pravo21.cz

Newsletter Práva21

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zasíláme Vám výběr nejzajímavějších článků, které jsme v dubnu publikovali. S novým děkanem Právnické fakulty MUNI Martinem Škopem jsme se bavili o jeho vizích o budoucnosti fakulty a vyučování. Psali jsme o plýtvání s potravinami a připomněli jsme Vám oblíbenou postavu faráře z populárního seriálu Most! současně s právní analýzou exkomunikace. Upozornili jsme na diskriminaci v oblasti zaměstnávání osob se sluchovým postižením a zajímavé rozhodnutí německých soudů, které by rády zachovaly v platnosti některé sňatky s nezletilými.

Začtěte se a zaposlouchejte do toho nejlepšího, co jsme pro Vás v dubnu připravili.

Josef Bártů
zástupce šéfredaktorky

redakce@pravo21.online

Rozhovory

Podcasty21 s Martinem Škopem: Studenti mají na fakultě dveře otevřené

Nemáte čas číst rozhovor, ale rádi byste si nějaký poslechli cestou do práce či v noci před spaním? Potom jsou právě pro vás jako stvořené Podcasty21. V druhém díle Podcastů21 vám přinášíme rozhovor s Martinem Škopem, děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a docentem na katedře teorie práva. Se Škopem jsme se sešli v jeho ještě nezabydlené děkanské pracovně, kde přišla řeč na novou koncepci výuky právní teorie. Také jsme se bavili o budoucnosti studijních programů nabízených fakultou. Mimo to se dozvíte, jak vnímal průběh volby nového děkana, kde získal značnou podporu akademického senátu.

Čtěte více

Domov a svět

Až třetina vyprodukovaných potravin se vyhodí

Proti plýtvání potravinami bojuje Evropská unie. Ta vyzvala členské státy, aby přijaly opatření. Česká republika novelizovala zákon, který ukládá obchodníkům povinnost poskytovat neprodejné potraviny bezplatně neziskovým organizacím. Novela si ale našla odpůrce mezi senátory, kteří ji připodobňují ke znárodňování za komunistické totality a nucení Židů darovat majetek státu.

Čtěte více
 

Domov a svět

(Ne)pravý farář aneb Dycky kanonické právo!

Seriál Most! představil postavu kněze Květoslava Tomana, exkomunikovaného duchovního a štamgasta v Severce. Právě na jeho adresu pronáší hostinský Eda slova: „Vždyť vy nejste opravdickej farář. Jste jenom obyčejnej alkáč.“ Podívejme se stručně na pravdivost tohoto tvrzení z právního hlediska.

Čtěte více

Domov a svět

Diskriminace osob se sluchovým postižením je stále aktuální. Experiment prokázal rozdíly v přijímání do zaměstnání

Diskriminace osob se sluchovým postižením není příliš diskutovaná. Sluchové postižení totiž na rozdíl od jiných nevidíme na první pohled. Většinová společnost o něm navíc nemá příliš informací. Jako neslyšící osoba jsem se proto rozhodla zjistit, jak jsou na tom osoby se sluchovým postižením při přijímání do zaměstnání v České republice.

Čtěte více

Právo

Německo: Přichází doba legalizování dětských sňatků?

Na sklonku loňského roku shledal Spolkový soudní dvůr (BGH), že německý zákon zakazující sňatek s nezletilou osobou je protiústavní. Předložil proto věc Spolkovému ústavnímu soudu k posouzení. Německo by se tak mohlo stát první evropskou zemí, která povolí sňatek osobám mladším 16 let.

Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn