů a zejména jejich odměnám z hráčských smluv. V druhém díle úspěšného článku se Núr Doubová zabývala tzv. "kauzou plzeňských práv" a zjišťovala, jak se vedení fakulty k této aféře staví nyní a jak se situace za uplynulých patnáct let změnila. Na plzeňské fakultě se uskutečnil první ročník občanskoprávního moot courtu - a my byli při tom. Filip Melzer s Petrem Bezouškou se věnovali tématu odškodnění nemajetkové újmy ve světle nedávného rozhodnutí Ústavního soudu a metodice Nejvyššího soudu. Eliška Dvořáková přinesla reflexi lednového nálezu Ústavního osudu o důvodech pro určení advokáta k povinnému zastupování klienta.


Vraťte se s námi do minulého měsíce a připomeňte si, co jste rádi četli a poslouchali.

Jakub Novák
redaktor

pravo21@pravo21.cz

Právo

Krácení odměny pro neuspokojivé sportovní výsledky: smutná realita právního postavení profesionálních hokejistů

Představte si následující situaci: zaměstnavatel vám oznámí, že vám z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků vašich kolegů snižuje mzdu za předchozí měsíc o 40 %. Přijde vám to nereálné? Nebo přinejmenším nespravedlivé? Ve sportovním prostředí nic neobvyklého. Osobně se o tom v lednu tohoto roku přesvědčili hokejisté klubu PSG Berani Zlín.

Čtěte více

Studium

15 let poté: je titul v Plzni pořád za dva měsíce? Díl 2.

Kauza, aféra, rychlostudent, všechny tyto výrazy spojuje jedno: případ, který se odehrál na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni během roku 2009. V prvním díle článku jsme se zaměřili na to, jaký pohled na starou, ale stále omílanou událost mají její studenti či absolventi. V tomto díle se věnujeme tomu, jak ji vnímá současné vedení fakulty a fakultní funkcionáři.

Čtěte více
 

Studium

První občanskoprávní moot court v Plzni!

Dne 24. 3. proběhlo finální kolo historicky prvního občanskoprávního moot courtu na právnické fakultě v Plzni ve spolupráci se spolkem ELSA Plzeň a advokátní kanceláří act Řanda Havel Legal. Případ se věnoval spoluvlastnického sporu o dům nabytý v dědictví. 

Čtěte více

Judikatúra

Odškodnění nemajetkové újmy

Další díl podcastu Judikatúra se věnuje nálezu Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2023, sp. zn. I. ÚS 1010/22 a související judikatuře Nejvyššího soudu, zejména metodice odškodňování újmy na zdraví.

Čtěte více

Právo

Právní pomoc pro chudé i bohaté? Jak ovlivní nález Ústavního soudu poskytování advokátních služeb

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 24. 1. 2023, sp. zn. Pl. ÚS 44/21, konstatoval, že nárok na určení advokáta Českou advokátní komorou nemají pouze osoby, jejichž příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, ale také osoby, které si nemohou právní pomoc zajistit z jiných než majetkových důvodů.

Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn